WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.


Agenda

Libye is toch niet veilig!

DEMONSTREER MEE OP 29 OKTOBER IN DEN HAAG:

Libie brandt maar Nederland zet vluchtelingen op straat

 

Libie is een van de voorbeelden van landen waar oorlog en verwoesting het beeld vormen.

Maar waarvan Nederland vindt dat mensen er gewoon naar toe terug kunnen. Libiers die een status hadden, wordt deze afgenomen. Mensen die asiel aanvragen, worden afgewezen. En dat terwijl er niet eens een vliegveld is om naar terug te gaan, omdat het verwoest is. 150.000 buitenlanders zijn het land uitgevlucht (waaronder de Nederlanders). In het officiele reisadvies lezen we: 'Reis niet naar Libie. Als u in Libie verblijft, verlaat het land. (...) De Nederlandse ambassade in Tripoli is sinds 29 juli 2014 tijdelijk gesloten vanwege de slechte veiligheidssituatie. (...) Geweld richt zich zowel tegen Libiers als tegen buitenlanders. (...) In Libie geldt een hoge dreiging van terroristisch geweld'... Tevens vluchtten 100.000 Libiers uit hun huizen. Extreme Islamistische groepen hebben de macht gegrepen en bevechten elkaar. Er wordt geplunderd en gemoord en op de meest gruwelijke manier worden mensen om het leven gebracht. Human Right Watch spreekt over misdaden tegen de mensheid of zelfs oorlogsmisdaden. Vreemdgenoeg horen wij hierover haast niks in onze media. Heeft dat wellicht iets te maken met het feit dat de wapens waar de Islamisten mee vechten van ons afkomstig zijn? De groep Libiers van Wij Zijn Hier wil deze mediastilte doorbreken. Lees, bekijk en deel onderstaande informatie en steun hen tijdens de demonstratie op woensdag 29 oktober in Den Haag! (meer info volgt) Het is een duidelijk voorbeeld van het gat in het Nederlandse asielbeleid. Mensen die niet terug kunnen naar hun land, worden op straat gezet! Wij roepen Nederland op hun verantwoordelijkheid op het vlak van internationale mensenrechten te nemen. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wij Zijn Hier is een groep vluchtelingen in Amsterdam die vanuit de Nederlandse overheid geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven. Hun asielverzoek is geweigerd en / of hun status is ingetrokken. Zij kunnen echter niet terug naar het land van herkomst en mogen (vanwege de Dublin akkoorden) ook niet naar een ander Europees land. De groep heeft besloten de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken, door zich niet meer te verschuilen maar juist de situatie van deze groep vluchtelingen in Nederland aan de kaak te stellen. Dankzij de kracht van de vluchtelingen en de hulp van vele supporters, bestaat de groep al zo'n twee jaar.

thema-avond religie en geweld Haarlem

Janneke Stegeman, Religie en Geweld: tot elkaar veroordeeld?

Volgens Hans Achterhuis hebben religie en geweld een 'gedeeld DNA'. Stegeman vraagt zich af wat Achterhuis daarmee bedoelt, en of dat betekent dat geweld per se bij religie hoort. Hebben mensen die zeggen dat een wereld zonder God vrediger zou zijn gelijk? Ze gaat vooral in op voorbeelden van geweld en geweldloosheid binnen Jodendom en Christendom, aan de hand van haar ervaringen in Israel en Palestina. 

Grote of St. Bavokerk, Haarlem 
Dinsdag 21 oktober, 20.00 u. 
gespreksleider ds. Bernard Luttikhuis

 

 

 

Nieuws

Jubileumnummer Vredesspiraal

Een heel jaar lang vertellen we ieder die het horen wil dat Kerk en Vrede al 90 jaar Vredesbeweging is.
Niet in de laatste plaats doen we dat door middel van een Jubileumnummer van ons kwartaalblad Vredesspiraal. U vindt het extra dikke nummer op onze website. Maar we sturen u ook graag een papieren nummer toe, als u ons dat even laat weten. 
We gaven het ook een nieuw jasje.
Dit laatste deel van het jubileumjaar zullen we ons zo veel mogelijk naar biuiten richten. We hopen in contact te komen met nog meer mensen namens wie we het noodzakelijke vredeswerk mogen blijven doen. 

Voorkom Ebola

Het Pan African Nonviolence and Peacebuilding Network, dat begin juli in Kaapstad tijdens de Conferentie van War Resisters' International ("Small Actions, Big Movements: the Continuum of Nonviolence") zeer succesvol vorm kreeg, heeft op 10 oktober een verklaring uitgegeven over de ebolacrisis. Wereldleiders, redt kwetsbare levens en geef vrede een kans. Zie hier