WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.


Agenda

Landelijke dag Vrouwen voor vrede

25 oktober 2014 in de Johanneskerk te Amersfoort

Het thema is dit jaar Syrië.
Doel van deze dag is aandacht voor Syrië met de nadruk op de situatie van vrouwen en mogelijkheden om steun te bieden.
Daartoe zijn er twee Syrische spreeksters uitgenodigd.

  • Yasmin Khalaf Haider, zij woont al zo’n tien jaar in Nederland. Zij zal iets vertellen over haar familie die nog in Damascus is en gedichten uit Syrië ten gehore brengen. 
  • Syrische journaliste Rula Asad. Het thema van het interview met haar zal de huidige situatie van vrouwen in Syrië zijn, niet alleen in Syrië zelf maar ook in de Vluchtelingenkampen in de regio. We vragen naar haar visie op de toekomst van het land, is er nog hoop? Wat kunnen wij doen?

Voor het programma van de dag kijk op www.vrouwenvoorvrede.nl

Aan de dag zijn geen kosten verbonden, al is een vrijwillige bijdrage altijd welkom.
Locatie Johanneskerk, Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort
Opgave graag bij het secretariaat van Vrouwen voor Vrede, vrouwenvoorvrede@antenna.nl

thema-avond religie en geweld Haarlem

Janneke Stegeman, Religie en Geweld: tot elkaar veroordeeld?

Volgens Hans Achterhuis hebben religie en geweld een 'gedeeld DNA'. Stegeman vraagt zich af wat Achterhuis daarmee bedoelt, en of dat betekent dat geweld per se bij religie hoort. Hebben mensen die zeggen dat een wereld zonder God vrediger zou zijn gelijk? Ze gaat vooral in op voorbeelden van geweld en geweldloosheid binnen Jodendom en Christendom, aan de hand van haar ervaringen in Israel en Palestina. 

Grote of St. Bavokerk, Haarlem 
Dinsdag 21 oktober, 20.00 u. 
gespreksleider ds. Bernard Luttikhuis

 

 

 

Nieuws

De foto etalage (1)

De eerste inzending is binnen!

We schreven in de vorstelijk dikke Jubileum Special van Vredesspiraal op p 24 immers een foto wedstrijd uit!
En ja wel Marianne Sormani uit Amsterdam reageerde.
Met bijgaande foto.

Met het volgende erbij geschreven.

Nu ik op het Begijnhof woon, vlag ik bijvoorbeeld deze week, (vredesweek red.) wanneer ik er ben met de Pace-vlag. Verschillende buren vroegen mij wat die vlag betekent. Ik ken hem van de Perugia-Assisi-loop, maar kwam al zoekend bij jullie site. Jullie vroegen foto’s voor de galerij. Ik heb geen foto van hier, maar ik vind deze foto wel mooi. Hij is genomen toen ik nog in het Suyckerhoff-hofje op de Lindengracht woonde en de vlag voor mijn raam had hangen.
Ik ben jullie site aan het doorlezen, nooit eerder gedaan vreemd genoeg. Hij is interessant. Veel dank.

Van harte voor jullie allen vrede en alle goeds.

 

Jubileumnummer Vredesspiraal

Een heel jaar lang vertellen we ieder die het horen wil dat Kerk en Vrede al 90 jaar Vredesbeweging is.
Niet in de laatste plaats doen we dat door middel van een Jubileumnummer van ons kwartaalblad Vredesspiraal. U vindt het extra dikke nummer op onze website. Maar we sturen u ook graag een papieren nummer toe, als u ons dat even laat weten. 
We gaven het ook een nieuw jasje.
Dit laatste deel van het jubileumjaar zullen we ons zo veel mogelijk naar biuiten richten. We hopen in contact te komen met nog meer mensen namens wie we het noodzakelijke vredeswerk mogen blijven doen.