WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

 

 


afwezig wegens vakantie

i.v.m de zomervakantie is het kantoor van Kerk en Vrede gesloten van 27 juni t/m 18 juli.

Voor dringende zaken kunt u zich richten tot Jan Anne Bos (078-6152662 of bosjananne@gmail.com)


Agenda

Wapenbeurs niet welkom in RAI

Wapenbeurs niet welkom in de RAI
Protest tegen maritieme wapenbeurs in Amsterdam woensdag 22 juni  19.00 uur  Hoofdingang RAI

Van 21 tot en met 23 juni wordt de MAST wapenbeurs in de RAI in 
Amsterdam gehouden. MAST (Maritime/Air Systems and Technologies) is een 
tweejaarlijkse internationale wapenbeurs en conferentie voor 
wapenindustrie en marine. Mede op uitnodiging van de Koninklijke Marine 
komen oorlogsmisdadigers en mensenrechtenschenders naar Amsterdam.

Bijvoorbeeld de landen die oorlog voeren en mensenrechten schenden in 
Jemen: Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar, Koeweit en de VAE. Ook uitgenodigd 
is Turkije, druk bezig zijn eigen Koerdische bevolking met bommen te 
bestoken. Net als andere deelnemende landen heeft het wapens geleverd 
voor de oorlog in Syrië. Delegaties van militaire regimes (bv Thailand) 
en landen in gewapend intern conflict (bv Filipijnen) staan eveneens op 
de gastenlijst.

Zij kunnen op deze beurs contacten leggen met veel dubieuze 
wapenbedrijven. Zoals Textron, een producent van internationaal verboden 
clustermunitie. En het Duitse ThyssenKrupp, leverancier van nieuwe 
onderzeeërs voor de Israëlische marine, geschikt voor het gebruik van 
kernwapens. Ook andere kernwapenbedrijven zullen aanwezig zijn. Verder 
zullen de kandidaten voor de peperdure, overbodige nieuwe Nederlandse 
onderzeeërs ('de nieuwe JSF') zichzelf presenteren.

Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft zich meerdere malen uitgesproken tegen 
wapenbeurzen binnen de gemeentegrenzen. Het daadwerkelijk verbannen van 
dergelijke bijeenkomsten is niet mogelijk. Gek genoeg is de gemeente wel 
voor 25% aandeelhouder in de eigenaar van de RAI.

Jemen under siege, let?s party on the beach??
Wapens verhandelen en oorlog voorbereiden is natuurlijk vermoeiend werk. 
Daarom organiseert MAST een speciale 'Bonaire Beach Party? op de avond 
van woensdag 22 juni. Wij vinden deze wapenbeurs geen reden voor feest.

Wapenindustrie niet welkom in Amsterdam!

Kom met je spandoek en toeter op woensdagavond 22 juni om 7 uur naar de hoofdingang van de RAI voor protest bij de party.
 

Naar een nieuwe wereld

Onder deze titel komt Ekklesia Twente op 19 Juni 2016 samen in Enschede.
Lyceum de Grundel, 10.30 - 12.00 uur.

Yose Höhne Sparborth zal er vertellen over de interreligieuze arbeid in Noord-Irak. 

Nieuws

Tegendraads voor vrede

Nieuw vredesmateriaal voor jongeren Tegendraads voor vrede

In 2012 leidde een gedeelde interesse voor de radicale theoloog Stanley Hauerwas, in het bijzonder voor diens vredesengagement, tot een contact tussen enkele mensen van de vereniging Kerk en Vrede en enkele jongeren afkomstig uit orthodox-protestantse en evangelicale kring.

Een hernieuwd vredesengagement onder kerken en gelovigen? .

Eén van die voorstellen was het publiceren van een soort glossy gericht op jongeren en een reeks activiteiten daaromheen. Dat is uitgemond in een speciaal nummer van het blad van Kerk en Vrede, de Vredesspiraal.

Het is zojuist uitgekomen onder de titel Tegendraads voor vrede, als een bijdrage van Kerk en Vrede aan de Vredesweek 2016. Het richt zich speciaal op gelovige jongeren (20-35 jaar) en wil gesprek en bezinning stimuleren en ondersteunen.

Het bevat verschillende soorten artikelen (interviews, portretten, beschouwingen) over onderwerpen als geweld op tv, in games en in de kunst, over Bijbel en geweld, geweldloze acties en de eigen opstelling ten aanzien van geweld. Zie verder de digitale versie die u op deze site kunt vinden. 

Bestellingen van de papieren versie kunt u doen bij het secretariaat van Kerk en Vrede (info@kerkenvrede.nl), Uw inhoudelijke opmerkingen kunt u kwijt bij Harry Pals (hpals@xs4all.nl) en Greetje Witte-Rang (witte.rang@hccnet.nl)  (resp. voorzitter en secretaris van de Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede)

 

Een nieuwe Koude Oorlog?

TFF PressInfo # 378 Lund, Sweden, June 13, 2016

Door Jonathan Power.

(vert jan anne bos)

George Orwell, de auteur van “Animal Farm” en "1984", gebruikte als eerste de term ‘koude oorlog’; in een krantenartikel in 1945 geschreven net na de bommen op Hiroshima en Nagasaki. Hij stelde dat "de aarde is opgedeeld in drie grote rijken, autonoom en zonder contact met de buitenwereld en in een of andere vermomming geregeerd door een oligarchie die zichzelf had gekozen.” Hij telde de US en West Europa bij elkaar op, Sovjet Unie was tweede en China derde.

Zijn conclusie is: “De atoombom maakt hoogst waarschijnlijk een eind aan oorlogen op grote schaal, op kosten van een eindeloze vrede die geen vrede is”.

Ik denk dat hij bijna gelijk kreeg- of zo lijkt het nu er een nieuwe koude oorlog uitbreekt tussen Het Westen en Rusland, en China spart met de VS over eilanden in de Zuid Chinese Zee.

Het is natuurlijk ingewikkelder. China en Rusland hebben een eerlijke relatie. China en de VS doen waarschijnlijk niks meer dan elkaar wat plagen en de handelsrelaties en uitwisseling van studenten binden zowel de elites als de bevolkingen nauw aan elkaar.

Ik vind een nieuwe Koude Oorlog bij uitstek onzin; zelfs meer dan de originele.

 

George Kennan, de vroegere ambassadeur van de VS in Moskou en schrijver van hoe de Sovjet Unie bij elkaar zou kunnen blijven, beklemtoonde steeds dat Stalin geen enkele belang had om met zijn tanks West Europa binnen te rollen..

Robert Legvold vat Kennan's visie samen in zijn interessante nieuwe boek, "Cold War" :  "De dreiging van de Sovjet Unie was een politieke. Aangescherpt doordat landen gevoelig waren voor Sovjet ondermijning vanwege economische zwakte en politieke instabiliteit - die dreiging vraagt om een politiek en economisch antwoord en niet een militair".

In 1948 schreef Kennan, toen hij zag dat de Nato in het leven werd geroepen "Waarom willen westerse leiders de aandacht afleiden van een diep gerechtvaardigd en veel belovend programma van economisch herstel door een gevaar te benadrukken dat niet echt bestond maar dat misschien verwekt zou kunnen worden door te veel te discussiëren over militair evenwicht, en door opzichtige stimulering van militaire rivaliteit?"

Kennan, gesteund door mensen als Robert McNamara, (die Minister van Defensie was onder de presidenten Kennedy en Johnson, en een toegewijd bommengooier in de Vietnamoorlog) vertelde President Bill Clinton dat hij de NATO uitbreidde na afloop van de Koude Oorlog  en daarmee talloze beloften aan President Mikhail Gorbachev verried, gemaakt door Amerikaanse en Europese leiders en dat dit de ergste blunder was die je kon maken.

Het lidmaatschap van NATO is nu uitgebreid tot aan Ruslands grens en NATO troepen zijn opgesteld dichterbij dan overeengekomen met  Gorbachev.

Bovendien kan een anti-raket systeem dat nu wordt opgezet tegen een veronderstelde Iraanse aanval ook tegen Rusland ingezet worden.

We vergeten  dat Rusland de US in Afghanistan ondersteunde en transport van amerikaans oorlogsmaterieel op zijn spoorwegnet toestond.

We vergeten  dat Putin de eerste was die President George W. Bush belde na de aanval van 9/11.  

We vergeten  dat Putin serieus overwoog lidmaatschap van de NATO aan te vragen.

We vergeten dat zowel Gorbachev als Putin een visie hadden van ooit lid te worden van de EU.

We vergeten dat Rusland weer een christelijk geïnspireerd land werd dat ook godsdienstvrijheid gaf aan Moslims en anderen.

We vergeten de tijd dat President Boris Yeltsin de blokkades tegen mensenrechte stevig opruimde.

We vergeten dat onder Gorbachev, Yeltsin, Medvedev en  Putin de afbouw van nucleaire wapens is ingezet. Samen met de Amerikanen zijn de voorraden terug gebracht van 70.000 tot 16.300.

Hiermee stopte de wedloop van de VS en Rusland wat betreft aanvallende en defensieve atoomwapens. Rusland en VS hebben hele categorieën wapens buiten gebruik gesteld. Ze hebben samen gewerkt om nucleair materieel in Rusland veilig te stellen. Ze hebben beperking van grote staande legers in Europa afgesproken en openheid geïntroduceerd in hun operaties en wederzijds vertrouwen. (Dit is aan het krimpen sinds de Russische bemoeienis in Oekraïne.)

We vergeten  dat President Dimitri Medvedev in 2008 een goed doordacht multi-dimensionaal plan lanceerde om de veiligheid in Europa te verbeteren

Legvold zegt :  "De VS en Europa veegden het van tafel”.  In Oekraïne liepen de VS en EU  weg van een compromis overeenkomst die ze hadden opgesteld met President Victor Yanukovych, en die verdere politieke omwenteling had kunnen vermijden.

We zien nu  dat Rusland meer  bezig is ISIS te verslaan dan het Syrische bewind te ondersteunen.

Vorig jaar schreef Rodric Braithwaite, voormalig UK ambassadeur in Rusland :   "Een tiental jaren beleerden Westerlingen Moscou wat het echte belang van Rusland was en verwachten ze dat Rusland de westerse leiding wel zou volgen. Ze luisterden nauwelijks naar wat de Russen antwoordden. Russische belangen schenen onbelangrijk, misleidend of onaanvaardbaar".

Moeten we roepen om een Nieuwe Koude Oorlog? Zeker niet.
Wel
 om wijze leiders in het Westen.

© Jonathan Power.