WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

 

 


Agenda

Workshops aktieve geweldloosheid

Tien jaar geleden is de vereniging Sortir de la Violence op weg gegaan… Vandaag hebben tal van mensen haar specifieke aanpak en methoden in hun persoonlijk leven en werk geïntegreerd.

Naar aanleiding van de lancering van een nieuw decennium dat ons geschonken wordt, organiseren wij op zondag 22 november 2015 een open dag voor iedereen. We bieden 18 verschillende interactieve workshops aan, in het Frans of in het Nederlands. Ze worden geleid door mensen uit het netwerk van Sortir de la Violence uit België en Frankrijk. Een unieke gelegenheid om onze aanpak van de actieve geweldloosheid te ontdekken of te herontdekken.

Kom talrijk. Nodig mensen uit je omgeving uit. Help ons om dit initiatief te laten kennen! De deelnameprijs is vrij.

Het team van Sortir de la Violence

Meer informatie : 
www.sortirdelaviolence.org/workshops-actieve-geweldloosheid 
 

Inschrijven

Inschrijven vooraf is wenselijk met het oog op het aantal maaltijden. Gelieve ons via het online formulier (klik hier) of per telefoon op +32 2 679 06 44 te laten weten, indien je kan aanwezig zijn. De inschrijving voor de workshops zal op de dag zelf plaatsvinden, vanaf 9u voor de workshops van de voormiddag en vanaf 12u30 voor die van de namiddag. 
 

50 jaar na Vaticanum II

20-22 november zijn in Rome progressieve katholieke groepen uit de hele wereld bijeen om 50 jaar na Vaticanum II te gedenken. Ook ‚oorlog en vrede’ staat op de agenda, en Yosé Höhne-Sparborth  zal die workshop verzorgen. Nu wordt dat een workshop over onze pastorale vredesopdracht „na Parijs”. 

Nieuws

Hoe wanhopig moet je zijn

OVERWEGING ( Uitgesproken door hulpbisschop Hendriks, bij herdenking van de omgekomen vluchtelingen bij de Amstel, voor de Hermitage.)

Hoe wanhopig moet je zijn
om de overtocht te wagen
in een wankele rubberboot?
Hoe wanhopig moet je zijn
om je laatste geld te geven
en je toekomst in handen te leggen
van een mensensmokkelaar?
Hoe wanhopig moet je zijn
om een tocht te ondernemen
waarvan je weet
dat die vol gevaren is,
dat die aan velen het leven heeft gekost,
terwijl je ook weet
dat de toekomst onzeker blijft,
zelfs als je het redt om Europa te bereiken.

Fort Europa

Dat de armen in hun nood
het rijke fort Europa zouden bestormen,
werd al tientallen jaren geleden voorspeld.
De kloof tussen arm en rijk
kan nu eenmaal niet zonder gevolgen blijven.
Wat is daarmee gedaan?
Wat is er gedaan
voor al deze mensen in nood?
Of zeggen we:
ze hebben het aan zichzelf te danken?

Niet zonder onze betrokkenheid

Het water was hun al tot de lippen gestegen
voordat zij het water hadden bereikt,
ze waren al zonder houvast gezonken,
overspoeld door de golven
voordat ze ook maar iets van de zee hadden gezien.
Die verwoestende golven en zeeën
van oorlog, honger en uitzichtloze ellende
zijn niet ontstaan zonder betrokkenheid
van het rijke westen,
integendeel: economische belangen,
verwaarlozing van de ecologische vereisten,
streven naar macht en invloed
speelden een hoofdrol.

De meest verwoestende oorlogen
worden gevoerd in de gebieden
die het rijkst aan mineralen en andere grondstoffen zijn.
Bestaande machtsevenwichten werden verstoord
in naam van vooruitgang en democratie;
nu zijn we vele bloedige oorlogen
en honderdduizenden slachtoffers verder
en zijn er eigenlijk alleen maar verliezers....

De wereld is ziek

De vele mensen die het leven hebben gelaten
op hun vlucht naar Europa
en de stromen vluchtelingen die Europa binnenkomen
moeten voor ons een teken zijn:
De wereld is ziek.
We kunnen en mogen zo niet verder gaan.
De oplossing is niet
dat we meer en hogere hekken plaatsen
om vluchtelingen tegen te houden.

Aan dezelfde tafel...

De oplossing ligt
in een gemeenschappelijke inzet
- op de eerste plaats
van internationale organisaties en westerse landen -
voor een menswaardige wereld.
Ik herhaal de woorden
die paus Paulus VI
bijna vijftig jaar geleden heeft geschreven:
“Er moet een wereld worden opgebouwd,
waarin iedere mens
zonder onderscheid van ras, godsdienst en nationaliteit
een waarachtig menselijk leven kan leiden,
zonder een slavernij, die hem wordt opgelegd
door de mensen en door een natuur,
die men nog niet voldoende beheerst.
Er moet een wereld worden opgebouwd,
waarin vrijheid niet slechts een leeg woord is
en waarin de arme Lazarus kan aanzitten
aan dezelfde tafel als de rijke
(Encycliek Populorum Progressio, 1967, n. 47).

In een wereld
waarin iedereen bij elkaar op tafel kan kijken
klemt deze oproep des te meer.

Wens

Ik spreek de wens uit
dat het respect voor de menselijke waardigheid
en de barmhartigheid
waartoe paus Franciscus
met een bijzonder heilig jaar
de mensheid oproept,
leidend beginsel mag zijn
voor de leiders van de volkeren
en voor ons allen.

Europese Quakers roepen op de geweldsspiraal te beƫindigen.

Als Quakers van heel Europa bijeen in België, enkele dagen na de moorden in Parijs en Beiroet, rouwen we mee met de mensen die iemand van dichtbij hebben verloren. We begrijpen ook de angst en vrees die mensen voelen in heel Frankrijk, in Libanon en in andere landen.

Niemand is veilig tenzij we allemaal veilig zijn, en dat gaat over de mensen in Syrië en in andere landen die verscheurd zijn door oorlog, als ook over de mensen in Frankrijk en de rest van Europa.

We roepen onze regeringen en de Europese Unie op om de eindeloze cyclus van geweld te doorbreken, die oorlog en terreur heeft aangewakkerd, de afgelopen jaren. Wij moeten af van dure, willekeurige en ineffectieve militaire macht en stoppen met het aanwakkeren van oorlog en verspreiden van wapens.
In plaats daarvan, om gewelddadig extremisme te voorkomen, moeten Europese regeringen een politieke oplossing van het conflict in Syrië steunen en de economische ontwikkeling in de regio bevorderen.

Zowel in Europa en als in het Midden-Oosten moet passende financiering en civiele ruimte worden aangeboden aan gemeenschappen, sociale diensten, opvoeders en gezinnen, voor het ondersteunen van mensen die vatbaar zijn voor ideologieën van geweld.

Duurzame en gedeelde veiligheid kan alleen worden gecreëerd door het aanpakken van de onderliggende oorzaken van geweld. De stroom van vluchtelingen getuigt van het feit dat alle mensen veiligheid nodig hebben, manieren om hun brood te verdienen, en dat ze een hoopvolle en positieve toekomst voor zichzelf en hun kinderen nodig hebben. De vluchtelingen zijn op de vlucht voor vervolging, oorlog en geweld in hun land. Alstublieft, luister naar deze duidelijke boodschap.

Ons geloof heeft ons in de afgelopen eeuwen ertoe aangezet oorlog voeren te weigeren, ons te verzetten tegen slavernij, gewetensbezwaarden te ondersteunen, Joodse kinderen in de jaren dertig te helpen redden, voor vluchtelingen te zorgen in het door de oorlog verscheurde Europa en te helpen bij de wederopbouw. Ditzelfde geloof dwingt ons vandaag tot het pleidooi om onze buren te dienen wie dat ook mogen zijn en waar ze ook mogen zijn en om principieel stelling te nemen tegen de overtuiging dat geweld de oplossing biedt voor conflict.

We roepen degenen op die macht hebben, om militaire antwoorden af te wijzen en om niet-gewelddadige strategieën te gebruiken om stabiliteit en veiligheid te realiseren voor alle mensen.

 

Dit is een verklaring van de Europese en Midden Oosten Quaker Vredes en Hulp organisaties, bijeen in Kortenberg, België van 20 tot 22 november 2015. Meer informatie hierover kunt u vinden op Peace and Service Consultation en Europe and Middle East Section