WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

 

 


Agenda

Najaarsconferentie DG wereldwerk

24 en 25 oktober 2015 in Dopersduin, Schoorl.

Thematiek: talent, talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Medewerking verlenen onder meer Hans Rouw (PAX), Marjan Kip (Inloophuis De Ruimte, Almere) en Jan Hendrik Veenkamp (stembevrijder). Jongeren (16-30) en de groep 30+ beginnen op vrijdagavond 23 oktober om 18.00 uur. Er is opvang voor de allerkleinsten (0-4 jaar) en een programma voor kinderen van 4-15 jaar.

Kosten: kinderen vanaf 4 jaar € 15,-; niet werkende jongeren € 27,50; volwassenen naar draagkracht € 55,-, € 82,50, € 97,50. Aanmelden en meer informatie: Daniëlle Stevens, daan.steef@gmail.com

Grote demonstratie tegen TTIP in Nederland

10 oktober wordt een grote Europese actiedag tegen het gevaarlijke handelsverdrag TTIP. Tijd om onze politici te laten zijn dat ook in Nederland het verzet tegen dit monsterverdrag groot is en steeds groter wordt!

We hebben 10 oktober gekozen om aan te sluiten bij een grote Europese actiedag. Politieke leiders hebben de ambitie om eind 2015 een onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen te hebben. Hoe groter het protest op 10 oktober, hoe meer dat resultaat onder druk komt te staan.

Jonas Daniel Meijer Plein  Amsterdam

https://www.facebook.com/events/807044286082700/

Nieuws

Werken aan Rechtvaardige Vrede

Met excuus voor een zekere vertraging, maar hier is-ie dan. De digitale versie van ons pleidooi Werken aan Rechtvaardige Vrede.

We zijn eerst druk bezig geweest de gedrukte versie uit te zetten. Loopt overigens prima. Iedereen is vol lof.
Er worden avonden/lezingen aan gewijd.
Particulieren worden om reactie gevraagd.
Het ligt bij kerken en bisschoppen op tafel.
Politici worden er meebestookt.

Wat ons betreft  wordt het de norm voor de behandeling van de begroting van Defensie, komende maand. Het moge als een steen vallen in de vrolijke vijver van 'meer geld naar defensie'. Dat kun je niet serieus roepen zonder ons pleidooi voor een reuze alternatief tot je te hebben genomen. 

Bestellen van   de papieren versie kan ook nog via onze webwinkel.

Vredesmanifest

Op 22 september is een vredesmanifest aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Het manifest is ondertekend door 13 vredesorganisaties w.o. Vredesbeweging Pais, Kerk en Vrede, Vrouwen voor Vrede en SVAG. Het is een reactie op de huidige roep om meer geld voor defensie.

Het manifest begint met de tekst:

Dit Vredesmanifest is onze reactie op het onlangs verschenen Manifest Over Versterking van de Nederlandse Defensie dat in april dit jaar aangeboden werd aan de ministers Hennis en Koenders. We richten ons hierbij eveneens op de politiek en willen met het Vredesmanifest het belang van het voorkomen van oorlogen en de oplossing daarvan zonder wapens onderstrepen.
 
Op 18 juni dit jaar bracht de UNHCR een rapport uit getiteld 'A World at War'. Er zijn ongeveer 60 miljoen vluchtelingen, waarvan de helft kinderen. In 2014 kwamen er minstens 13.730 kinderen om of werden verminkt of gewond door gewapend conflict aldus het rapport van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties (8 juni 2015).
 
De titel van dit manifest "Laat de kinderen spelen: Investeer in Vrede" geeft aan dat we een betere wereld willen voor ons allemaal, een wereld waarin alle kinderen gewoon kunnen spelen. Mensen, en zeker kinderen, mogen niet het slachtoffer zijn van gewapende conflicten waar ze part nog deel aan hebben.
 
Volledige tekst van het Vredesmanifest (http://vredessite.nl/nieuws/docs/vredesmanifest.pdf)