WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.


Agenda

Door andere ogen

Joods-Arabische fototentoonstelling “Through others’ eyes” in De Gang Haarlem

Voor het eerst in Nederland is een fototentoonstelling over Joods - Arabische contacten van het Israëlische vredescentrum Givat Haviva in Nederland te zien. Op 31 augustus 2014 om 12.15 uur vindt de opening plaats van de fototentoonstelling in Fotogalerie De Gang, Grote Houtstraat 43 te Haarlem. Een selectie van foto’s gemaakt door Joodse en Arabische jongeren en vrouwen in Israël in het kader van een vredesproject wordt nu getoond in een expositie op initiatief van de Stichting Vrienden Givat Haviva Nederland.

Tijdens winkeluren te zien van 1 september tot en met het Open Monumenten-weekend op 13 en 14 september 2014. De tentoonstelling wordt georganiseerd door Stichting Vrienden Givat Haviva Nederland in samenwerking met De Gang, fotogalerie van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem.
Tevens is deze tentoonstelling van 16 t/m 21 september a.s. te zien in de (vm) Lourdeskerk, Berkenbosch Blokstraat 9a, Scheveningen.
(Zie verder website).

Vredesmars voor Gaza Utrecht

Zondag 10 Augustus 

  • Start vredesmars: 14.00 uur
  • Locatie: Vredenburgplein, Utrecht

Geweldloos protest. 

Iedereen is welkom om mee te komen lopen en te luisteren naar toespraken. Spandoeken, vlaggen en megafoons zijn welkom, mits ze een positieve boodschap uitdragen. Laat je niet provoceren, een vreedzaam geluid is een krachtigere boodschap! (Dus geen (verbaal) geweld, anti-semitisme of geweldsverheerlijking)

Kerk en Vrede zal er zijn om o.a. Vredesvlaggen te koop aan te bieden.

Nieuws

Petitie tolk

D.d. 12.8.14 publiceerde de NRC een artikel over Ahmadzai, een Afghaanse tolk die voor de Nederlandse militaire missie heeft gewerkt, serieus gevaar loopt in eigen land en geen asiel krijgt in Nl omdat hij reeds in Noorwegen is afgewezen. Omdat dit wel zeer onrechtvaardig en inhumaan is, is er een petitie gestart: http://petities.nl/petitie/asiel-voor-de-afghaanse-tolk-ahmadzai.
Er tekenen veel mensen, nu staat de teller op bijna 1400. Dit is echter onvoldoende. Het zou fijn zijn als er meer bekendheid aan gegeven wordt. Ik wil u dan ook vragen om

  • A. de petitie te tekenen;
  • B. de petitie te verspreiden onder uw netwerk,

Het artikel is terug te lezen op http://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/12/nederland-weigert-eigen-tolk-asiel/.

Gebed tegen ISIS

Poging tot GEBED TEGEN ISIS.

Goede God,
Onze wereld in rep en roer na een onthoofding op TV.
Die beul en heel zijn gruwelijk succesvolle beweging.
Hen stoppen zal niet zonder schieten en verdelgen kunnen.
Wat kunnen we dan bidden….
We durven de geweldsspiraal niet op te voeren.
Nog meer slachtoffers is het enige wat we u te bieden hebben.
Zo ver zijn we heen.
Wij bidden om een oplossing die we nu niet zien.
Elke oplossing slaat op ons zelf terug
want u verwacht die van ons …. (stilte)

Daarom bidden we om de moed tot inkeer.
Dat moet tot de mogelijkheden behoren.

We bidden om de moed niet te geloven in een dodelijk bestaan
waar dergelijke misdaden steeds opduiken.

We bidden ook om andere leiders die niet meer
voortgaan op de ingeslagen dodelijke weg.
Dat wij hen daar zeker niet de ruimte voor geven.

Geef ons een een diep geloof in uw menselijkheid
vanwege Jezus Christus onze broer. Amen.

 

(afkomstig uit blog van Jan Anne Bos )