WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Nieuws

Veilig en wel?

De vredesweek van 2019 nadert met rasse schreden.

Het komt daarom bijzonder goed uit dat de nieuwe Vredesspiraal (2019-3)

(het blad van Kerk en Vrede) zojuist het daglicht zag. Het is een Special

rond het thema vrede en veiligheid, "Veilig en wel?!"

U kunt dit nummer als pdf bestand hieronder vinden.

Wij bevelen dit nummer, dat onder verantwoordelijkheid van de Theologische 

Werkgroep van Kerk en Vrede tot stand is gekomen, van harte bij u aan.

 

Papieren nummers kunt u bestellen via: secretariaat@kerkenvrede.nl

Kosten  3,- excl. porto.

 

Het staat u vrij de digitale versie in bredere kring te verspreiden.

 

Wij wensen u een gezegende vredesweek toe.