WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.


Agenda

Janneke Stegeman op Radio

In het radio-magazine EO Door de Week komen vrijdag 30 augustus Rob de Wijk (directeur Den Haag Centrum voor internationale betrekkingen, deskundige op het gebied van internationale betrekkingen), Frank Slijper (programmaleider Security and Disarmament, PAX)  en Janneke Stegeman (projectcoordinator Kerk en Vrede) aan het woord. Ze spreken over de roep het defensiebudget uit te breiden, o.a. vanwege de spanningen met Rusland.
Janneke Stegeman pleit voor een paradigmawisseling: geweld leidt niet tot vrede. 

vrijdag 30 augustus, radio 5, 20.00 tot 21.00 

Naar de boeren

Expositie van 30 september 2014 t/m 12 april 2015 in Verzetsmuseum Amsterdam

Aangrijpende expositie over de ongeveer 40.000 kinderen die in de Hongerwinter vanuit het stedelijke westen van het land zijn geevacueerd om te voorkomen dat ze van de honger zouden sterven. De reddingsacties vonden plaats onder zeer moeilijke omstandigheden.
70 jaar na de Hongerwinter haalt het Verzetsmuseum dit indrukwekkende verhaal op uit de vergetelheid. In de tentoonstelling vertellen zeven personen die als kind 'naar de boeren' zijn gegaan over hun ervaringen.

Tegelijk met de tentoonstelling, gaat een documentaire van ENTROP&DEZWARTFILMS over hetzelfde onderwerp in première.

Openingstijden museum Plantage Kerklaan 61, Amsterdam, NL di-vr 10.00 - 17.00 uur tel: 020-6202535 / www.verzetsmuseum.org<http://www.verzetsmuseum.org> za-zo-ma/feestdagen 11.00 - 17.00 uur

Nieuws

Inspiratiedag Vrienden van Sabeel

Op zaterdag 27 september a.s. houden de Vrienden van Sabeel een Inspiratiedag in de Utrechtse Janskerk. Dit gebeurt in het kader van de Vredesweek 2014 die als thema heeft ‘Wapen je met vrede’.

Sprekers, workshops, ontmoeten.

Deelnamekosten: minimaal € 15,00 incl. lunch en borrel (studenten € 7,50) te voldoen bij binnenkomst.

Aanmelding en info: inspiratiedag2014@gmail.com. Info via tel: Marijke Egelie-Smulders: 0343-516802.

Petitie tolk

D.d. 12.8.14 publiceerde de NRC een artikel over Ahmadzai, een Afghaanse tolk die voor de Nederlandse militaire missie heeft gewerkt, serieus gevaar loopt in eigen land en geen asiel krijgt in Nl omdat hij reeds in Noorwegen is afgewezen. Omdat dit wel zeer onrechtvaardig en inhumaan is, is er een petitie gestart: http://petities.nl/petitie/asiel-voor-de-afghaanse-tolk-ahmadzai.
Er tekenen veel mensen, nu staat de teller op bijna 1400. Dit is echter onvoldoende. Het zou fijn zijn als er meer bekendheid aan gegeven wordt. Ik wil u dan ook vragen om

  • A. de petitie te tekenen;
  • B. de petitie te verspreiden onder uw netwerk,

Het artikel is terug te lezen op http://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/12/nederland-weigert-eigen-tolk-asiel/.