Actueel

Naar aanleiding van 15 mei: Internationale dag van gewetensbezwaren 18 mei 2024

Door de IFOR (International Fellowship Of Reconciliation) werd op 15 mei de volgende verklaring uitgegeven.

Lees verder

15 mei 2024: Internationale dag van gewetensbezwaren en publicatie van het EBCO-jaarverslag

IFOR viert de Internationale Dag van Gewetensbezwaren (15 mei 2024)
Gewetensbezwaren zijn een mensenrecht. Dienstweigeraars hebben asiel nodig

Oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid.

In verschillende landen worden oorlogen gevoerd, ten koste van de bevolking, met duizenden doden en wijdverspreide verwoestingen. De aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne duurt nu al meer dan twee jaar. Israël voert oorlog in Gaza sinds de aanval van Hamas. Turkije zet herhaaldelijk strijdkrachten in de Koerdische regio's van buurlanden in. De situatie tussen Armenië en Azerbeidzjan blijft gespannen. In Soedan, Jemen en Myanmar woeden oorlogen die qua aantal slachtoffers en wreedheid niet onderdoen voor bovengenoemde oorlogen, maar die minder publieke aandacht krijgen.

In al deze landen zijn er mensen die weigeren oorlog te voeren. Ze willen geen andere mensen doden en willen niet sterven in deze oorlog. Soldaten aan het front willen hun wapens neerleggen in het aangezicht van de horror. Ze riskeren allemaal onderdrukking en gevangenisstraffen als ze dat doen. Maar: gewetensbezwaren zijn een internationaal erkend mensenrecht!

Wij zien dienstweigering als een belangrijke bouwsteen in het overwinnen van oorlog, dood en vernietiging. We eisen volledige eerbiediging van het mensenrecht op dienstweigering, vooral in tijden van oorlog. We eisen bescherming en asiel voor vervolgde gewetensbezwaarden en tegenstanders van oorlog.

- We eisen van regeringen wereldwijd: Stop onmiddellijk de vervolging van gewetensbezwaarden en deserteurs! Laat gevangen tegenstanders van oorlog vrij. Erken het onvervreemdbare recht van de mens op gewetensbezwaren!

- Wij eisen van de lidstaten van de Europese Unie: Open de grenzen! Geef tegenstanders van oorlog de kans om de Europese Unie binnen te komen! Bescherm gewetensbezwaarden en deserteurs en geef ze asiel!

Daartoe organiseren verschillende organisaties in de week van 15 mei, de “Internationale Dag van Gewetensbezwaren” - van 13 tot 19 mei 2024 - verschillende rally's en demonstraties voor overheidsinstellingen van oorlogvoerende staten, waken voor monumenten voor deserteurs en andere creatieve acties op verschillende locaties. We benadrukken: Gewetensbezwaar is een mensenrecht!

Bekijk de verschillende acties: Weken van actie tot de Internationale Dag van Gewetensbezwaren, 15 mei 2024

Publicatie van het EBCO jaarverslag

Het Europees Bureau voor Gewetensbezwaren (EBCO) heeft vandaag, 15 mei, zijn jaarverslag “Gewetensbezwaren tegen militaire dienst in Europa 2023/24” gepubliceerd.

Het rapport lezen: EBCO Jaarverslag

Klap in
Vredeslied voor de maand juni 14 mei 2024

Het is inmiddels al het 6e vredeslied op weg naar de jubileumdag van Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober, "Zingen tegen de bierkaai".

De keuze is gevallen op "De wijze woorden en het groot vertoon", van Huub Oosterhuis.

Over een wereld omgekeerd...

Lees verder

Lees hier de toelichting en beluister dit lied.

Klap in
Ökumenische Friedensdekade 2024 Erzähl mir vom Frieden 14 mei 2024

Van 10 tot 20 november vindt in Duitsland weer de Ökumenische Friedensdekade plaats.

Het thema is dit jaar "Erzähl mir vom Frieden".

Lees verder

Hier vindt u nadere informatie.

Klap in
Rolien Sasse van Pax in NIEUW WIJ: "Voor veiligheid en vrede in Europa is meer nodig dan militarisering" 14 mei 2024

In Nieuw Wij verscheen een boeiende bijdrage van de directeur van Pax, Rolein Sasse.

Zij schrijft over de oorlog in Oekraïne dat de focus op militarisering Nederland en Europa ziende blind maakt. Dat is pittige taal!

Lees verder

Lees hier wat zij schrijft.

Klap in
Antropoloog Maya Wind: ‘Universiteiten in Israël staan in dienst van bezetting en apartheid’ 14 mei 2024

De Joods-Israëlische antropoloog Maya Wind onderzocht de verwevenheid van Israëlische universiteiten met de staat en het leger, en pleit voor een academische boycot. ‘Het zijn grondig gemilitariseerde instituten die in dienst staan van bezetting en apartheid.’

Lees verder

Lees hier wat er op 13 mei in Trouw stond.

Klap in
Global Action #RefuseWar 8 mei 2024

Kerk en Vrede heeft zich aangesloten bij de wereldwijde digitale demonstratie die gehouden wordt onder het motto: #Refuse War

Hoe verspreid is deze demontratie? Zie hier...

Het is een initiatief van Connection e.V., War Resisters International en European Bureau for Conscientious Objection.

Doel: "We willen brede solidariteit tonen met gewetensbezwaarden, deserteurs en oorlogsopstandelingen wereldwijd - en in het bijzonder met degenen die vervolgd worden, gevangen zitten en blootstaan aan staatsgeweld..."
"Tegelijkertijd willen we een krachtig signaal afgeven tegen de dienstplicht in onze landen van herkomst, aangezien er herhaaldelijk stemmen opgaan voor de (her)invoering van de dienstplicht in de EU-lidstaten, vooral sinds het begin van de oorlog in Oekraïne."

Inmiddels hebben behalve Kerk en Vrede ook vele andere vredesorganisaties zich achter dit initiatief gesteld.

Ook u kunt meedoen en uw mening zo wereldwijd bekendheid geven.

Lees verder

Lees verder op: https://en.connection-ev.org/article-4083

Zie de wereldkaart en voeg jouw statement toe.
Handleiding bij de wereldkaart (nederlands vertaling): zie alhier.

Alhier vindt u de tekst van de website in een Nederlandse vertaling.

Klap in
Jan Pronk in Algemene Ledenvergadering van Kerk en Vrede 30 april 2024

Op maandag 27 mei a.s. houdt Kerk en Vrede haar Algemene Ledenvergadering.

In het morgenprogramma staan de vaste punten op de agenda zoals vaststelling jaarstukken en algemeen beleid.

's Middags mogen we een bijzondere spreker verwelkomen: Jan Pronk. Nadere toelichting overbodig. Hij zal spreken over de oorlog in Oekraïne.

Leden kunnen zich voor de gehele dag aanmelden en ontvangen dan tevoren alle stukken.

Wie alleen de lezing van Jan Pronk wil bijwonen kan zich aanmelden bij secretariaat@kerkenvrede.nl

De ALV wordt gehouden in het Johannescentrum te Utrecht, Moezeldreef 400.

Lees verder

Enige tijd geleden stond er op deze website een link naar een YouTube filmpje met een toespraak van Jan Pronk in Den Haag.

U kunt dat hier terugkijken. Vanaf 7.30min ziet en hoort u Jan Pronk. 

Klap in
“Niet de vijand, wel de oorlog moet worden verslagen” 28 april 2024

In Nieuw Wij geeft de Vlaamse theoloog De Volder een uitleg van het pauselijk spreken i.v.m. Oekraïne. O.a. over het hijsen van de witte vlag.
Hij voert ook een pleidooi voor het zoeken van de weg van onderhandelen: 'Onderhandelen doe je niet met je vrienden, maar per definitie met je vijanden.'

Lees verder

Lees hier het hele artikel met reacties van Gied ten Berge, Bram Grandia en Rolph Kessler.

Gied ten Berge: "Het zal inderdaad heel lastig zijn om met Poetin te onderhandelen! Hij is niet zomaar een dictator, en Rusland niet zomaar een staat, maar een nieuw imperialistisch (zelfs ‘nieuw-fascistisch’) construct, waar de dictator zijn politieke tegenstanders een voor een laat liquideren."

Bram Grandia: "Als je eenmaal de Rus als ‘de vijand’ hebt gedefinieerd, lijkt alle zelfkritiek als sneeuw voor de zon te verdwijnen."

Rolph Kessler: "...dat er ook aan de kant van het Westen een rol gespeeld is en keuzes zijn gemaakt. Natuurlijk is Poetin een dictator van de ergste soort, maar zo zijn er meer aan daar gaan we ook niet oorlog mee voeren. Het zou al heel veel winst zijn als wij het conflict in zijn totale dynamiek willen zien en kunnen begrijpen."

Klap in
Wie vrede wil bereiken, moet niet alleen investeren in wapens maar ook in vredesdiplomatie 24 april 2024

"Méér wapens is wereldwijd het antwoord op de toenemende onveiligheid. Maar wapens alleen brengen geen vrede. Het is nu de tijd om na te denken en voor te bereiden op wat nu ondenkbaar lijkt te zijn geworden - spreken over vrede."

Aldus staat vandaag te lezen in het Nederlands Dagblad. Een analyse van de hand van Jan van Benthem.

 

Lees verder

Hier treft u zijn artikel aan.

Klap in
We must stop the war now. 12 mei a.s. de 19e jaarlijkse gezamenlijke Israëlisch-Palestijnse herdenkingsplechtigheid 15 april 2024

Sharing Our Humanity, Honoring Our Children. Stop The War.

Join us for the Joint Memorial Ceremony, which will be held on May 12th 2024 at 8:30pm Jerusalem | 6:30pm London | 1:30pm New York | 10:30am Los Angeles.

"Onze ceremonie verschilt radicaal van de typische ceremonies die een verhaal promoten dat oorlog en dood onvermijdelijk en noodzakelijk zijn. In plaats daarvan is de gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst een unieke gelegenheid voor Israëli's en Palestijnen om samen te rouwen en samen te eisen dat er een einde komt aan het bloedvergieten."

Lees verder

Register here to join the virtual ceremony.

Klap in
Durf je nog in de messiaanse vrede te geloven? 15 april 2024

Bram Grandia schreef onder deze titel een overweging bij het raam 'Vrede' van Chagall in het gebouw van de VN en bij een wandkleed van Chagall in de Knesseth. 

Lees verder

Lees hier zijn overdenking.

Klap in
Vredeslied voor de maand mei 11 april 2024

Het is inmiddels al het vijfde vredeslied waar we in dit jubileumjaar van Kerk en Vrede aandacht voor vragen:

"Wat vraagt de Heer nog meer van ons"

Lees verder

Hier vind u nadere informatie.

Klap in
Oproep voor steun aan de LAKENHEATH ALLIANTIE voor VREDE 10 april 2024

Van een coalitie van groepen die de terugkeer van Amerikaanse kernwapens naar USAF Lakenheath willen voorkomen.

"We nodigen nu meer groepen uit om zich bij ons aan te melden. Er zijn ook veel internationale vredesactivisten die geïnteresseerd zijn om zich bij ons aan te sluiten. Laat het ons zo snel mogelijk weten als uw groep zich wil aansluiten bij de Lakenheath Alliance for Peace, aangezien we zoveel mogelijk groepen nodig hebben om deze nucleaire escalatie te
stoppen."

Actie vanaf zaterdag 13 juli 2024.

 

Lees verder

De engelse oproep vindt u hier.

De Nederlandse vertaling vindt u hier.

Alhier een folder.

Nadere info bij Janny Beekman.

Klap in
Vredesboodschap op paaszondag in Buitenhof: haat biedt geen toekomst 10 april 2024

Op paaszondag 31 maart was er in Buitenhof een interview van Twan Huys met Izzeldin Abuelaish, gynaecoloog uit Gaza.

Hij is de man van het boek "I shall not hate", en van de gelijknamige, indrukwekkende documentaire (vertoond bij Movies That Matter).

Lees verder

Hier vindt u de betreffende uitzending. Het interview begint bij 38.05 min

Klap in
Politici zijn slechte historici 8 april 2024

In Le monde diplomatique verscheen een artikel van de hand van Benoît Bréville, getiteld: "Politicians make poor historians". Vaak wordt de oorlog in Oekraïne vergeleken met situaties in het verleden zoals rond en in de 2e wereldoorlog. Vaak wordt gewezen op "München 1938". Wat is zo'n vergelijking waard?

Lees verder

Lees hier op de website van Le monde diplomatique.

 

Hier vindt u de vertaling in het Nederlands.

Klap in
‘Kernwapens moeten weer op de politieke agenda’ 8 april 2024

In Vredesmagazine verscheen een interview met de penningmeester van Artsen voor vrede Willem Hubregtse. Hij vertelt over de hernieuwde aandacht voor de gevaren van kernwapens die de huidige geopolitieke situatie met zich meebrengt maar dat het een uitdaging blijft om het onderwerp weer op de politieke agenda te krijgen. 

 

Lees verder

Hier vindt u het betreffende nummer van Vredesmagazine.

Klap in
75 jaar NAVO, een feest voor het militair industrieel complex 4 april 2024

Ludo de Brabander schreef in Vrede.BE - ontwapenen om te ontwikkelen weer een uiterst boeiend arftikel. Dit keer n.a.v. het 75 jarig bestaan van de NAVO. Het eindigt met de volgende conlusie:

"De militarisering van Europa maakt het continent onveiliger en wordt mogelijk gemaakt door de trans-Atlantische weigering enig diplomatiek initiatief te nemen om te zoeken naar een uitweg uit het Oekraïense oorlogsmoeras. Diplomatie is een begrip dat uit het westers vocabularium verdwenen lijkt te zijn, maar dat er dringend terug in thuis hoort. De grondoorzaken van dit conflict kunnen alleen worden aangepakt met diplomatie. Als er begrip komt voor de wederzijdse veiligheidsbelangen kan dat de weg openen voor betere relaties met Rusland en vrede in Oekraïne."

Lees verder

Lees hier het volledige artikel. Van harte aanbevolen.

Klap in
Geen uitlevering aan het Loekasjenko-regime: Asiel voor Oleg Borschevski 3 april 2024

"Antimilitaristische Aktion Berlin" voert aktie om te voorkomen dat Oleg Borschevsky wordt uitgeleverd aan Wit-Rusland. Hij is de echtgenoot van mensenrechtenactiviste Olga Karach over wie we al eerder over berichtten (Actueel, 25 augustus 2023)

Doet u mee?

Lees verder

Lees hier meer.

Klap in
4 april 75 jaar NAVO - terug bij af? Ingezonden maar niet geplaatst 3 april 2024

N.a.v. het 75 jarig bestaan van de NAVO schreef Kerk en Vredelid Bram Grandia al even geleden een ingezonden artikel naar Trouw.

Helaas werd het niet geplaatst.

Zie verder op de nieuw geopende pagina van deze website:
" Wat u niet lezen kon (of mocht...)"

Lees verder

Lees hier het ingezonden stuk.

Klap in
Paus Franciscus in zijn paasboodschap en zegen Urbi et orbi 3 april 2024

“Moge de verrezen Christus een weg van vrede openen”

"Oorlog is altijd een dwaasheid en een nederlaag. We mogen niet toelaten dat steeds verder aanwakkerende winden van oorlog over Europa en het Middellandse Zeegebied waaien. Laten we niet toegeven aan de logica van wapens en herbewapening. Vrede wordt nooit met wapens gecreëerd, maar door elkaar de hand toe te steken en onze harten te openen."

Lees verder

Lees hier de gehele boodschap van de paus.

Klap in
Interview met Rolien Sasse in Financieel Dagblad 30 maart 2024

'...we moeten blijven investeren in vrede. Al tijdens een oorlog. Want oorlog normaliseert geweld als oplossing van een conflict, en trauma, woede en angst leiden tot haat. Dat staat een open debat in de weg. Het gevaar bestaat dat de bevolking in haar strijd voor het behoud van haar democratie zelf de democratie verliest.'

Aldus Rolien Sasse, directeur van Pax, in een interview met het Financieel Dagblad waarin zij uitgebreid vertelt over haar afkomst en waarin uitvoerig wordt ingegaan op de probleemvelden waar Pax zich op richt. Pax is weliswaar niet pacifistisch, maar is wel volop betrokken bij de strijd tegen clustermunitie, de kernwapens en de levering van onderdelen aan Israël voor de F-35's.

Lees verder

Lees hier het boeiende interview.

Klap in
Vredesbeweging Duitsland heeft meer dan 120 paasmarsen gepland 30 maart 2024

Voor wie in Nederland in dit Paasweekend wil opstaan....

Thema's bij de marsen:


- onderhandelingen in het conflict in Oekraïne,
- een staakt-het-vuren en vrede voor het volk van Israël en Palestina,
- aandacht voor de vele andere conflicten in de wereld,
- een verbod op kernwapens, 
- tegen herbewapening en het oorlogsklaar maken van Duitsland, 
- voor diplomatieke initiatieven en een vredesgericht beleid,
- meer wapenbeheersing en ontwapening. 

De Duitse paasmarsen voor vrede zijn een traditie die tientallen
jaren teruggaat. De organisatoren verwachten tienduizenden

Lees verder

Lees hier meer...

Klap in
Over de witte vlag die Oekraïne zou moeten hijsen... 30 maart 2024

'Het was een journalist die de Paus vroeg of hij vond dat Oekraïne “de witte vlag” moest uitsteken, wat de Paus beaamde. Vervolgens viel dus de hele NATO-wereld over Paus Franciscus heen. In het “‘Handboek van het Ministerie van Defensie” kunnen we lezen dat “de witte vlag” een teken is om te vragen om onderhandelingen. Het is een Internationaal Teken als zodanig wereldwijd geaccepteerd en verstaan. Het is belangrijke symbooltaal in de Verenigde Naties!'

Zo schreef Yosé Höhne Sparborth in een ingezonden artikel aan het Nederlands Dagblad. Het werd geplaatst.

Lees verder

Lees hier het gehele artikel.

Klap in
Speech demo Stop de Oorlog op 24 maart te Amsterdam 25 maart 2024

"Het zijn mensen als jij en ik die creperen onder de meest gruwelijke omstandigheden. Je moet min of meer het Dark Web op om te zien hoe het slagveld er echt uitziet, de uiteengeretenen, het bloed, de gruwelijkheid van een bombardement. Je houdt het niet vol om daar lang naar te kijken en de militairen en de meeste politici kunnen dat ook beslist niet gebruiken. De verschrikkelijkheid en de wreedheid onder ogen zien is gewoon gevaarlijk voor het moreel. Want de geesten moeten rijp gemaakt worden voor oorlog."

Aldus Henk Baars op zondag 24 maart bij het Lieverdje op het Spui in Amsterdam.

Hier vindt u een filmpje van de demonstratie.

Lees verder

Lees hier zijn hele speech.

Klap in
Wat u niet lezen kon (of mocht...) 24 maart 2024

Het komt regelmatig voor dat een ingezonden artikel dat kritisch van toon is als het gaat om het Nederlandse (c.q. westerse) beleid inzake de oorlog in Oekraïne, door een van de grote landelijke kranten niet wordt geplaatst.

Lees verder

Op deze website zal in het vervolg aan een dergelijke bijdrage op de oagina "Wat u niet lezen kon (of mocht...)?" een vast forum worden geboden, te beginnen met “Oekraïene-oorlog is wel degelijk geopolitiek” van Rob van Stek, met daarbij de boeiende emailcorrespondentie met de redactie van de podiumpagina van Trouw.

Lees hier het artikel en wat er daarop volgde...

 

Klap in
Moet Oekraïne vredesonderhandelingen starten met Rusland? Henk Baars in Een Vandaag 21 maart 2024

Afgelopen dinsdag (19 maart) kwam Henk Baars (voorzitter van Kerk en Vrede) aan het woord in Een Vandaag over de vraag of er over de oorlog in Oekraïne onderhandeld moet worden. En hij niet alleen. Ook Roel van Duijn en Bob Deen (Clingendael).

 

Lees verder

Hier vindt u de tv uitzending van genoemd item in Een Vandaag.

Klap in
Speculeren over oorlog is onverstandig. 20 maart 2024

Bisschop Gerard de Korte schreef onlangs een column Voor het Nederlands Dagblad onder de titel:

"Speculeren over oorlog is onverstandig. Hopelijk beseffen militairen dat hun woorden ertoe doen."

Lees verder

Lees hier de column.

Klap in
Eén ding is zeker: oorlog is hel 18 maart 2024

"De weldenkende meerderheid, van links tot rechts, twijfelt niet: wij moeten weer wapens kopen, raketten bouwen en legers uitbreiden. Voor de vrede! Maar achter dit verhaal zitten een heleboel onuitgesproken aannames. Volgens mij hebben wij de opdracht om ze allemaal te verifiëren voordat we ons voegen bij het koor van de weldenkende meerderheid."

Lees verder

Lees hier verder wat Frank Mulder in Nieuw Wij schrijft...

Klap in
Tegengeluid... Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg 15 maart 2024

Even was er ruimte voor tegengeluiden in de media over de oorlog in Oekraïne.
Blijkbaar was dat van korte duur.

Voormalig vredesactivist Roel van Duijn laat van zich horen en pleit voor dienstplicht en kernbewapening.
Zoals vandaag in Trouw. Zie hier wat hij schreef in de NRC.

Dit bleef niet onweersproken... 

Lees verder

Theo Koster schreef een reactie naar de NRC die als ingezonden brief werd geplaatst:

"Zoals zovelen, waarbij aangetekend dat de media verleerd heeft om kritische vragen te stellen, pleit ex-provo Roel van Duijn voor sterke bewapening en de militaire dienstplicht. Zijn persoonlijke verhaal, hoe begrijpelijk en pijnlijk ook, kleurt en stuurt zijn politieke ideologie. Ik begrijp de woede, de onmacht over Ruslands oorlogsdrift, over onrecht, zoveel leed en menselijke wreed- en domheid. Dat het antwoord daarop zou zijn eigen wreed- en domheid eraan toevoegen, is voor mij onbegrijpelijk. Zelfs atoomwapens acht hij noodzakelijk en daarmee het recht om miljoenen medemensen te laten verdampen en verbranden. De weg van wapens, militarisme en haat is de meest gekozen weg en tegelijk de minst heilzame uit de menselijke geschiedenis. De wereld is niet veranderd, Roel van Duijn, ze gaat met jouw instemming voort op de oude weg van immer meer van hetzelfde. Ik herken in mezelf ook haat, woede en geweld maar daarmee is het niet heilzaam. Ik pleit voor afschaffing van het militaire apparaat en de 2% norm in te zetten voor, scholing, training en opbouw van een geweldloze verdedigingsstructuur en sociale verdediging. Mocht het zover komen dat de militaire dienstplicht wordt geactiveerd, dan richt ik persoonlijk de Vereniging voor dienst en totaalweigeren opnieuw op. Er is, ten overvloede, geen weg naar vrede, vrede is de weg.

Theo Koster, Giethoorn."

Klap in
4e vredeslied van de maand 15 maart 2024

Op 8 oktober dit jaar bestaat Kerk en Vrede 100 jaar.

Op weg naar de jubileumviering op zaterdag 5 oktober a.s. in Utrecht wordt u dit kalenderjaar iedere maand een vredeslied aangereikt. Om te zingen in kerken en huizen, op pleinen en in straten.

Het eerste vredeslied was Dona nobis pacem.

Zie op deze pagina (zie 7 februari) het lied van maart:
Als alles duister is.

Hier vindt u het lied van de maand+toelichting voor de maand april "Lied tegen de 3e wereldoorlog" (Huub Oosterhuis)

Lees verder
Klap in
Hoe komt er vrede in Oekraïne - De Nieuwe wereld in gesprek met Henk Baars 8 maart 2024

Onlangs (op 1 maart) plaatsten we een paginagroot artikel uit de Telegraaf "Waar is de vredesbeweging". Daarin komt Henk Baars, voorzitter van Kerk en Vrede, aan het woord. En ook Martijntje Smits, filosofe en ingenieur. Naar aanleiding daarvan interviewt zij Henk Baars bij De Nieuwe Wereld: "De Nieuwe Wereld is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering."

Lees verder

Hier vindt u het interview.

Klap in
Vechten of onderhandelen? 8 maart 2024

Vredesnieuws bericht over een debatavond die op 22 februari in Brussel is gehouden over de vraag: Hoe stoppen we de oorlog in Oekraïne? Wanneer willen we onderhandelen?

"Vijf deskundigen waren het erover eens dat de oorlog alleen kan stoppen via onderhandelingen. Onderhandelingen blijven uit zolang de VS en Rusland voordelen zien in militair geweld."

Lees verder

"De sprekers waren het eens met secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO dat de uitbreiding van de NAVO richting Rusland de aanleiding voor de oorlog was. Na de belofte van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker onmiddellijk na de val van de Berlijnse muur dat de NAVO 'not one inch' naar het oosten zou uitbreiden, is dit toch gebeurd. De VS en Europa hadden kunnen inzien dat deze 'vergissing' een gevaarlijke provocatie was. Net zoals de roekeloze Amerikaanse en West-Europese betrokkenheid bij de Maidan-staatsgreep in 2014."

Lees hier meer...

Klap in
Nederland gaat slaapwandelend een nieuwe wereldoorlog in 7 maart 2024

Niet alleen Trouw, maar ook de NRC publiceert een artikel met daarin een tegenstem bij de westerse politiek inzake Oekraïne.

"Nederland gaat slaapwandelend een nieuwe wereldoorlog in"

Het eindigt als volgt: "Wij roepen derhalve de media en de politiek op om meer open te staan voor andere perspectieven en wat kritischer te zijn jegens de angstcultuur die wordt aangewakkerd door vertegenwoordigers van het militair-industriële complex. En te stoppen met het diskwalificeren van alternatieven voor wapengeweld. Daarmee zou al een hoop gewonnen zijn."

Lees verder

Lees hier het artikel

Klap in
Oorlogskoorts in Europa 6 maart 2024

In Trouw van vandaag (6 maart) staat een zeer levenswaardige bijdrage van Jolle Demmers. Zij werkte op 29 oktober j.l. mee aan de ontmoeting van diverse vredesorganisaties in de Kargadoor te Utrecht en is hoogleraar conflictstudies in Utrecht. In haar bijdrage van vandaag verwijst zij naar de akkoorden van Istanbul van maart 2022. Zie daarvoor deze pagina (Oekraïne: de vrede lag binnen handbereik 26 februari 2024).

Lees verder

Lees hier het artikel in Trouw.

Klap in
Krijgt vrede een kans? 4 maart 2024

Het kost moeite om voor het verhaal van Kerk en Vrede over de oorlog in Oekraïne bij de landelijke media gehoor te vinden. Zoals de oproep "Stop de militarisering van Europa". (zie deze pagina, 20 februari).
Tot vorige week. In het Dagblad van het Noorden van 28 februari is deze verklaring gepubliceerd. En ook in de Leeuwarder Courant.

Kerk en Vredelid Ton Rullman bood zijn artikel "Krijgt vrede een kans?" aan diverse krantenredacties aan, maar vond geen gehoor.

 

Lees verder

Lees hier wat hij geschreven heeft en laat anderen daarin delen.

Klap in
Waar blijft de vredesbeweging? In de Telegraaf! 1 maart 2024

Terwijl allerlei media zich af lijken te sluiten voor een kritisch tegengeluid over de oorlog in Oekraïne is deze week de Telegraaf tot onze verbazing een uitzondering...

Lees verder

Hier vindt u het paginagrote artikel waarin o.a. Henk Baars, de voorzitter van Kerk en Vrede uitgebreid aan het woord komt.

Klap in
Vredesdemonstratie Gaza-Israel zaterdag 16 maart om 14.00 op de Dam in Amsterdam 1 maart 2024

Wanneer: zaterdag 16 maart van 14.00 tot 15.00
Waar: Tegenover het Paleis op de Dam
Wat: stiltekring
Neem svp mee: Een witte roos en evt kartonnen bord met plaatje van een duif erop

Lees verder

Wij willen:
Een permanent staakt-het-vuren
Onmiddellijke humanitaire hulp in heel Gaza
Vrijlating van alle gijzelaars
Een duurzame vredesoplossing met behulp van lokale NGO’s

 

Lees hier verder in de agenda...

Klap in
Wapenindustrie wakkert oorlog aan 29 februari 2024

In Trouw van vandaag verscheen op de podiumpagina een bijdrage van SP 2e kamerlid Sarah Dobbe "Geef eindcontrole over wapenexport niet uit handen".

Lees verder

Lees hier haar bijdrage.

Klap in
Pacifisme in Oekraïne 28 februari 2024

Via de IFOR ontvingen we een verklaring van de Oekraïense Pacifistische Beweging die op 24 februari 2024 is aangenomen.

Lees verder

Lees hier de verklaring.

Klap in
Geen grondtroepen NATO in Oekraïne - hoogste tijd voor onderhandelingen 28 februari 2024

In Duitsland is het voorstel om niet uit te sluiten dat NATO grondtroepen worden ingezet in de oorlog in Oekraïne met grote klem afgewezen door "Nie wieder Krieg-Die Waffen nieder".

Lees verder

Stop brandstichter Macron
27 februari 2024
www.nie-wieder-krieg.org


Het initiatief “Nie wieder Krieg-Die Waffen nieder” veroordeelt scherp het voorstel van de Franse president Franse president Macron om grondtroepen van NAVO-landen in te zetten in de oorlog in Oekraïne.
Tijdens een conferentie ter ondersteuning van Oekraïne in Parijs op 26 februari zei Macron: "Er is vandaag geen consensus - officieel besloten - voor het inzetten van grondtroepen. Maar niets kan worden uitgesloten. We zullen alles doen wat nodig is zodat Rusland deze oorlog niet wint" (Le Monde, 27 februari 2024). Over de inzet van Franse troepen zei hij: "Ik heb absoluut niet gezegd dat Frankrijk er niet voor zou zijn."
Macrons initiatief is zeer gevaarlijk avonturisme. Zo'n dramatische escalatie sleurt heel Europa mee in de afgrond van een grote oorlog. Zoals het verloop van de oorlog in Oekraïne de afgelopen dagen laat zien, heeft de militaire optie gefaald. Het heeft al geleid tot onmetelijk lijden, ellende en verwoesting, een nieuw ijzeren gordijn over Europa en het politieke klimaat op het continent voor jaren vergiftigd.
Het is nu de hoogste tijd voor een staakt-het-vuren en het begin van onderhandelingen.
We roepen de Duitse regering op om duidelijk afstand te nemen van het initiatief van Macron.
Initiatief "Nooit meer oorlog - Leg de wapens neer".
Yusuf As, Reiner Braun, Wiebke Diehl, Andreas Grünwald, Claudia Haydt, Rita Heinrich, Jutta
Kausch-Henken, Ralf Krämer, Willi van Ooyen, Christof Ostheimer, Peter Wahl.
Contact: Peter Wahl: info@nie-wieder-krieg.org.

Klap in
Uitgebreid interview van Jakob de Jonge met Bram Grandia 27 februari 2024

Onlangs had Jakob de Jonge (The Hague Peace Project) in het kader van de serie "Time to talk" een uitgebreid interview met "theoloog en vredesactivist" Bram Grandia.

 

Lees verder

Kijk en luister hier.

Klap in
Oekraïne: de vrede lag binnen handbereik 26 februari 2024

In maart 2022, een maand na de inval van Rusland in Oekraïne werd er tussen Oekraïne en Rusland onderhandeld over een staakt-het-vuren.

De uitkomst van die onderhandelingen werden echter afgewezen door de NAVO, in het bijzonder door Groot-Britannië en de V.S.

 

Lees verder

Lees hier de uitgebreide analyse in het Duitse blad Emma.

Klap in
Alledaags militarisme kan wel wat tegenspraak gebruiken. 24 februari 2024

Vredesnieuws vraagt aandacht voor het zg. alledaagse militarisme:
"NAVO-generaals Rob Bauer en Onno Eichelsheim vragen ons een oorlog met Rusland voor te bereiden. En praten over de dienstplicht en een oorlogseconomie. Ook de Tweede Kamer roept de regering op zich voor te bereiden op oorlog. En tv-programma EenVandaag meldt dat 'de zorgen om een dreigende oorlog toenemen' en besteedt ruime aandacht aan 'een vrijwillig dienjaar'. Alledaags militarisme rukt op."

Hierbij wordt ervanuit gegaan dat militair geweld problemen oplost, terwijl de huidige oorlogen, in Oekraïne en in Gaza, leren dat dit juist niet het geval is. Ondertussen verslapt de aandacht voor de geweldloze weg van de diplomatie.

Lees verder

Lees hier meer.

Klap in
IN WAT VOOR WERELD WILLEN WE LEVEN? 23 februari 2024

Michael von der Schulenburg, voormalig VN-diplomaat en lange tijd conflictadviseur in (burger)oorlogen, waarschuwt voor een escalatie van geweld en de rol van de NAVO. En hij vraagt: "Hoe komen we hieruit?"

Onlangs in het Duitse blad Emma

Lees verder

Lees hier het hele artikel.

In het Nederlands.

Klap in
Zaterdag 24 februari twee jaar oorlog - kom naar het Spui! Russische en Oekraïense sprekers tegen de oorlog 21 februari 2024

(uit de rondzendmail van Guido van Leemput)

Op de 24e van elke maand komen we om 18.00 samen op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje. De volgende keer is zaterdag 24 februari 2024. Dan is het precies twee jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen.

Met als sprekers Ilmira uit St Petersburg (Rusland) en Valentina uit Donbass (Oekraïne) protesteren we tegen het voortduren van de bloedige oorlog en pleiten we voor  een wapenstilstand, diplomatie en onderhandelingen.

Er is muziek van de Accufanfare, er zijn dichters onder wie Justus van Oel, en met twee minuten stilte herdenken we de slachtoffers aan beide kanten. Na afloop zingen we samen Dona Nobis Pacem - Geef Ons Vrede - en is er soep: de traditionele Russisch-Oekraïnse borsjt.

Lees verder

Zie verder...

Klap in
Géén defensieverdrag met Israël! 21 februari 2024

Nederland moet afzien van een verdrag met het Israëlische leger dat in Gaza verantwoordelijk is voor talloze ernstige oorlogsmisdaden. Ben je het hiermee eens? Teken dan de petitie gericht aan de Eerste Kamer.

Een initiatief van DeGoedeZaak, The Rights Forum, PAX en Stop Wapenhandel.

Lees verder

Lees hier verder...

Klap in
Stop de Militarisering van Europa! 20 februari 2024

De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne gaat deze week haar derde jaar in. Het blijkt niet gemakkelijk om in het koor van allen die oproepen tot verdere militarisering ook aandacht te krijgen voor een genuanceerd vredesgeluid.

Drie vredesorganisaties, waaronder Kerk en Vrede, deden samen de oproep "Stop de militarisering van Europa" in de hoop dat er meer aandacht zal zijn voor wie een andere weg voorstaan dan een steeds verdere escalatie van de vreselijke conflicten die de wereld teisteren.

Lees verder

Hier vindt u de oproep.

Klap in
Dreigende taal NAVO-generaals 12 februari 2024

"In koor roepen Zweedse, Belgische en Nederlandse generaals dat we ons moeten voorbereiden op een oorlog met Rusland. Verschillende politici zeggen het hen na. En vragen om meer geld voor wapens. Want Rusland verhoogt zijn militaire uitgaven tot € 100 miljard, 6% van het BBP. Dat is heel veel. Maar wacht even. De Amerikaanse militaire uitgaven zijn 10 keer hoger. En de West-Europese 3,5 keer hoger."

Zo staat te lezen in Vredesnieuws.

Lees verder

Lees hier verder.

Klap in
Nederland moet uitvoer F-35 onderdelen naar Israël stoppen 12 februari 2024

De Nederlandse regering moet de export van onderdelen van F-35-gevechtsvliegtuigen naar Israël binnen zeven dagen stoppen. Dat bepaalt het Gerechtshof Den Haag. De uitspraak is conform de eis van Oxfam Novib, PAX en The Rights Forum.

Lees verder

Lees hier verder.

Klap in
ZINGEN VOOR VREDE 8 februari 2024

Om een stem te kunnen geven aan onmacht en uit solidariteit met slachtoffers van wereldwijd oorlogsgeweld en conflicten wordt er op zaterdag 24 februari in Vlaardingen een groot vredeskoor samengesteld. Koorzingen als metafoor en middel tot verbinding en als positief en verbindend signaal in deze tijd van verdeeldheid en oorlogsgeweld.

Lees verder

Lees hier verder

Klap in
3e vredeslied van de maand 7 februari 2024

Op 8 oktober dit jaar bestaat Kerk en Vrede 100 jaar.

Op weg naar de jubileumviering op zaterdag 5 oktober a.s. in Utrecht wordt u dit kalenderjaar iedere maand een vredeslied aangereikt. Om te zingen in kerken en huizen, op pleinen en in straten.

Het eerste vredeslied was Dona nobis pacem.

Zie op deze pagina (zie 5 januari) het lied van februari:
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Hier vindt u het lied van de maand+toelichting voor de maand maart "Als alles duister is/Dans nos obscurités"

 

Lees verder

Neem het in de mond. Zeg het voort!

Klap in
Staakt het vuren: tekenvoorvrede.nl 2 februari 2024

"We zijn diep geraakt door het immense leed in Gaza. Sinds 7 oktober zijn meer dan 26.000 Palestijnen en 1200 Israëli’s gedood. Meer dan 120 Israëli’s worden nog gegijzeld. Meer dan 2 miljoen Gazanen verkeren in acute nood. De menswaardigheid van ons allen wordt geweld aangedaan."

Zo begint de petitie gericht aan de Nederlandse regering en aan leden van de Tweede Kamer.

Lees verder

Hier vindt u de volledige petitie.

Klap in
De stem van Kerk en Vrede - 2 jaar oorlog in Oekraïne 30 januari 2024

Op 24 februari a.s. is het 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. In die 2 jaar heeft Kerk en Vrede diverse malen haar stem laten horen. Vaak tegen de stroom in. Hier vindt u alle verklaringen, open brieven en persverklaringen op een rij. Een consistent verhaal.

Lees verder
Refuse to kill 30 januari 2024

Via het YouTube kanaal van de War Resisters International verschenen enkele interviews met Russische dienstweigeraars die in Duitsland verblijven in afwachting van asiel.

Lees verder
StopSendingArms - Een open oproep aan alle VN-lidstaten 29 januari 2024

Door diverse organisaties is een wereldwijde oproep gedaan om te stoppen met wapenleveranties aan Israël en de Palestijnen, om zo een vereder humanitaire crisis af te wenden.

Lees verder

Hier leest u de gehele verklaring.

Klap in
"Ze doden alles wat beweegt" 13 januari 2024

We werden attent gemaakt op een aangrijpend interview in de kring van Pugwash over de oorlog in Gaza en de aanklacht van genocide die Zuid-Afrika tegen Israël heeft ingediend bij het Internationaal Strafhof.

Lees verder

Hier vindt u het artikel.

Voor een vertaling zie hier.

Klap in
De puzzelstukjes voor een vredesakkoord in Oekraïne liggen op tafel, waarom grijpen we die kans niet? 13 januari 2024

In de Morgen van 11 januari j.l. schrijven Tom Sauer (Universiteit Antwerpen) en Jolle Demmers (Universiteit Utrecht) onder deze titel een boeiend artikel waarin zij een uitweg uit de oorlog in Oekraïne presenteren.

Door Kerk en Vrede lid Kees Nieuwerth werd op dit artikel gereageerd met een commentaar.

Lees verder

Lees hier het gehele artikel van Sauer en Demmers.

Lees hier het commentaar van Kees Nieuwerth.

Lees hier wat Kees Nieuwerth al eerder schreef: “Naar een de-escalatiescenario”

Klap in
Rabbis for human rights 5 januari 2024

Al eerder (31 oktober j.l.) schreef het Nederlands Dagblad over rabbijnen die opkomen voor de mensenrechten van Palestijnen in de bezette gebieden. Zij maken dit ondermeer concreet door, samen met andere Joodse vrijwilligers, te helpen bij het binnenhalen van de olijfoogst. Ook Trouw berichtte daar onlangs over (30 december). Ook op andere manieren proberen zij een schild te zijn ter bescherming van de Palestijnse gemeenschap tegen Joodse kolonisten. Dit wordt hen door veel van hun volksgenoten niet in dank afgenomen, integendeel. "Rabbis for human rights" is opgericht in 1990.

Lees verder
Klap in
Vredeslied van de maand februari 2024 5 januari 2024

Zoals al eerder geschreven is er m.i.v. januari 2024 iedere maand een "vredeslied van de maand".
Om te zingen in kerken en huizen, op pleinen en in straten.
Zo gaan we in het komend jaar op weg naar 100 jaar Kerk en Vrede.

Het eerste lied was "Dona nobis pacem", het kortste en bekendste gebed om vrede: Geef ons vrede.

Op verzoek treft u hier reeds het lied voor februari aan, "Geef vrede, Heer, geef vrede".

Neem het in de mond. Zeg het voort!

Lees verder
Klap in
2024: einde oorlog Oekraïne? 5 januari 2024

We maakten al eerder (december 2022) attent op een artikel van Ludo de Brabander, Belgisch vredesactivist, “Is verzet tegen oorlogspolitiek ‘vals pacifisme’?”. Zie hier.

Hij laat opnieuw van zich horen, zo blijkt uit VredesNieuws. Met een interview. En met een artikel in De Wereld Morgen.

Lees verder

'Vredesactivisme is altijd nodig én nuttig. Meer wapens betekent minder veiligheid. Alleen onderhandelen en ontwapening creëert veiligheid en vrede.'

'Een onderhandeld akkoord met Oekraïne, ontwapenen en werken aan vertrouwensopbouw zijn veel veiligere manieren om de vrede te bewaren in Europa.'

Beluister hier het interview van De Wereld Morgen.

En hier vindt u zijn recente artikel over de oorlog tussen Rusland en de NAVO in Oekraïne.

 

Klap in
Gevangenisstraf van 30 dagen of meer voor 18-jarige Israëlische dienstweigeraar Tal Mitnick 5 januari 2024

Op de website van VredesNieuws (vredessite.nl/nieuws/) lezen we over Israëlische Tal Mitnick. Hij is sinds 7 oktober de eerste Israëlische dienstweigeraar die de gevangenis ingaat. Het Israëlische leger veroordeelde hem tot 30 dagen cel. En kan dat verlengen tot 100 dagen of langer. 'Ik wil niet meedoen aan de bezetting en het bloedbad in Gaza. Ik ben solidair met de onschuldigen in Gaza. Zij verdienen het niet om voor de tweede keer in hun leven tot vluchteling te worden gemaakt.'

 

Lees verder

Lees hier het uitgebreide bericht, inclusief een link naar een ionterview met Tal Mitnick.

Klap in
Oproep aan de PKN om niet weg te kijken 1 januari 2024

Wij, predikanten, pastors en gemeenteleden, vragen de PKN om niet weg te kijken van het lijden van de Palestijnen. 

Tot nu was de PKN nogal stil over het extreme geweld dat Israël over Gaza uitstort de afgelopen drie maanden. Het Israëlische geweld is disproportioneel en Israël maakt zich schuldig aan verschillende oorlogsmisdaden, zoals het uithongeren van de bevolking en het gebruik van witte fosfor. Ook wordt de bevolking van Gaza collectief gestraft: burgerdoelen en ‘safe zones’ worden gebombardeerd. Mensen in Gaza zijn nergens meer veilig.

Lees verder

Lees hier de petitie die u kunt ondertekenen

Klap in
Een paus die zijn nek uitsteekt 28 december 2023

Uit het Nederlands Dagblad:

In Bethlehem werd door de geboorte van Jezus ‘te midden van de duisternis van de aarde een onuitblusbare vlam ontstoken die zegeviert over de duisternis van de wereld, Gods licht dat iedere mens verlicht’, zei Franciscus vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek vlak voor hij de zegen gaf over de stad Rome en de wereld.
Maar tegenover de ‘Vredevorst’, staat volgens de Bijbel ‘de vorst van de wereld die dood zaait’. Wie Jezus als vredevorst omarmt moet daarom ‘nee zeggen tegen oorlog, tegen alle oorlog, tegen de logica zelf van oorlog’, zei de paus. Elke oorlog is ‘reis zonder doel, nederlaag zonder overwinnaar, waanzin zonder excuus’.
Maar wie oorlog afwijst moet ook wapens afwijzen, vindt Franciscus. ‘Want als de mens, wiens hart instabiel en gewond is, instrumenten van dood in handen heeft, zal hij ze vroeg of laat gebruiken. Hoe kan men van vrede spreken als de productie, verkoop en handel in wapens blijft toenemen?’
‘Mensen die geen wapens maar brood willen, zij die worstelen om rond te komen en om vrede vragen, weten niet hoeveel overheidsgeld er aan bewapening wordt uitgegeven’, zei Franciscus. ‘Toch zouden ze het moeten weten! Laat er over gesproken en geschreven worden, zodat de belangen en winsten van hen die aan de basis staan van oorlogen bekend worden.'

Lees verder

Lees hier de volledige kerstpreek van de paus

Klap in
Tent of nations – Kerst 2023 21 december 2023

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Wat betekent dat in deze dagen op weg naar Kerst?

Lees verder

We ontvingen dit bericht van tentofnations.nl

Klap in
Vredeslied van de maand januari(1) 18 december 2023

Zoals al geschreven zal er m.i.v. januari 2024 iedere maand een vredeslied van de maand zijn.
Om te zingen in kerken en huizen, op pleinen en in straten.
Zo gaan we in het komend jaar op weg naar 100 jaar Kerk en Vrede.

Het eerste lied is "Dona nobis pacem", het kortste en bekendste gebed om vrede: Geef ons vrede.

Neem het in de mond. Zeg het voort!

 

 

Lees verder

Hier te beluisteren.

Download hier toelichting en aanwijzingen.

Klap in
Brief Yurii Sheliazenko t.g.v. 10 december 11 december 2023

"Beste vrienden, groeten uit Kiev"

De Oekraïense dienstweigeraar Yurii Sheliazenko schreef t.g.v. 10 december, de dag van de rechten van de mens, een brief.

Lees verder

Lees hier de vertaalde brief.

Klap in
Kerst-Advent 2023 "Een eind aan alle machtspolitiek" 11 december 2023

De gebeurtenissen in onze wereld laten Kerk en Vrede niet onberoerd.
T.g.v. Advent en Kerst 2023 is een brief verschenen die de titel draagt "Een eind aan alle machtspolitiek".

De brief wordt verspreid onder de leden van Kerk en Vrede, kerken, vredesorganisaties, media, politieke partijen, leden van de 1e en 2e kamer e.a.

 

Lees verder

Hier treft u de brief aan.

Klap in
Met ingang van januari 2024: Vredeslied van de maand 5 december 2023

Nederland is van oudsher een vredesland, getuige o.a. het Vredespaleis (1913), Vereniging Kerk& Vrede (1924) en de Vredesweek (sinds 1967).
In de aanloop naar de Vredesweek van 2024 (14-22 september) wil Kerk&Vrede nadrukkelijk aandacht vragen voor vrede en gerechtigheid. Op 8 oktober 2024 bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Lees verder

Daarom verschijnt op de website vanaf januari maandelijks een Vredeslied van de maand. Het Vredeslied van de maand wordt genoemd met verwijzing naar de nummers in de liedbundels (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, protestant; en Gezangen voor Liturgie, Rooms-Katholiek).
Ter ondersteuning is op de website een korte toelichting en een YouTube filmpje beschikbaar.
De kerken wordt gevraagd om actief aan het Vredeslied van de maand deel te nemen.
De kerken bepalen zelf hoe vaak (maandelijks of wekelijks) en op welke plaats in de liturgie (bijv. voor de gebeden) het Vredeslied van de maand wordt gezongen.
Partners als: omroepen, Raad van Kerken Nederland en de PKN is gevraagd dit initiatief te promoten.
Laten we samen zingen om vrede, juist nu!

Namens Kerk&Vrede,
Arie de Bruijn

Klap in
NAVO-chef stelt hypocrisie volledig ten toon 2 december 2023

Via Guido van Leemput worden we dagelijks op de hoogte gehouden van de meest actuele ontwikkelingen bij de oorlogen in Oekraïne en Gaza.

Hij maakt ons attent op een rake analyse van Ted Snider, Amerikaans analist van o.a. antiwar.com, over de oorlog in Oekraïne. In de aanloop naar de vergadering van de NAVO ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel op 28 november sprak NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg met verslaggevers. Daarbij werd zonneklaar hoe hypokriet de NAVO is als het gaat om de beweegredenen om Oekraïne in de oorlog met Rusland militair te blijven steunen.

 

Lees verder

Lees hier (het grootste deel van) de analyse van Ted Snider.

 

Wil je je aanmelden voor de dagelijks mailing van Guido van Leemput?
Stuur hem dan een mailtje: g.vleemput@tweedekamer.nl 

Klap in
Fedde Schurerlezing 2023 - Vrede met alle geweld? 2 december 2023

Op zaterdag 25 november stond in Leeuwarden de jaarlijkse Fedde Schurer-lezing in het teken van Vrede met alle geweld? Of is pacifisme ook een optie? Harry Pals, theoloog en actief binnen Kerk en Vrede, hield daar een inleiding die het lezen meer dan de moeite waard is. Fedde Schurer (1898-1968 ), dichter / journalist / politicus, was pacifist op christelijke grondslag. Een spraakmakend mens. Hij was lid van Kerk en Vrede.

Lees verder

Hier vindt u de inleiding.

Voor wie een verslag van de avond wil lezen (in het Fries!) zie hier.

Klap in
Zondag 24 december 2023 vredesprotest Spui Amsterdam 18-19h 26 november 2023

Op 24 februari 2022 vielen de Russische troepen Oekraïne binnen. Met sprekers, gedichten en muziek uiten we hierover onze boosheid en verdriet. Op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje.

Lees verder

Er zijn sprekers, er is muziek en er worden gedichten voorgedragen.
Met deze maandelijkse actie uiten we onze boosheid en ons verdriet over het voortduren van de bloedige oorlog in Oekraïne en pleiten we voor diplomatie en onderhandelingen.
Met twee minuten stilte herdenken we de slachtoffers aan beide kanten.
Tijdens de acties luisteren we naar een update over de ontwikkelingen aan het front en in de diplomatie.

Zie verder hier.

Klap in
50.000 handtekeningen vóór 8 december t.b.v. dienstweigeraars Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne 25 november 2023

Gewetensbezwaarden in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne hebben bescherming nodig. Europese politici moeten daar attent op zijn. Nu is er een geweldige kans om de kwestie in het publieke debat in Duitsland te brengen.

Er is een petitie ingediend bij de Duitse autoriteiten en als er voor 8 december 50.000 handtekeningen worden verzameld, zal de Commissie Verzoekschriften van de Bondsdag de zaak in een openbare vergadering behandelen.

Lees verder

Teken nu de petitie van de Duitse Bondsdag.

Teken hier! De petitie kan worden ondertekend ongeacht je nationaliteit.

Geef het door!

Klap in
Kabinet, geef Israël geen carte blanche 23 november 2023

Steun de oproep van PAX voor de-escalatie en roep het kabinet op om internationaal recht te verdedigen.

Lees verder

Hier vindt u de petitie.

Klap in
Westerse missies en ‘vredesoperaties’ zaaiden dood en verderf. Het is tijd verantwoording af te leggen 20 november 2023

In het Nederlands Dagblad van vrijdag 17 november j.l. schreef Sarah Noor een column over de Nederlandse Vredesmissies.

 Ze beëindigt die als volgt:
"De VS en zijn bondgenoten hebben nog altijd geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun grove schendingen van het internationaal humanitair recht aanvaard. Sterker nog, zij en wij blijven ermee doorgaan. We sturen militaire onderdelen naar Israël, waarmee Palestijnse kinderen, vrouwen en onschuldige mannen worden gedood.

Het is onze regering die steun geeft aan zulke interventies. Besef daarom goed op wie je woensdag 22 november stemt. Onze stem heeft invloed op de levens van miljoenen mensen wereldwijd."

Lees verder

Lees hier de gehele column van Sarah Noor.

Klap in
"...dat ‘wij’ al 75 jaar de Joden in hun eentje dat probleem laten opknappen daar in het Midden-Oosten" 17 november 2023

Al even geleden, op 26 oktober j.l., stond in het Nederlands Dagblad een bijdrage van Yosé Höhne Sparborth onder de titel:

"Het zionisme was een liefdesverhaal, maar liefde kan dwalen"

Lees hier wat Yosé schreef:

"Dat sommige theologen aarzelen om de brief van Palestijnse christenen te ondertekenen (zie Actueel 25 oktober j.l.) kan ik me nog wel voorstellen. Zolang onzeker is welke raket bij dat ziekenhuis neerkwam met zoveel doden tot gevolg… Maar wat let theologen om samen een solidair antwoord te schrijven aan die christenen daar in Gaza en op de Westbank? Want wees eerlijk: laten wij hier in Nederland de Palestijnse bevolking al niet veel te lang in de steek? 

 

Lees verder

Natuurlijk moeten we solidair zijn met het Joodse volk, dat lijkt me een historische plicht.

Tenslotte heeft eeuwenlange onderdrukking van de Joden door Europese christenen, met als beschamend dieptepunt de Holocaust, sterk bijgedragen tot wat in 1948 gebeurde: een Joodse staat in gebied waar Palestijnen woonden, die op de vlucht werden gedreven.

Moeten we als Europeanen niet constateren dat het Palestijnse volk al 75 jaar opknapt wat wij Europeanen aan het Joodse volk misdeden? Als we onze geschiedenis willen kennen, staan we bij beide volken in de schuld en hebben onze politieke leiders alles op alles te zetten om in het Midden Oosten te komen tot een leefbare situatie voor beide volken. `Dat zijn we óók aan de Palestijnen verplicht.

In 1983 hield Shulamith Koenig een toespraak aan Harvard University op een conferentie over ‘vrouwen, religie en sociale vernaderingen’. Voor een gehoor van vrouwen uit de gehele wereld en hoogleraren aan diverse Amerikaanse universiteiten, zei zij het volgende over het Zionisme: “Het was een liefdesverhaal - een prachtig liefdesverhaal. Maar we weten allemaal: zo vaak in de liefde zien we niet wie we beschadigen. Het Zionisme was zo’n liefdesverhaal en het beging een grote vergissing. Het zionisme zei dat we thuisloze mensen waren die naar een leeg land kwamen. We waren inderdaad thuisloze mensen, maar het was niet een leeg land. Er waren mensen die daar eeuwenlang gewoond hadden na de Joodse ballingschap. Inderdaad, we moesten thuiskomen naar ons land. We moesten weg uit Europa, want niemand wenste ons daar. Maar het was evenzogoed ook het land van anderen.”

Een thuis voor beide volken

Shulamith Koenig was een joodse vrouw, geboren op een zaterdag in Jerusalem in 1930, uit Pools-Joodse ouders. Als een joodse vrouw in 1983 de kracht heeft te constateren dat haar land niet leeg was, dat daar een volk woonde dat groot onrecht werd gedaan, waarbij de hele wereld toekeek - wat is het in die wereld, wat is het in die ‘christelijke’ wereld, wat is het in Europa, wat is het in Nederland, dat er niet ruimhartig kan worden geconstateerd: Europa heeft dit probleem voor een groot deel veroorzaakt?

Daarom hebben Europese landen alles te doen om eraan bij te dragen om tot een oplossing te komen, die beide volken plek van leven geeft.

Een thuis voor beide volken. Ik meen dat solidariteit met het Joodse volk betekent, dat we als internationale gemeenschap - en zeker Europa - vanwege de historische schuld alles op alles moeten zetten om deze beide volken te helpen tot een oplossing als buren te komen, die leefbaar is voor beide, waardoor het voortdurende oplaaien van geweld een einde neemt.

De Palestijnen laten we al 75 jaar in de steek; inmiddels laten we - als Europeanen en als Nederlanders - ook de Joden in de steek, als we de staat Israël niet tot de orde roepen én niet werkelijk aanbieden om te blijven bemiddelen, totdat er een echt leefbare oplossing is gevonden voor beide volken. Inmiddels hebben we aan beide volken evenveel verplichting. Wat is het, dat ‘wij’ al 75 jaar de Joden in hun eentje dat probleem laten opknappen daar in het Midden-Oosten?

Klap in
Joodse medewerkers en studenten Nederlandse universiteiten solidair met Palestijnen 17 november 2023

Uit de NRC van 14 november j.l.

"Wij, Joodse medewerkers en studenten aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen, weigeren te zwijgen over Gaza. Wij verheffen onze stem om ons uit te spreken tegen Israëls vernietigingsoorlog van Israël tegen de meer dan twee miljoen Palestijnen in Gaza, en eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Lees verder

Het grote aantal burgerslachtoffers van de Israëlische bombardementen tot nu toe, waaronder het doden van duizenden kinderen, de volledige blokkade voor primaire levensbehoeften van Gaza door Israël, de acties en woorden van Israëlische functionarissen rechtvaardigen allemaal de angst voor een tweede Nakba; etnische zuivering of genocide van de Palestijnse bevolking. "Nooit meer" voor ons betekent nooit meer voor iemand. We voelen diepe pijn voor de vele burgerslachtoffers tijdens de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Juist omdat we een einde een einde willen maken aan zulk gruwelijk geweld, weigeren we ons te houden aan de logica van wraak die al het leven heeft gekost aan meerdere malen zoveel Palestijnse burgers. We begrijpen dat de huidige golf van geweld niet begon met de acties van 7 oktober 2023, maar geworteld is in een lange geschiedenis van kolonisatie, bezetting en ongelijke behandeling van het Palestijnse volk. Als het beëindigen van de huidige oorlog tegen Gaza alleen zal leiden tot een terugkeer naar de status quo ante, betekent dit een voortzetting van het geweld dat voor Palestijnen een permanente realiteit is. Vrede zal dan slechts de opmaat zijn voor de volgende grote oorlog. Blijvende vrede is alleen mogelijk op basis van rechtvaardigheid. Op zijn minst betekent dit de erkenning dat de rechtsstaat en mensenrechten gelden voor alle inwoners van historisch Palestina. Het betekent erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen, beëindiging van de blokkade van Gaza en de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, erkenning van het recht op terugkeer voor alle Palestijnse vluchtelingen, en gelijke rechten voor Palestijnen en Joden van de Middellandse Zee tot aan de Jordaan. We beloven onze inspanningen in deze richting voort te zetten, tijdens en na de huidige oorlog. Wij steunen de oproep van de Palestijnse samenleving om alle vormen van samenwerking te stoppen met Israëlische instellingen die bijdragen aan de bezetting van Palestijnse gebieden en de ongelijke behandeling van de Palestijnse bevolking. Zolang het onrecht voor Palestijnen voortduurt, eisen we dat onze instellingen zich hier net zo krachtig tegen uitspreken als een en een half jaar geleden bij het begin van de Russische invasie in Oekraïne. We verzetten ons krachtig tegen elke vorm van racisme, islamofobie, antisemitisme of andere vormen van haatzaaien. We laten ons inspireren door de vele Joodse stemmen in en buiten Israël die een principieel standpunt innemen voor Palestijnse rechten. Als Joodse tegenstanders van de Israëlische acties, zijn we verontwaardigd over de pogingen om kritiek op de Israëlische staat en steun voor Palestijnse rechten gelijk te stellen aan antisemitisme. Islamofobie en antisemitisme als reactie op de huidige oorlog zijn zeer reële problemen. We vragen onze instellingen om actieve maatregelen te nemen tegen een klimaat van bedreiging, polarisatie en discriminatie. Dit geeft echter geen vrijbrief om kritische anti-oorlogsstemmen te censureren. Een veilige leeromgeving sluit een krachtig standpunt tegen oorlog en onrecht niet uit. Integendeel, zo'n ferm standpunt is onze gedeelde plicht."

Dr. Alessandra Benedicty-Kokken (Docent, Amsterdam School for Culturele Analyse, Universiteit van Amsterdam)
Prof. dr. Pepijn Brandon (Hoogleraar Global History, Vrije Universiteit van Amsterdam)
Alcide Breaux (Student, Sandberg Instituut en Gerrit Rietveld Academie)
Dr. Jacob Engelberg (Docent Film, Media en Cultuur, Universiteit van Amsterdam)
Dr. Sai Englert (Docent, Universiteit Leiden)
Gabriel Gottlieb (Student, Econometrie, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Sophia Haid (Student, Mediastudies, Universiteit van Amsterdam)
Dr. Jeff Handmaker (Universitair hoofddocent Rechtssociologie, ISS, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Levi Hilz (Student, Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Dr. Joost Kircz (Emeritus Lector Elektronisch Uitgeven, Amsterdam Hogeschool van Amsterdam)
Naomi Kreitman (Student, Sandberg Instituut)
Dr. Anna Mai (Postdoctoraal onderzoeker, Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek)
Yuval Molina Obedman, Ma (Onlangs afgestudeerd in Filosofie, Universiteit van Amsterdam, en Internationale Betrekkingen, Universiteit van Leiden)
Dr. Tzula Propp (Postdoctotaal onderzoeker, TU Delft)
Dr. Patricia Schor (Postdoctoraal onderzoeker, Vrije Universiteit Amsterdam)
Juliet Tanzer (Student, Universiteit Utrecht)
Dr. Anya Topolski (Universitair hoofddocent Ethiek en Politieke Filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Markha Valenta (Docent Amerikanistiek, Universiteit Utrecht)
Itaï van der Wal (Student LLM, Universiteit Utrecht)

Klap in
Wij klagen de Nederlandse staat aan 16 november 2023

The Rights Forum daagt samen met Oxfam Novib, Amnesty International en PAX de Nederlandse staat voor de rechter wegens schendingen van het internationaal recht tijdens de oorlog in Gaza.

 

 

Lees verder

Kort geding

Wij bereiden nu samen met de andere organisaties een kort geding voor tegen de Nederlandse staat. Wij eisen dat de regering handelt in lijn met het eigen beleid, wettelijke verplichtingen en internationale afspraken.

Nederland is al jaren medeplichtig aan schendingen van internationaal recht. Dit moet nu stoppen.

Lees hierover verder...

Klap in
Ontwapenend. De laatste pacifisten... 14 november 2023

In het tweewekelijks verschijnend Argus (zie arguspers.nl) verscheen op 8 november een artikel onder de kop: "Een pacifist krijgt pas gelijk als de oorlog voorbij is".

Lees verder

Aan het woord komen Henk Baars (voorzitter van Kerk en Vrede), Daphne van der Werf (jarenlang actief binnen de PSP '92) en Frans Saris (voor wie lang geleden de PSP zijn partij was).

Hier vindt u het artikel.

Klap in
Kerk en Vrede in 2024 100 jaar 13 november 2023

In oktober 2024 bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Een bewogen geschiedenis rond de urgentie van geweldloosheid. Documenten getuigen daarvan. Uit de oude doos? De actualiteit daarvan kan verrassend zijn...

 

Lees verder

Vind hier een geschrift van ds.Krijn Strijd uit 1950 getiteld "Kerk en Atlantisch Pact".

Klap in
Verkiezingsdebat: Hoe komt er vrede in Oekraïne? 10 november 2023

Met:
Gijs Tuinman (BBB)
Jasper van Dijk (SP)
Ruben Brekelmans (VVD)
Nathaly Boelhouwer (NSC)
Liesbeth van der Heide(CDA)


Datum:           donderdag 16 november 2023
Tijd:               20:00 - 22:00 uur
Locatie:          Wijnhaven
                      Turfmarkt 99
                      2511 DP Den Haag
Zaal:              Spaanse Trappen

Lees verder

Op 16 november gaan onder andere kandidaat kamerleden Ruben Brekelmans (VVD), Jasper van Dijk (SP) en Gijs Tuinman (BBB) met elkaar in debat over de vraag hoe er vrede kan komen in Oekraïne en welke rol Nederland daarbij moet spelen.

Op 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Veelgenoemde verkiezingsthema’s zijn asiel en migratie, bestaanszekerheid, klimaat en het herstellen van een deugdelijke rechtstaat. Hoewel al deze thema’s van groot maatschappelijk belang zijn, lijkt een ander belangrijk onderwerp van deze tijd nog weinig besproken te worden: de rol van Nederland bij de oorlog in Oekraïne.

Klap in
Werken aan vrede - met alle geweld 2 november 2023

Op zondagmiddag 29 oktober werd er in de Kargadoor te Utrecht op initiatief van Kerk en Vrede, Stop Wapenhandel en The Hague Peace Projects een goed bezochte vredesbijeenkomst gehouden (met rond de 80 aanwezigen) over de oorlogen van dit moment en de rol van de vredesbeweging.

Jolle Demmers, hoogleraar Conflictstudies in Utrecht, hield een inleiding onder de titel "Over oorlog, verlamming en lijnen van verantwoordelijkheid", gevolgd door Wendela de Vries van Stop Wapenwedloop over "De staat van de vredesbeweging."

Leden van een panel (met vertegenwoordigers van diverse vredesorganisaties) hadden vervolgens hun inbreng, gevolgd door een gesprek met de zaal.

Wordt vervolgd...

Lees verder

Lees hier de inleiding van Jolle Demmers
en beluister haar beantwoording van vragen uit de zaal.
Haar inleiding komt ook binnenkort nog als digitale tekst beschikbaar.

Hier vindt u de tekst van de inleiding van Wendela de Vries.

Klap in
Een interview met Moshe Zuckermann 2 november 2023

Nog steeds relevant. Een analyse van de joodse historicus Moshe Zuckermann in de Zwitserse Wochenzeitung. Vrij kort na het vreselijke optreden van HAMAS…

Lees verder

Lees hier het gehele interview met Zuckermann.

Klap in
Een klap voor de machtsstrategie 31 oktober 2023

Van de IFOR ontvingen we een boodschap van Amos Gvirtz, IFOR lid in Israël.

"Vijftig jaar na de verrassing van de Jom Kippoeroorlog van 1973 werd Israël opnieuw verrast. Massa's strijders uit de Gazastrook infiltreerden in Israëlische legerbases en burgergemeenschappen in de buurt van de grens met Gaza en begingen gruwelijke misdaden, waarbij ongekende aantallen Israëlische burgers werden gedood, verminkt en ontvoerd. Opnieuw heeft het fundamentele veiligheidsconcept van Israël - dat uitsluitend gebaseerd is op zijn militaire superioriteit ten opzichte van zijn vijanden - een verpletterende klap gekregen."

Lees verder

Lees hier het verdere...

Klap in
VREDESBLOK in de MARS VOOR KLIMAAT EN RECHTVAARDIGHEID 30 oktober 2023

Zondag 12 november gaan we massaal de straat op voor een mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Stop Wapenhandel, Stop de Oorlog Amsterdam en Pax organiseren een Vredesblok in deze mars. Sluit je aan! We verzamelen tussen 12.00 en 12.30 op het Beursplein, bij de ingang fietsenstalling.

Lees verder

De problemen in Nederland en de rest van de wereld stapelen zich op. Hitterecords worden keer op keer verbroken en extreem weer is aan de orde van de dag. Klimaatverandering is een bedreiging voor de vrede. Geopolitieke spanningen om fossiele brandstoffen en vruchtbaar land nemen toe. Droogte, ontwrichte ecosystemen en mijnbouw dwingen mensen om hun land te verlaten en versterken conflicten.

Wereldwijd geven we steeds meer uit aan wapens en militarisme, terwijl we slechts een fractie daarvan besteden aan het aanpakken van de klimaatcrisis. Militaire activiteiten zijn zelfs verantwoordelijk voor 5,5% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen.

Met het vredesblok in de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid roepen we de politiek op om actie te ondernemen voor het klimaat en vrede. Dat is nodig, want de crisis is nu, maar de politiek komt niet met oplossingen. Daarom gaan wij op zondag 12 november in Amsterdam de straat op. Vlak voor de cruciale Tweede Kamerverkiezingen. Want dan kunnen we kiezen voor klimaat, rechtvaardigheid en vrede.

Als we met zijn allen de straat opgaan, kan de politiek niet meer om ons heen. Dus sluit je aan bij het Vredesblok. We verzamelen op het Beursplein tussen 12.00 en 12.30 om ons om 13.00 aan te sluiten bij de Klimaatmars op de Dam.

Zie ook Persbericht – Nieuw onderzoek: NAVO norm van 2% BBP leidt tot sterke stijging fossiele uitstoot

Klap in
Een oproep tot berouw: 25 oktober 2023

Een open brief van Palestijnse christenen aan westerse kerkleiders en theologen.

Hierin wordt ondermeer gezegd:
"Hoewel veel christenen in het Westen geen probleem hebben met de theologische legitimatie van oorlog, keurt de overgrote meerderheid van de Palestijnse christenen geweld niet goed - zelfs niet door de machtelozen en de bezetten. In plaats daarvan zijn Palestijnse christenen volledig toegewijd aan de weg van Jezus in creatief geweldloos verzet (Kairos Palestina, §4.2.3), dat "de logica van de liefde gebruikt en alle energieën aanwendt om vrede te stichten" (§4.2.5). Cruciaal is dat we alle theologieën en interpretaties verwerpen die de oorlogen van de machtigen legitimeren. We doen een dringend beroep op westerse christenen om ons hierin te steunen. We herinneren onszelf en medechristenen er ook aan dat God de God van de onderdrukten is en dat Jezus de machtigen berispte en de gemarginaliseerden optilde. Dit is de kern van Gods opvatting van gerechtigheid. Daarom zijn we diep verontrust over het falen van sommige westerse christelijke leiders en theologen om de bijbelse traditie van rechtvaardigheid en barmhartigheid te erkennen, zoals die voor het eerst werd verkondigd door Mozes (Deut 10:18; 16:18-20; 32:4) en de profeten (Jes 1:17; 61:8; Mic 2:1-3, 6:8; Amos 5:10-24), en zoals die is geïllustreerd en belichaamd in Christus (Matt 25:34-46; Lucas 1:51-53; 4:16-21)."

 

Lees verder

Lees hier de volledige brief.

Klap in
Women wage peace - een verklaring 21 oktober 2023

Enige dagen geleden verwezen we al naar de Israelische vredesgroep Women wage peace. Op 15 oktober gaven zij een verklaring uit n.a.v. de gebeurtenissen in en rond Israël en Gaza.

Daarin wordt ondermeer gezegd:
"Deze oorlog bewijst meer dan ooit dat het concept van "conflictbeheersing" mislukt is. Het idee dat het oplossen van het conflict tot in het oneindige kon worden uitgesteld, is fundamenteel onjuist gebleken.
Al 9 jaar sinds het einde van "Operation Protective Edge" zeggen wij, Joodse en Arabische moeders tegen het leiderschap in Israël - genoeg! We moeten elke steen omdraaien om tot een politieke oplossing te komen. Dit is onze verplichting voor de toekomst van onze kinderen. Dit is onze verplichting aan zowel Israëlische als Palestijnse kinderen. Zij verdienen een toekomst van veiligheid en vrijheid, niet een toekomst van dood, oorlog en vernietiging."

Lees verder

Lees hier de gehele verklaring.

Zie ook de website.

Klap in
Waarom was het Israëlische leger schijnbaar afwezig? 16 oktober 2023

Breaking the Silence is een Israëlische veteranenorganisatie die zich richt op het vergroten van het bewustzijn van de ernstige gevolgen van langdurige militaire bezetting.

Zij gaf op 10 oktober een verklaring uit n.a.v. de aanval van Hamas.

Lees verder

Waarom was het Israëlische leger schijnbaar afwezig?

Breaking the Silence - 

10.10.2023

 

De aanval van Hamas en de gebeurtenissen die zich sindsdien ontvouwen zijn onuitsprekelijk. We zouden kunnen praten over hun wrede en criminele acties, of ons richten op hoe onze joods-supremacistische regering ons op dit punt heeft gebracht. Maar als voormalige Israëlische soldaten is het onze taak om te praten over wat we moesten doen...

Het veiligheidsbeleid van Israël bestaat al tientallen jaren uit het 'beheersen van het conflict'. Opeenvolgende Israëlische regeringen blijven maar doorgaan met de ene geweldsronde na de andere, alsof dat ook maar enig verschil zal maken. Ze hebben het over 'veiligheid', 'afschrikking', 'het veranderen van de verhoudingen'.

Dat zijn allemaal codewoorden voor het in puin bombarderen van de Gazastrook, altijd gerechtvaardigd met als doelwit terroristen, maar altijd met zware burgerslachtoffers. Tussen die rondes van geweld door maken we het leven onmogelijk voor de bewoners van Gaza en dan doen we alsof we verbaasd zijn als alles overkookt.

We praten over 'normalisatie' met de Verenigde Arabische Emiraten en nu met Saoedi-Arabië, terwijl we hopen dat de wereld een oogje dichtknijpt voor de openluchtgevangenis die we in onze achtertuin hebben gebouwd. Afgezien van de ontelbare schendingen van mensenrechten, hebben we een enorm veiligheidsrisico voor onze eigen burgers gecreëerd.

De vraag die alle Israëli's zich stellen is ‒ waar waren de soldaten? Waarom was het Israëlische leger (IDF) schijnbaar afwezig terwijl honderden Israëli's in hun huizen en op straat werden afgeslacht? De ongelukkige waarheid is dat ze 'bezig' waren. Op de Westelijke Jordaanoever.

We sturen soldaten om invallen van kolonisten in de Palestijnse stad Nablus te beveiligen, om Palestijnse kinderen in Hebron te achtervolgen, om kolonisten te beschermen terwijl ze pogroms uitvoeren. Kolonisten eisen dat Palestijnse vlaggen uit de straten van Huwara worden verwijderd; soldaten worden gestuurd om dat te doen.

Ons land heeft ‒ tientallen jaren geleden ‒ besloten dat het bereid is om de veiligheid van zijn burgers in onze steden op te geven ten gunste van het handhaven van de controle over een bezette burgerbevolking van miljoenen mensen, allemaal ten behoeve van een kolonisten-messianistische agenda.

Het idee dat we het conflict kunnen 'beheersen' zonder het ooit op te hoeven lossen, stort opnieuw voor onze ogen in. Het hield tot nu toe stand omdat slechts weinigen het durfden aan te vechten. Deze hartverscheurende gebeurtenissen kunnen dat veranderen. Ze moeten dat veranderen. Voor ons allemaal tussen de rivier en de zee.

Breaking the Silence is een Israëlische veteranenorganisatie die zich richt op het vergroten van het bewustzijn van de ernstige gevolgen van langdurige militaire bezetting. Deze tekst werd gepubliceerd op hun twitteraccount. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

 

Klap in
In Memoriam Henk Lensink 6 augustus 1939 -19 september 2023 16 oktober 2023

Op 19 september j.l. overleed, tijdens een vakantie in Noorwegen, Henk Lensink. Henk maakte geruime tijd deel uit van de Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede.

Lees verder

Henk Lensink, geboren in 1939, was predikant in de Hervormde kerk. Hij legde daarbij de nadruk op het ambt van leraar, het bestuderen en uitleggen van de schriften en het voeren van het gesprek daarover. In Amsterdam was Lensink de wijkpredikant van zijn collega dr. J.J. Buskes, één van de voortrekkers van Kerk en Vrede. De twee voerden intensieve gesprekken, onder andere over macht en geweld, en over de uitleg van teksten over geweld in de bijbel. In de afscheidsbundel voor Harry Zeldenrust als studiesecretaris van Kerk en Vrede, Gidsen en Getuigen op de pelgrimage naar vrede, uit 1999 schreef Lensink een indringend portret van Buskes. Toen Lensink in 2004 met emeritaat ging, stelden vrienden een bundel samen met artikelen van Lensink onder de titel ‘….dat ik den ploeg van uw woord mag besturen. Bijdragen aan de uitleg van bijbelverhalen’. Daarin is ook een uitgebreid interview met Henk Lensink opgenomen, waarin hij onder meer ingaat op het omgaan met geweld. Daaruit enkele citaten.

‘Mij intrigeert al vanaf de universiteitsbanken de kwestie van macht en geweld in de Bijbel.

Geweld heeft altijd te maken met macht. Je kunt als mens niet zonder macht, maar wat voor macht wil je gebruiken? Wanneer je iets goed bedoelt, iets humaans tot stand wilt brengen, dan krijg je met macht te maken. Welke macht wil je aanwenden? Met de macht van de liefde kun je niet alles bereiken. In ben niet principieel pacifistisch. Soms is het verkieslijk om gewelddadige machtsmiddelen te gebruiken om iets goeds te bereiken. Maar ik denk aan wat Den Uyl gezegd heeft bij de beëindiging van de gijzeling in Wijster – een geweldige uitspraak - : ‘geweld is altijd een nederlaag’. Ook al was het toen waarschijnlijk de enige mogelijkheid in die situatie. Of ik denk aan een opmerking van Strijd: als oorlog onvermijdelijk moet heten. Dan is voor christenen allereerst schaamte op zijn plaats.’ (.….)

‘Meestal word je met je goede ideeën uitgedaagd om op dezelfde wijze de ander aan te vallen als jij zelf wordt aangevallen – dat is het verhaal van David en Goliat. Om in die situatie niet in strijdmethoden te vallen die je aangereikt worden, moet je wel erkennen dat je dat [de neiging tot geweld en agressie] in je hebt en tegelijk proberen dat te boven te komen. Daarom herken ik me in Buskes als hij spreekt over boven-gewelddadige geweldloosheid (een term die hij ontleend heeft aan een briefwisseling tussen Bart de Ligt en Mahatma Gandhi). Dat is een geweldloosheid die door het geweld heen is gegaan, daarbij probeer je boven je neiging tot geweld uit te komen. En dat is dan een bewuste ethische keuze, die als transcendering van het geweld niet kan worden opgelegd.’

In die lijn van denken noemt Lensink ook Jezus bovengewelddadig en hij bestudeerde intensief de bijbelverhalen, die het verlangen naar een betere wereld voeden en bodem geven. In zijn preken, artikelen en in gesprekken getuigde Henk Lensink daarvan.

Zijn nagedachtenis zij tot zegen.

Klap in
Christelijk collectief 'Geen genocide in Gaza' roept op tot actie 16 oktober 2023

In Volzin wordt mededeling gedaan van 'Christelijk collectief 'Geen genocide in Gaza' roept op tot actie'.

'Een collectief van christelijke theologen en organisaties voor mensenrechten roept in een manifest politieke leiders in Nederland en Europa op zich uit te spreken tegen het excessieve geweld van Israël in de Gazastrook. De opstellers beschuldigen hen van het verlenen van impliciete goedkeuring aan misdaden tegen de menselijkheid door Israël in Gaza, waarbij Israëlische leiders alle Gazanen als legitieme doelwitten beschouwen.'

Lees verder

U kunt het manifest hier downloaden.

Klap in
Stop het geweld in Israël en Gaza 15 oktober 2023

Op de website van JOOP van BNNVARA verscheen deze bijdrage van Peace SOS.

Lees verder

Over Women Wage Peace zie hier meer.

Klap in
Opnieuw: Eugen Drewermann 15 oktober 2023

Al even geleden (23 maart j.l.) maakten we bezoekers van onze website attent op de rede die theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann onder de titel "Rede gegen den Krieg" hield aan de Humboldt universiteit te Berlijn op het congres van de Duitse Vredes-beweging ‘Zonder NAVO leven – ideeën voor vrede’ .

Onlangs verscheen van zijn hand "Nur durch Frieden bewahren wir uns selber: Die Bergpredigt als Zeitenwende".

 

Lees verder

Iemand schrijft ons: "Fascinerend hoe hij de cultuur van geweldloosheid uiteenzet en als teken van hoop stelt. Ik vind het zo bij Kerk en Vrede passen. Misschien kun je het delen."

Bij deze, helaas zonder Nederlandse ondertiteling.

Klap in
Verklaring van Sabeel Jeruzalem 12 oktober 2023

"Terwijl de gevechten tussen Israëlische strijdkrachten en Palestijnse militante groeperingen voortduren, vallen er aan beide kanten veel slachtoffers, onder wie burgers. Deze escalatie komt in de nasleep van een onvoorziene aanval op Israël door Hamas, waarbij premier Benjamin Netanyahu de mogelijkheid van een "lange en uitdagende oorlog" benadrukte."

Lees verder

Lees hier de volledige verklaring.

Zie ook: https://kairos-sabeel.nl/

Klap in
Kabinet, geef Israël geen carte blanche 12 oktober 2023

"Wraak op wraak helpt niet. De internationale gemeenschap moet oproepen tot de-escalatie, geen olie op het vuur gooien."

Ook Kerk en Vrede ondertekende de petitie van Pax

 

 

Lees verder

Deze luidt als volgt:

Steun de oproep van PAX voor de-escalatie en roep het kabinet op om internationaal recht te verdedigen. 

PAX veroordeelt elk geweld tegen burgers op de sterkst mogelijke manier. Na de vreselijke aanval van Hamas waarbij burgers zijn vermoord en ontvoerd, is Israël een militaire aanval op Gaza gestart. De burgers in Gaza – en niet Hamas – betalen de zwaarste prijs daarvoor.  

Israël laat nu, boven op de blokkade die al 16 jaar gaande is, geen water, voedsel en elektriciteit meer de kuststrook in. Het is een collectieve straf tegen de bevolking die al jaren onder bezetting en blokkade leeft. Palestijns verzet en de roep om vrijheid en gerechtigheid wordt met dovemansoren ontvangen.  

Wraak op wraak helpt niet. De geweldsspiraal moet daarom doorbroken worden. De internationale gemeenschap moet oproepen tot de-escalatie, geen olie op het vuur gooien.  

Demissionair minister-president Rutte spreekt onvoorwaardelijke steun uit aan Israël zonder op te roepen tot respect voor internationaal recht. Dat is gevaarlijk. Disproportioneel geweld en schendingen van internationaal recht mogen nooit geaccepteerd worden.   

Wij roepen daarom demissionair minister-president Rutte en daarmee het kabinet op: geef Israël geen carte blanche. 

 

Onderteken de petitie hier

Klap in
Steun Tent of Nations 11 oktober 2023

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Wat kunnen we nu voor hen betekenen?

Lees verder

"Lieve mensen,

Wat een waanzin. Zoveel mensen vermoord. Zoveel mensen in doodsangst. Verschrikkelijke gebeurtenissen in Israël, Gaza, Palestina.

Burgers mogen nooit het doelwit zijn.

Veiligheid voor Israël zal alleen bereikt kunnen worden als er veiligheid is voor Palestijnen. Veiligheid en vrijheid voor iedereen kan alleen bereikt worden als het internationaal recht wordt gerespecteerd.

We hebben op dit moment dagelijks contact met de familie Nassar. De situatie is voor hen net zo onzeker, spannend en zenuwslopend als voor alle andere inwoners van het land. Op dit moment kunnen inwoners van Bethlehem de stad niet verlaten, de familie Nassar kan dus niet naar Tent of Nations, en het is heel onzeker wat de komende dagen en weken zullen brengen.

Je kunt de familie Nassar een hart onder de riem steken door een foto van jezelf te maken waarop je een A4 vasthoudt met een Engelstalig bericht, of een tekening, of een kaars die je aansteekt, of iets anders. Deze foto kun je via WhatsApp of Signal toesturen naar telefoonnummer 06 488 09 550, dan sturen wij jouw solidariteitsgroet door. Weet dat jouw betrokkenheid veel betekent voor de familie Nassar, hen helpt om het vol te houden en dóór te gaan met het omvormen van frustratie in positieve acties.

Wij hopen en bidden met jullie dat aan deze destructieve dynamiek snel een einde komt, dat een ieder die invloed heeft haar verantwoordelijkheid neemt, zodat er nieuwe perspectieven komen van een toekomst waarin ieder mens tot zijn of haar recht komt.

Veel goede groeten,
Hans Baart, Chris Kors, Meta Floor"

Klap in
De column van Stevo Akkerman vandaag in Trouw 11 oktober 2023

Het wegen van tranen...

met daarin ook de naam van Bram Grandia.

Lees verder

Lees hem hier.

Klap in
Pacifisme in tijden van oorlog 10 oktober 2023

Op 20 september, in de vredesweek, hield Willem de Haan onder deze titel een bewogen betoog, zakelijk en tegelijk persoonlijk getint, in de doopsgezinde kerk in Groningen.

Lees verder

Willem de Haan (1957) is oud totaalweigeraar, socioloog en redacteur van het VredesMagazine https://www.vredesmagazine.nl/index.php

Zie ook https://www.willemdehaan.nl/

Hier vindt u zijn inleiding.

Klap in
Rond Israël en Gaza 7 oktober 2023

Het bestuur van Kerk en Vrede laat een eerste reactie uitgaan op de gebeurtenissen rond Gaza en Israel.

Lees verder

Lees hier "Uit de kring van het bestuur"

Klap in
Bericht van Yurii Sheliashenko uit Kiev 6 oktober 2023

"Beste vrienden, de politieke repressie van de Oekraïense veiligheidsdienst tegen een pacifistisch wereldbeeld, geïnitieerd door het kabinet van president Zelensky, gaat door. Vandaag heeft rechter Demidenko mijn nachtelijk huisarrest verlengd tot 30.11 ondanks dat de aanklager slechts tot 03.11 had gevraagd."

Lees verder

Aldus Yurii Sjeliazhenko.

Zie en luister hier (Engels)

Klap in

Nieuws

Naar aanleiding van 15 mei: Internationale dag van gewetensbezwaren

Door de IFOR (International Fellowship Of Reconciliation) werd op 15 mei de volgende verklaring uitgegeven.

Lees verder
Vredeslied voor de maand juni

Het is inmiddels al het 6e vredeslied op weg naar de jubileumdag van Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober, "Zingen tegen de bierkaai".

De keuze is gevallen op "De wijze woorden en het groot vertoon", van Huub Oosterhuis.

Over een wereld omgekeerd...

Lees verder
Ökumenische Friedensdekade 2024 Erzähl mir vom Frieden

Van 10 tot 20 november vindt in Duitsland weer de Ökumenische Friedensdekade plaats.

Het thema is dit jaar "Erzähl mir vom Frieden".

Lees verder

Agenda

5 oktober 2024 100 jaar Kerk en Vrede

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Geen jubileum om te vieren. Maar wel om te gedenken en nieuwe inspiratie op te doen.

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in Utrecht voor een dag van verdieping in zang, creativiteit en beweging. Nader bericht volgt.

Noteer deze datum!

Download hier de folder.

Lees verder