WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

 

 


Agenda

Lezing Miko Peled

De Israëlische schrijver en mensenrechten-activist Miko Peled hoopt op 25 mei een lezing te houden in de Zuiderkerk in Amsterdam. Peled geldt als ultieme insider ten aanzien van het zogenoemde 'Israëlisch-Palestijnse conflict', en is voor het eerst in Nederland. De titel van zijn lezing is 'Israël/Palestina – Mythe, realiteit, rechtvaardigheid'. 

Kaarten zijn à € 5 verkrijgbaar via het ticketkantoor

Peled, bekend als 'The General's Son' (naar de titel van zijn boek), is de zoon van een Israëlische generaal die diende in de oorlog van 1967. Zowel vader als zoon maakte een transformatie door van fervent zionist tot criticus van de Israëlische bezetting, en tot pleitbezorger van Palestijnse rechten. Peled bepleit dat Israëli's en Palestijnen pas een toekomst hebben als aan de rechteloosheid van die laatsten een einde komt. 

 

Bruggen HERbouwen

Op zondag 22 mei viert het UPLR (Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie) haar eerste lustrum. Onder de titel „Bruggen herbouwen” is er van 14.00 tot 17.00 uur een programma, waarna gezellig samenzijn met een aangekleed drankje. Plaats van handeling: Van de Hulstschool, Lingestraat 2a (zijstraat Jutphaseweg), Utrecht.

Hier wordt het initiatief gelanceerd van de band die Utrecht en Kirkuk willen opbouwen, als twee steden met voorbeeldige interreligieuze praktijken. Yosé Höhne-Sparborth zal dat introduceren. Vier wijken van Utrecht presenteren hun vormen van interreligieuze samenwerking. Het muzikale "Trio C tot de derde” zal het geheel in feestelijke sfeer zetten. Men vraagt om geld voor het studentenproject in Kirkuk. Bisschop Mirkis geeft 400 studentenvluchtelingen onderdak, de stad laat ze gratis studeren aan de enige Arabischtalige universiteit in Irak die nog veilig is. Elke student kost hem nu $3.000 per jaar. Het gaat om jezidi’s, moslims en christenen, vrouwen en mannen. Banknummer NL74INGB0000435382 t.n.v. kerk en Vrede o.v.v.Kirkuk.

Nieuws

Kamerdebat Nuceaire wapens

Nederland moet onderhandelen over internationaal kernwapenverbod.

Dankzij het burgerinitiatief van PAX, de ASN Bank en het Rode Kruis, ondersteund door meer dan 45.000 handtekeningen, debatteerde de Tweede Kamer op 28 april 2016 over een nationaal verbod op kernwapens. De publieke tribune was nagenoeg gevuld met vredesactivisten (ook Kerk en Vrede was vertegenwoordigd). Campagneleider Krista van Velzen sprak de Kamer toe. Een meerderheid van de Kamer wil dat Nederland internationaal gaat pleiten voor een verbod op kernwapens. Minister Koenders heeft toegezegd aan de wens van de Kamer tegemoet te komen tijdens de VN-bijeenkomst over nucleaire ontwapening, die van 27 april t/m 22 mei in New York wordt gehouden. (Zie ook: http://www.paxvoorvrede.nl)

Bij de Dokwerker

Zondag 1 Mei 12.00 uur Demonstratie bij de Dokwerker in Amsterdam.