WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Kerk en Vrede verhuist per 7 april 2015! Ons nieuwe adres wordt Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht (Dienstencentrum PKN).

 

 

 


Agenda

Zuid-Sudanees Bezoek

Overgenomen van website Raad van Kerken Nederland: 

Ds. Jannie Nijwening, lid van de Raad van Kerken vanuit de doopsgezinden, zal zondag 17 mei de Vredesduif van Pax overhandigen aan father John Opi Severino uit Zuid-Sudan. De vredesduif is een bemoediging voor het werk van de kerken in Zuid-Sudan. De plechtigheid zal plaatsvinden vanaf 12.30 uur in de Augustinuskerk aan de Oude Gracht 69 in Utrecht.

Pastor Kuipers verzorgt de viering en Father Opi verzorgt de homilie. Het is een Engelstalige mis. Father Opi komt voor enkele dagen naar Nederland om de situatie in Zuid-Sudan onder de aandacht te brengen. Hij is in zijn land onder meer actief als coördinator van gerechtigheid en vrede binnen het rooms-katholiek diocees van Torit. Hij houdt zich daar onder meer bezig met vredesdialogen, verzoening en genezing.

Sinds december 2013 heeft Zuid-Sudan met een verschrikkelijke burgeroorlog te maken. De vredesbesprekingen zijn tot nu toe weinig succesvol.

Geen nummers maar Namen

70 jaar na de bevrijding van concentratiekamp Dachau is er in Verzetsmuseum Amsterdam de tentoonstelling 

Geen nummers maar Namen
Nederlandse politieke gevangenen in concentratiekamp Dachau 

V
an 23 april tot en met 25 oktober 2015 staan in Verzetsmuseum Amsterdam de personen achter de nummers centraal in de tentoonstelling Geen nummers maar Namen. Nederlandse politieke gevangenen in concentratiekamp Dachau. In samenwerking met Amnesty International wordt ook het lot van hedendaagse politieke gevangenen belicht. Door jongeren geschreven biografieën vormen het uitgangspunt van de tentoonstelling.

Ontmoeting tussen generaties
Verhalen van oud-Dachau-gevangenen zijn de afgelopen jaren opgetekend door Nederlandse jongeren tussen de 16 en 19 jaar. Zij deden onderzoek in archieven, interviewden oud-kampgevangenen of hun nabestaanden en bezochten de plekken waar zij gevangen zaten. In korte filmpjes vertellen jongeren in de tentoonstelling hoe de verhalen ze hebben geraakt. ‘We hebben er dankzij dit project een vriendin bij! … Zij zet ons aan het denken waar het in het leven echt om gaat’, aldus Jop Bruin over oud-gevangene Willemijn van Gurp.

Actueel onrecht
Vandaag, 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog, worden nog steeds mensen gevangen gezet vanwege hun mening of verzet tegen machthebbers. In samenwerking met Amnesty International is er in de tentoonstelling aandacht voor drie hedendaagse gevangenen: Raif Badawi (blogger uit Saudi-Arabië, veroordeeld tot onder meer duizend stokslagen), Aster Fissehatsion (politica uit Eritrea, gevangen zonder tenlastelegging of proces) en Liu Xia (dichter en kunstenares uit China, voor onbepaalde termijn gevangengehouden in haar huis).

Publicatie en andere activiteiten
Bij Geen Nummers maar Namen verschijnt een publicatie met alle door jongeren geschreven biografieën van oud-Dachau-gevangenen met inleiding door Jos Sinnema, initiatiefnemer van het project. Daarnaast worden in het kader van Geen nummers maar Namen veel activiteiten georganiseerd: een podiumpresentatie op 4 mei in Theater Bellevue, presentaties van biografieën door jongeren en kleine tentoonstellingen op diverse locaties in Nederland, waaronder in Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Het Nederlands Dachau Comité organiseert een Dachau-lezing op 24 april 2015 in de Rode Hoed te Amsterdam.

Zie www.verzetsmuseum.org voor meer informatie.
 

Nieuws

Operatie tegen IS in Irak verlengen?

Jan Anne Bos leverde een bijdrage aan de discussie die nu op gang moet komen over het verlengen van de missie tegen IS in Irak.

Hij grijpt daarin terug op het manifest dat Kerk en Vrede vorig jaar uitbracht. Met IS voor de deur

 

CDA

Conservatief cda

Je kon erop wachten: het CDA sluit zich aan bij de stoere roep om meer bewapening. CDA-woordvoerder Knops zoekt daarmee de publiciteit (Trouw, 11 mei). Hij lijkt vluchtelingen vooral als een veiligheidsprobleem te zien. En wil het CDA echt Poetin tegenhouden met het daadwerkelijk inzetten van een flitsmacht? Het is oude politiek, waardoor de wereld steeds meer wapens bevat. Problemen kunnen alleen opgelost worden door naar de oorzaken te kijken. Dat vereist allereerst aandacht en respect voor mensen in hun nood, en ook voor de visie van de vijand. Een beetje meer van Christus in het programma zou helpen. En als het CDA echt meent dat dat niet kan, laat het dan de C uit de naam schrappen – of omdopen naar Conservatief.

Harry Pals Utrecht