WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

 

 


Agenda

inspiratiemiddag Pelgrimage

Inspiratiemiddag over pelgrimage

Wie wil inhaken op het thema van de pelgrimage kan daarvoor vrijdag 25 september terecht inj de Bergkerk in Amersfoort. Daar worden werkvormen en achtergronden gepresenteerd die plaatselijk eenvoudig in een seizoensaanbod zijn op te nemen. Motto van de bijeenkomst is: ‘Als pelgrim op pad’.

Het aanbod is divers. Je kunt je pastoraat verdieping geven. Je kunt creatieve toepassingen maken op de liturgie. Je kunt met het toerustingsaanbod in de voetsporen van Jacobus treden. en natuurlijk kan je de pelgrimage gebruiken als verdieping voor gerechtigheid, vrede en klimaat.

Het programma ziet er als volgt uit.

13.00 -13.30 inloop met koffie en thee
13.30 -13.40 opening door Iris Speckmann
13.40 -14.00 ‘pelgrimage in Bijbelse zin’ door Margarithe Veen 
14.00 -14.20 ‘aan het werk met de pelgrimage’ door Klaas van der Kamp
PAUZE
14.30 -15.15 werkgroepronde 1
15.15 -16.00 werkgroepronde 2
16.00 -16.20 ‘communicatie over de pelgrimage’ door Marian Geurtsen 
16.20 -16.30 afsluiting door Kees Nieuwerth 
16.30 -17.00 informele ontmoeting

Plaats: Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2 te Amersfoort
Bezoekers kunnen kiezen uit vier werkgroepen:
A. Buitenliturgie. Marian Geurtsen. Laat zien hoe men liturgie kan verbinden met ervaringen buiten het kerkgebouw. 
B. Klimaat. Christiaan Hogenhuis. Gaat in op de Klimaatloop; kerken op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid, in voorbereiding op de klimaattop in Parijs en hoe je daar in je kerk aandacht aan kunt geven.
C. Gerechtigheid. Trinus Hoekstra. Gaat dieper in op werkeloosheid, participatie, en ook over de mensen die over de rand vallen (richting voedselbank e.a.). 
D. Vrede. Edwin Ruigrok. Denkt over de consequenties van een WalkofPeace.


Opgave via telefoon 033 4633844 - e-mail rvk@raadvankerken.nl - www.raadvankerken.nl

20 september walk of peace

We komen bij elkaar voor een Pelgrimage van gerechtigheid en vrede.
Een wandeling door het centrum van Den Haag, stad van vrede en recht.

Start 13.00 uur. De wandelroute beslaat ongeveer vijf kilometer. Op de route zijn er meerdere momenten waar je letterlijk en figuurlijk stil staat bij vrede, op een betekenisvolle plek. En waar je zelf iets doet voor vrede. Aan het einde van de middag is er nog een mooie, muzikale afsluiting.

Iedereen van harte opgeroepen. Koop je vredesvlaggen in onze webwinkel! Nedderand kleurt dan zeker Regenboog!

Nieuws

Tjeerd Dibbits overleden

We noemen met eerbied de naam van Tjeerd Dibbets. Jarenlang lid van Kerk en Vrede. 

Zijn dankbaar voor de beminnelijke manier ook waarop hij de vereniging diende als bestuurslid.

Tjeerd is 87 jaar geworden.

De crematie zal zijn op vrijdag 28 augustus in de Aula op de Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 te Amsterdam.

Alle goeds. En vrede.

Educatief materiaal Kerk en Vrede

Vredeseducatiepakket Kerk en Vrede

Waarom een pakket vredeseducatie?

Op 26 september 2013 is de werkgroep vredeseducatie in het leven geroepen.
Een nieuw initiatief van Kerk en Vrede. Juist bij haar jubileum; 90 jaar Kerk en Vrede een initiatief voor jongeren.

Lennart Vriens omschrijft die missie als volgt:
‘Kerk en Vrede streeft al ruim 90 jaar naar vrede en ontwapening.  We hebben de overtuiging dat vrede alleen een kans maakt als dit gebeurt vanuit een pacifistische traditie.
Maar vrede komt niet vanzelf, mensen moeten leren wat vrede is en bereid zijn om deze vrede op te bouwen. Vrede is een groots doel, maar begint klein.
Kerk en Vrede brengt daarom een educatief pakket Vredeseducatie uit, met daarin aandacht voor:

  • vrede als politieke en humane opdracht
  • de waarde van de democratie
  • goed met elkaar samen leven
  • zonder geweld conflicten oplossen
  • opbouw van een mondiale samenleving

Deze lessen zijn bedoeld als een aanvulling op wat programma’s als de Vreedzame School, programma’s tegen pesten, en andere projecten die zich richten op een goede sociale ontwikkeling in een veilige leeromgeving.  Deze programma’s doen prima werk, maar vredeseducatie is ook een oriëntatie op het gegeven dat ieder mens tegenwoordig wereldburger is en daarmee medeverantwoordelijk voor vrede.

De pakketten van Kerk en Vrede bieden kinderen en jongeren een oriëntatie op wat vrede als mondiale uitdaging in de huidige wereld betekent, wat daarvoor nodig is en hoe men daarin zelf – als dat nodig is – verantwoordelijk mee kan omgaan. De nadruk ligt daarbij vooral op de positieve voorbeelden.

Wie hebben de lessen ontwikkeld?

Jan Anne Bos, Arie de Bruijn, Heine Tillema, René van Engelen en Margreet Bos.
Margreet Bos en René van Engelen hebben als scribenten de volgende lessen vredeseducatie, wereldburgerschap ontwikkeld in de aanloop naar de Vredesweek 2015.
Zoals: Costa Rica, land zonder leger, Tibet, vreedzaam strijden, Zuid Afrika, verzoenen met de vijand, Nederland, tekens van vrede. In voorbereiding: Israël/Palestina, Greenpeace en Kindsoldaten.
De eindredactie wordt gevormd door: Janneke Stegeman, Lennert Vriens en Bert Duhoux. Kerk en Vrede hoopt met dit project ook jongeren te betrekken bij het vredeswerk.

Het educatiepakket wordt aangeboden in  sets van 10 exemplaren voor €  35,00 (excl. Porto) 1 set bevat:

10 x lesbrief/2x docentenblad: Costa Rica – land zonder leger
10 x lesbrief/2x docentenblad: Nederland – tekens van vrede
10 x lesbrief/2x docentenblad:  Zuid Afrika – verzoenen met de vijand
10 x lesbrief/2x docentenblad: Tibet – vreedzaam strijden

(portokosten                                        -      6,95)

Bestel graag via onze webwinkel:  http://kerkenvrede.nl/pagina/Webwinkel/21/