Actueel

Preken over "Hebt uw vijanden lief", één jaar na de inval van Rusland in Oekraïne... 4 februari 2023

Of de duivel ermee speelt... Of is het juist door toedoen van de Eeuwige?

Op zondag 19 februari a.s. staat in het Gemeenschappelijk Leesrooster (dat in vele kerken gevolgd wordt) Matteüs 5:33-48 vermeld. Daar klinken onder meer de veelbesproken woorden van Jezus "Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen". En dat aan het begin van een week waarin herdacht wordt dat Rusland vorig jaar op 24 februari Oekraïne binnenviel. Met alle gevolgen van dien, tot op de dag van vandaag.

Lees verder

Eén van de grote voormannen uit de geschiedenis van Kerk en Vrede, Prof.J.(Hannes) de Graaf, schreef in de 50-er jaren een pakkend, inspirerend boekje onder de titel "In gesprek met de Bergrede". Het is voor een luttel bedrag nog 2e hands te verkrijgen (zie: boekwinkeltjes.nl).

Hierin vertelt hij onder meer hoe men in de loop der eeuwen geprobeerd heeft om de radicale, tegendraadse Bergrede (die begint met de zaligsprekingen) buitenspel te zetten. B.v. door te zeggen:

a. de Bergrede geldt niet voor deze wereld, maar alleen voor het Koninkrijk Gods
b. de Bergrede geldt niet voor alle tijden; men moet haar historisch zien
c. de Bergrede geldt niet voor alle mensen
d. de Bergrede geldt niet voor alle levensterreinen.

Al deze pogingen worden door De Graaf afgewezen.

Hoe zal het er op 19 februari a.s. in vele kerken aan toe gaan? Zal opnieuw worden geprobeerd de zeggingskracht van de Bergrede in te perken met allerlei op zich misschien wel diepzinnige, kunstige redeneringen?

Het boekje van Hannes de Graaf kan voorgangers helpen om in deze bewogen tijden op 19 februari de juiste toon te vinden.

Een andere handreiking vindt u hier van de hand van Harry Pals.

Tot slot mogen we verwijzen naar wat op deze pagina (Actueel) op 27 januari te lezen stond n.a.v. de 75-jarige sterfdag van Mahatma Gandhi op 30 januari j.l.

Klap in
Waarom neutrale landen moeten bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne 3 februari 2023

In de Economist van 18 januari j.l. verscheen over deze vraag een artikel van de hand van Jeffrey Sachs. Sachs is van onder meer drie secretarissen-generaal van de VN adviseur geweest, evenals van de laatste Sovjet-president en de eerste Russische president Boris Jeltsin, maar ook van de voormalige president van de onafhankelijke Oekraïne, Koetsjma. Sinds enkele jaren behoort hij tot de adviseurs van paus Franciscus, die hem in 2021 benoemde tot lid van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. Daarnaast is Sachs onder meer directeur van het UN Sustainable Development Solutions Network.

Lees verder

Lees hier zijn artikel in een Nederlandse vertaling.

Voor een interview op YouTube met Jeffrey Sachs over oorzaken, achtergronden en mogelijke oplossingen voor de oorlog in Oekraïne (Engels met Duitse vertaling) zie hier.

 

Klap in
Alleen een akkoord tussen Rusland en de NAVO kan voor duurzame vrede zorgen 3 februari 2023

Onder deze kop schrijven Paul Aarts en Henk Overbeek in de NRC van 2 februari j.l. over het belang van onderhandelingen tussen de NAVO en Rusland. Daarbij wordt ook teruggekeken naar wat in de afgelopen decennia tussen beide machtsblokken gebeurde.

Lees verder

Lees hier het artikel.

Klap in
Opbod rond wapenleveringen biedt geen uitzicht op duurzame vrede 30 januari 2023

Al even geleden (9 december j.l.) verscheen er op deze website een zeer lezenswaardig artikel van Ludo de Brabander onder de titel "Is verzet tegen oorlogspolitiek vals pacifisme?" Afgelopen vrijdag schreef hij voor De Morgen een bijdrage waarin hij ingaat op de mogelijk riskante gevolgen van de levering van Leopard 2-tanks waartoe Duitsland besloot.

Lees verder

Lees hier wat hij schrijft.

Klap in
Oorlog met Poetin is kiezen voor escalatie 27 januari 2023

Artikel van Kerk en Vrede lid Ton Rullmann op de Podiumpagina van Trouw

Lees verder

Lees hier het artikel

Klap in
30 januari a.s. - Gandhi 75 jaar geleden vermoord (vervolg) 27 januari 2023

Al even geleden (op 12 januari) kwam hier aan de orde dat het op maandag 30 januari 75 jaar geleden is dat Gandhi werd vermoord.

Lees verder

Wie daar meer aandacht aan wil geven kan zich laten inspireren door:

Een kerkdienst rond Gandhi van ds.Harmen Jansen
Een artikel van John Dear: ”Gandhi's dagelijkse Schriftlezingen voor de vrede”
Van kleinzoon Rajmohan Gandhi over zijn grootvader (Boodschap van Mahatma Gandhi aan de Aziatische leiders in april 1947, uit: Oneing  Vol.10, No.2)

 

Klap in
Europa voor vrede en solidariteit - Stop de oorlog in Oekraïne! Nationale betoging - Brussel, 26 februari 2023, Noordstation 24 januari 2023

De oorlog in Oekraïne kost te veel levens en zorgt voor onnoemelijk veel schade. Het is de verantwoordelijkheid en de plicht van staten en volkeren om zich in te zetten voor de-escalatie en onderhandelingen te steunen. Voor het Oekraïense volk, maar ook voor de mensheid en de planeet, die onder deze oorlog lijden. De oorlog slokt de politieke aandacht en middelen op die nodig zijn voor een rechtvaardige en duurzame toekomst.

Lees verder

Lees hier de oproep.

Klap in
Oproep aan Oekraïne: "Laat alle aanklachten tegen Vitaly Alekseenko onmiddellijk vallen" 21 januari 2023

In Oekraïne heeft het Hof van Beroep van Ivano-Frankivsk op 16 januari j.l. het beroep verworpen van de 46-jarige christen Vitaly Alekseenko tegen zijn veroordeling voor het weigeren van de oproep voor het leger op gewetensbezwaren.

Lees verder

Lees hier de oproep die ondermeer de IFOR aan Oekraïne heeft gedaan om alle aanklachten tegen Alekseenko te laten vallen.

Klap in
Pleit je voor onderhandelen met Rusland? 21 januari 2023

Een boeiend artikel in de NRC van 18 januari.

Pleit je voor onderhandelen met Rusland? Dan ben je al snel ‘dienstbaar aan Poetin’

Lees verder

Lees het hier.

Klap in
Niet alleen pacifisten 13 januari 2023

Vanuit pacifistische hoek wordt aangedrongen op het starten van onderhandelingen om de oorlog in Oekraine te deescaleren. Maar ook anderen zien het belang daarvan in. Zoals in Trouw van vandaag Rob de Wijk. In het Duitse feministische Magazine Emma staat een interview met ex-brigade generaal Erich Vad, van 2006 tot 2013 politiek-militair adviseur van Angela Merkel...

Lees verder

Lees hier het interview.

En hier de vertaling.

Klap in
30 januari a.s. - Gandhi 75 jaar geleden vermoord 12 januari 2023

"...de man van absolute geweldloosheid als de weg bij uitstek waarmee belangrijke veranderingen kunnen worden afgedwongen, grote sociale tegenstellingen kunnen worden overbrugd, uitbarstingen van geweld kunnen worden gedempt en voorkomen. De grote inspirator van iemand als Martin Luther King en daarmee van grote geweldloze bewegingen voor burgerrechten."

Lees verder

Dit citaat is afkomstig van de website van ds. Harmen Jansen
"theologie, kerk en samenleving"

Lees hier het gehele artikel over Mahatma Gandhi.

Klap in
Onderhandelen moet de oorlog beëindigen 9 januari 2023

Solidariteit met Oekraïne betekent niet het sturen van steeds meer wapens, maar het zoeken naar manieren om het geweld te stoppen.

Wendela de Vries (werkzaam bij Stop Wapenhandel) zet in een uitstekend betoog uiteen waarom het voeren van onderhandelingen daartoe de aangewezen weg is. Europa zou om daartoe te komen een cruciale rol kunnen en moeten spelen.

Lees verder

Hier kunt u haar bijdrage lezen.

Klap in
Oproep tot onderhandelen 4 januari 2023

In de defensie nieuwsbrief van Guido van Leemput (SP-fractiemedewerker Defensie) van vandaag (4 januari) wordt melding gemaakt van een breed gedragen oproep aan de Nederlandse regering om zich in te spannen voor het opgang brengen van onderhandelingen om de zich voortslepende oorlog in Oekraïne te beeindigen.

Lees verder

Hier vindt u de oproep.

 

U kunt zich op de nieuwbrief van Guido van Leemput abonneren met een mailtje aan: g.vleemput@tweedekamer.nl

Klap in
Oproep van de WILPF aan het Europees parlement 28 december 2022

Onlangs deed de WILPF (Women's International League for Peace and Freedom) een kritische oproep aan het Europees Parlement over de oorlog in Oekraïne en de Europese bemoeienis daarmee. De WILPF is een heel oude vredesorganisatie van en voor vrouwen waarvan de wortels teruggaan naar 1915. Dus nog ouder dan Kerk en Vrede (1924)! Vanuit Nederland was Aletta Jacobs hierbij betrokken. "We address the root causes of violence through a feminist lens".

Lees verder

Lees hier de oproep.

Klap in
Kerstverklaring Russische christenvredesactivisten 28 december 2022

Via de IFOR ontvingen wij een belangwekkende kerstverklaring van Russische christenvredesactivisten over de oorlog in Oekraïne. Die spreekt voor zichzelf.

Lees verder

Hier leest u de verklaring.

Hier wordt de verklaring voorgelezen, u kunt daarbij de Engelse vertaling aanklikken.

Klap in
Drie voor de prijs van drie 21 december 2022

Eergisteren, in Den Haag. Oekraïense kinderen vieren het Sinterklaas/Mikolai feest. Een oecumenisch exeriment waarbij drie tradities samenkomen en de oorlog in Oekraïne even op afstand wordt gezet.

Lees verder

Lees en kijk hier...

Een stukje van Henk Baars.

Klap in
Is verzet tegen oorlogspolitiek vals pacifisme? 9 december 2022

Onder deze titel verscheen op de vredeswebsite vrede.be enige tijd geleden een bijdrage van Ludo de Brabander. Daarin gaat hij uitgebreid in op wat hij de "tweede laag" noemt van de oorlog in Oekraïne, de achtergrond, context, oorzaken, kortom het bredere plaatje van die oorlog. 

Lees verder

Hier vindt u het genoemde artikel dat we van harte in uw aandacht aanbevelen.

Klap in
Toespraak Bram Grandia en verslag Friesch Dagblad symposium Oekraïne 29 november 2022

"De vredesbeweging blijft zoekend in de oorlog in Oekraïne"

Lees verder

Op zaterdag 26 november hield de Linker Wang in Utrecht een symposium over de oorlog in Oekraïne. Daaraan werd ondermeer meegewerkt door Bram Grandia, actief lid van Kerk en Vrede.

Het Friesch Dagblad deed uitgebreid verslag van deze bijeenkomst onder bovenstaande krantenkop.

Lees hier het verslag.

En ook de toespraak van Bram Grandia.

Klap in
Oproep tot een VN resolutie over vredesonderhandelingen voor Oekraïne 29 november 2022

Kerk en Vrede ondertekende in de persoon van voorzitter Henk Baars onlangs een oproep aan de president van Mexico om een resolutie in te dienen in de VN voor vredesonderhandelingen rond de oorlog in Oekraïne.

Lees verder

De oproep is ondertekend door een wereldwijde kring van vertegenwoordigers van vredesorganisaties.

Hier leest u de oproep.

Klap in
Vierjaarlijkse vergadering van IFOR in Juba (Zuid-Soedan) 23 november 2022

Vanuit het bestuur van Kerk en Vrede waren Henk Baars en Geesje Werkman vorige week (14-20 november) online betrokken bij de vierjaarlijkse vergadering van de IFOR die dit keer gehouden werd in Juba (Zuid-Soedan).

Zie bijgaand het verslag waarover iemand schrijft: "Belangwekkend, vooral de aandacht voor Afrika. Bijzonder ook dat de leiding van IFOR in de komende periode bestaat uit een Palestijn, een Congolees en een Française...."

Lees verder

Lees hier het verslag

Klap in
Margot Käßmann "Waarom ik ook in 2022 pacifiste gebleven ben". 16 november 2022

In het Magazin van Forum Ziviler Friedensdienst (04/22) staat een bijdrage van de hand van de Duitse theologe Margot Kässmann, voormalig voorzitter van de Evangelische Kirche in Duitsland.

Het draagt een uitdagende titel: "Warum ich auch 2022
Pazifistin geblieben bin"

Lees verder

Lees hier wat zij schrijft.

Klap in
Italiaans-Joodse Donatella Di Cesare in de NRC 16 november 2022

De Italiaans-Joodse filosofe en pacifiste Donatella Di Cesare spreekt zich in Italië fel uit tegen wapens voor Oekraïne.

Lees verder

Lees het interview in de NRC van 14 november j.l.

Klap in
Verslag van Kees Nieuwerth van Karlsruhe 4 november 2022

Van 31 augustus tot 9 september j.l. werd in Karlsruhe de 11e Assemblee gehouden van de Wereldraad van Kerken. Kees Nieuwerth, Quaker en lid van Kerk en Vrede, maakte deze vergadering mee en schreef een indringend verslag...

Lees verder

Lees het hier...

Klap in
Verklaring Church and Peace met het oog op de oorlog in Oekraïne 3 november 2022

Van 20-23 oktober j.l. hield Church and Peace (het oecumenische netwerk van vredesgemeenschappen,trainingscentra, vredesorganisaties en vredesdiensten in Europa) in Kroatië zijn jaarlijkse vergadering. Daarbij werd een verklaring uitgegeven n.a.v. Oekraïne waar wij graag de aandacht op vestigen.

Lees verder

Zie hier de in het Nederlands vertaalde verklaring.

Klap in
Einde Tribunaal voor de vrede 3 november 2022

Gisteren ontvingen de lezers van ProcesNieuws, de uitgave van Tribunaal voor de Vrede het bericht dat hierachter per 1 januari a.s. (na bijna 40 jaar) een punt wordt gezet. "Duizenden mensen hebben zich betrokken getoond bij de werkzaamheden van het Tribunaal, waarin van meet af aan de misdadigheid van de kernbewapening centraal heeft gestaan."

Lees verder

Lees hier de brief.

Klap in
Martin Luther King in de tentoonstelling over Gospel in het Catharijne Convent te Utrecht 29 oktober 2022

Muzikale reis van kracht en hoop

30 september 2022 - 10 april 2023

"Dompel je onder in de geschiedenis én actuele betekenis van een van de invloedrijkste muziekstromingen sinds haar ontstaan in het slavernijverleden. Een reis langs het onderbelichte verhaal van een muziekgenre en lifestyle."

Lees verder

Boeiend om te zien hoe in deze tentoonstelling uitgebreid aandacht wordt gegeven aan Martin Luther King. In 1965 ontving hij aan de VU een eredoctoraat in de sociale wetenschappen. Op de tentoonstelling zijn de woorden te horen die hij toen uitsprak. Saillant detail is daarbij dat hij bij de uitreiking van het eredoctoraat, bij gebrek aan andere passende kleding, de toga draagt van zijn vriend ds. Jan Buskes, voorman van Kerk en Vrede. Die toga wordt ook tentoongesteld.
Ook zien we op een grote foto, samen met King, de ons bekende Harkey Klinefelter die veel van zijn woorden uit die bewogen jaren op een cassetteband vastlegde.

Ondertussen klinkt het bekende, velen inspirerende lied "We shall overcome".

Voor enkele foto's...

Klap in
Zij die vrede willen moeten vrede voorbereiden. Een verklaring van Pax Christi Duitsland 28 oktober 2022

Onlangs kwam in Berlijn Pax Christi Duitsland bijeen en bracht na afloop een verklaring uit. Daaruit blijkt dat niet iedereen binnen Pax Christi Duitsland hetzelfde denkt over wapenleveranties aan Oekraïne. Niettemin is de verklaring veelzeggend en naar iemand ons schrijft "indrukwekkend". De inhoud ervan zou ook voor voor de Nederlandse vredesbeweging in alle verscheidenheid richtinggevend kunnen zijn.

Lees verder

Hier vindt u de verklaring.

Klap in
...dat er ook andere dingen mogelijk zijn dan alleen maar meer wapens naar Oekraine 27 oktober 2022

Iemand maakt ons attent op een Litouws vredesinitiatief: alle Russen bellen en op andere gedachten brengen.

Lees verder

Hier leest u er meer over.

Klap in
Brief aan minister-president Rutte 6 oktober 2022

Door Kerk en Vrede is deze week een brief verstuurd aan minster-president Rutte inzake de rechten en de bescherming van dienstweigeraars in de oorlog in Oekraïne.

Lees verder

Lees hier de brief.

Klap in
Kerk en Vrede stelt zich achter stille demonstratie 29 september 2022

Zondagmiddag 2 oktober (de Internationale dag van de Geweldloosheid) wordt er van 3 tot 4 uur op initiatief van Peace SOS een stille demonstratie gehouden op de Dam in Amsterdam. Kerk en Vrede steunt deze demonstratie.

Nagekomen:
Omdat er tegelijkertijd ook andere demonstraties worden gehouden is het de vraag of er van een echte stille demonstratie sprake zal kunnen zijn.

Lees verder

In het persbericht van Peace SOS staat te lezen:

"Helaas gaat de oorlog in Oekraïne nog steeds door. Wij vinden het schandalig en tragisch dat er in Oekraïne vijf kinderen per dag sterven (onderschatting) en vinden dat hun leven gespaard moeten blijven. Wij zijn ook geschokt door de verhalen over massagraven. Volwassenen zouden allemaal in harmonie met elkaar moeten leven zodat kinderen kunnen spelen. Wij zouden graag vrede zien in Oekraïne en in alle andere landen van de wereld. Wij maken ons ook grote zorgen over de dreigementen om kernwapens te gebruiken, zoals die onlangs zijn geuit. Er is echter ook hoop. De onderhandelingen over graan en de hervatting van de graanexport tonen aan dat onderhandelingen zinvol zijn, dergelijke onderhandelingen zouden ook over vrede moeten plaatsvinden. Wij vinden ook dat alle landen het verbod op kernwapens (Verdrag inzake het verbod op kernwapens) moeten ondertekenen.

Daarom organiseert Peace SOS op zondag 2 oktober 2022 - op de Internationale Dag van de Geweldloosheid - van 15.00 tot 16.00 uur een stille vredesdemonstratie op de Dam in Amsterdam. We gaan in een cirkel van stilte staan of we lopen rondjes op de Dam. Komt u ook? Neem vooral borden mee met de tekst 'Stop de oorlog', 'Wij willen Vrede', etc. Graag tot ziens!"

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Klap in
De Vredesweeklezing door Mpho Tutu van Furth 28 september 2022

Op zondag 18 september hield in de Domkerk te Utrecht Mpho Tutu van Furth (de dochter van...) de vredesweeklezing.

Lees verder

Lees hier.

Klap in
Vlaggen in de vredesweek 24 september 2022 Lees verder

Voor de inmiddels bijna weer afgelopen Vredesweek werden weer tal van vlaggen besteld. Kleine en grote. Zoals vanuit Friesland waar in Leeuwarden dit teken van vredesgezindheid uitbundig wappert.

We ontvingen meer foto's, o.a. van de Walk of Peace in Den Haag
Zie hier.

Klap in
Van de Oekraïense pacifistische beweging 22 september 2022

Van de Oekraïense dienstweigeraar Yurii Sheliazhenko ontvingen we een "Vrede agenda voor Oekraïne en de wereld", op 21 september ter gelegenheid van de internationale dag van de vrede opgesteld door de Oekraïense pacifistische beweging.

Lees verder

Vredes agenda voor Oekraïne en de wereld

Verklaring van de Oekraïense Pacifistische Beweging, aangenomen tijdens de bijeenkomst op de Internationale Dag van de Vrede 21 september 2022.


Wij de Oekraïense pacifisten eisen en zullen streven naar beëindiging van de oorlog met vreedzame middelen en naar bescherming van het mensenrecht op gewetensbezwaren tegen militaire dienst.

Vrede, niet oorlog, is de norm van het menselijk leven. Oorlog is een georganiseerde massamoord. Het is onze heilige plicht om niet te doden. Vandaag, nu het morele kompas overal verloren gaat en de zelfdestructieve steun voor oorlog en het leger toeneemt, is het bijzonder belangrijk dat we ons gezond verstand behouden, trouw blijven aan onze geweldloze levenswijze, bouwen aan vrede en vredelievende mensen steunen.

De Algemene Vergadering van de VN veroordeelde de Russische agressie tegen Oekraïne en riep op tot een onmiddellijke vreedzame oplossing van het conflict tussen Rusland en Oekraïne en benadrukte dat de partijen in het conflict de mensenrechten en het internationale humanitaire recht moeten eerbiedigen. Wij delen dit standpunt.

Het huidige beleid van oorlog tot de absolute overwinning en minachting voor kritiek op mensenrechtenverdedigers is onaanvaardbaar en moet worden veranderd. Wat nodig is, is een staakt-het-vuren, vredesbesprekingen en serieuze inspanningen om de tragische fouten die aan beide zijden van het conflict zijn gemaakt, te corrigeren. Verlenging van de oorlog heeft catastrofale, dodelijke gevolgen en blijft het welzijn van maatschappij en milieu vernietigen, niet alleen in Oekraïne, maar in de hele wereld. Vroeg of laat zullen de partijen aan de onderhandelingstafel zitten, zo niet na hun redelijke beslissing, dan toch onder de druk van ondraaglijk lijden en verzwakking, het laatste beter te vermijden door de diplomatieke weg te kiezen.

Het is verkeerd om de kant van een van de strijdende legers te kiezen, het is noodzakelijk om aan de kant van vrede en rechtvaardigheid te staan. Zelfverdediging kan en moet plaatsvinden met geweldloze en ongewapende methoden. Elke brute regering is onwettig, en niets rechtvaardigt de onderdrukking van mensen en het bloedvergieten voor de illusoire doelen van totale controle of verovering van gebieden. Niemand kan de verantwoordelijkheid voor zijn eigen wandaden ontlopen door te beweren dat hij het slachtoffer is van wandaden van anderen. Verkeerd en zelfs crimineel gedrag van welke partij dan ook kan geen rechtvaardiging zijn voor het creëren van een mythe over een vijand waarmee zogenaamd niet te onderhandelen valt en die tegen elke prijs, inclusief zelfvernietiging, moet worden vernietigd. Het verlangen naar vrede is een natuurlijke behoefte van ieder mens en de uitdrukking daarvan kan geen rechtvaardiging vormen voor een valse associatie met een mythische vijand.

Het recht op gewetensbezwaren tegen militaire dienst was in Oekraïne zelfs in vredestijd niet gewaarborgd volgens internationale normen, om nog maar te zwijgen van de huidige omstandigheden van de staat van beleg. De staat heeft decennialang op schandelijke wijze vermeden serieus te reageren op de desbetreffende suggesties van de VN-mensenrechtencommissie en de protesten van het publiek, en doet dat nog steeds. Hoewel de staat niet van dit recht mag afwijken, zelfs niet in tijden van oorlog of andere noodsituaties, zoals in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten staat, weigert het leger in Oekraïne het universeel erkende recht op gewetensbezwaren tegen de militaire dienst te eerbiedigen, en weigert het zelfs de gedwongen militaire dienst door mobilisatie te vervangen door een alternatieve, niet-militaire dienst volgens het directe voorschrift van de Oekraïense grondwet. Een dergelijk schandalig gebrek aan respect voor de mensenrechten hoort niet thuis in een rechtsstaat.


De staat en de samenleving moeten een einde maken aan het despotisme en juridisch nihilisme van de strijdkrachten van Oekraïne, dat tot uiting komt in een beleid van intimidatie en strafrechtelijke bestraffing wegens weigering om aan de oorlogsinspanningen deel te nemen en in de gedwongen verandering van burgers in soldaten, waardoor burgers zich niet vrij in het land kunnen bewegen of naar het buitenland kunnen gaan, zelfs als zij vitale behoeften hebben om zich te redden van gevaar, onderwijs te volgen, middelen te vinden voor levensonderhoud, professionele en creatieve zelfontplooiing, enz.

Regeringen en burgermaatschappijen van de wereld leken hulpeloos voor de gesel van de oorlog, meegesleurd in de trechter van het conflict tussen Oekraïne en Rusland en de bredere vijandschap tussen de NAVO-landen, Rusland en China. Zelfs de dreiging van vernietiging van al het leven op aarde door kernwapens heeft geen einde gemaakt aan de waanzinnige wapenwedloop, en het budget van de VN, de belangrijkste instelling voor vrede op aarde, bedraagt slechts 3 miljard dollar, terwijl de wereldwijde militaire uitgaven honderden malen groter zijn en een wild bedrag van 2 biljoen dollar hebben overschreden. Door hun neiging om massaal bloedvergieten te organiseren en mensen tot moorden te dwingen, hebben natiestaten bewezen niet in staat te zijn tot geweldloos democratisch bestuur en het uitvoeren van hun basisfuncties van bescherming van het leven en de vrijheid van mensen.

Naar onze mening wordt de escalatie van gewapende conflicten in Oekraïne en in de wereld veroorzaakt door het feit dat de bestaande economische, politieke en juridische systemen, onderwijs, cultuur, civiele samenleving, massamedia, publieke figuren, leiders, wetenschappers, deskundigen, professionals, ouders, leraren, medici, denkers, creatieve en religieuze actoren niet volledig hun plicht vervullen om de normen en waarden van een geweldloze levenswijze te versterken, zoals beoogd in de door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen Verklaring en Actieprogramma inzake een Cultuur van Vrede. Bewijzen van de verwaarloosde vredesopbouwende taken zijn de archaïsche en gevaarlijke praktijken waaraan een einde moet komen: militaire patriottische opvoeding, verplichte militaire dienst, gebrek aan systematische openbare vredesopvoeding, oorlogspropaganda in de massamedia, ondersteuning van oorlog door NGO's, onwil van sommige mensenrechtenactivisten om consequent te pleiten voor de volledige verwezenlijking van het mensenrecht op vrede en gewetensbezwaren tegen militaire dienst. Wij herinneren de betrokkenen aan hun plichten op het gebied van vredesopbouw en zullen met klem aandringen op naleving van deze plichten.

Wij zien als doelen van onze vredesbeweging en van alle vredesbewegingen in de wereld het handhaven van het mensenrecht om te weigeren te doden, het stoppen van de oorlog in Oekraïne en van alle oorlogen in de wereld, en het zorgen voor duurzame vrede en ontwikkeling voor alle mensen op deze planeet. Om deze doelen te bereiken zullen wij de waarheid vertellen over het kwaad en het bedrog van oorlog, praktische kennis leren en onderwijzen over vreedzaam leven zonder geweld of met het minimaliseren ervan, en wij zullen hulp bieden aan de behoeftigen, vooral aan hen die getroffen zijn door oorlogen en onrechtvaardige dwang om het leger te steunen of deel te nemen aan oorlog.

Oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid, daarom zijn wij vastbesloten geen enkele vorm van oorlog te steunen en te streven naar het wegnemen van alle oorzaken van oorlog.

OEKRAÏENSE PACIFISTISCHE BEWEGING

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Klap in
De vredesweek ging van start 20 september 2022

In weer en wind...

Lees verder

Op vele plaatsen ging in het afgelopen weekend de vredesweek van start. Zoals zondag in Den Haag met een samenkomst van vertegenwoordigingen van 9 kerken, Alevieten en Hindoe's. Het weer was guur maar niemand haakte af.

Klap in
Peace in Ukraine 30 augustus 2022

Een boeiende website over vrede in Oekraïne:
www.peaceinukraine.org

 

Lees verder

Met ondermeer de aankondiging van:

September Week of Action
for Peace in Ukraine
Sept 12  - Sept 15

Zie verder hier.

Klap in
Open brief Church and Peace aan de Wereldraad van Kerken 26 augustus 2022

Samen met vertegenwoordigers van diverse oecumenische vredesorganisaties schreef Church and Peace (waar Kerk en Vrede bij is aangesloten) een open brief aan de Assemblee van de Wereldraad van Kerken die van 30 augustus tot 8 september in Karlsruhe bijeen is.

Lees verder

Lees de brief hier.

Klap in
Oekraïne en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. 24 augustus 2022

Onlangs schreef At Polhuis In de Waagschaal een boeiend artikel onder deze titel. 

Lees verder

Daarbij grijpt hij terug op de positie die Karl Barth in 1949 innam bij een lezing waarin hij ingaat op de Oost-West tegenstelling en de rol van de kerk daarin. U vindt het artikel hier.

Klap in
Oecumenische vredesdekade Duitsland - 6 tot 16 november 2022 15 augustus 2022

Zusammen: Halt
Zo luidt het motto van de Oecumenische Vredesdecade die dit jaar van 6 tot 16 november in Duitsland gehouden wordt.

De aanvalsoorlog van Vladimir Poetin tegen Oekraïne duurt nu al bijna zes maanden. Duizenden mensen zijn reeds gedood en gewond in de oorlog. Miljoenen zijn op de vlucht.

Lees verder

Men schrijft ons:
"Naar Gods wil zal de oorlog niet zijn." Zo verwoordde de eerste Oecumenische Assemblee van de Wereldraad van Kerken het in 1948, tegen de achtergrond van de miljoenen doden, oorlogsinvaliden en materiële schade als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. En vandaag: met het begin van de crisis in Oekraïne draait het debat in de politiek en de media, maar ook in de kerken en andere maatschappelijke instellingen, bijna uitsluitend om de levering van meer en zwaardere wapens aan Oekraïne. De vraag moet worden toegestaan en gesteld: Welke doelen streeft het "Westen" eigenlijk na? Hoeveel slachtoffers rechtvaardigen deze gestelde doelen? De huidige spiraal van geweld, zoals die door beide partijen wordt nagestreefd, maakt zelfs een nucleaire confrontatie denkbaar.

STOP DE OORLOG!

Deze oproep is in de eerste plaats gericht aan Vladimir Poetin als de oorlogsstoker die de oorlog is begonnen. Maar Duitsland en zijn bondgenoten in de NAVO en in Europa worden ook opgeroepen alles in het werk te stellen om de oorlog zo snel mogelijk te beëindigen. Herbewapening en speciale middelen van de Bundeswehr brengen geen vrede! Het is tijd om de zwaarden om te zetten in ploegscharen, zodat de wereldgemeenschap zich kan wijden aan de dringende problemen van dit moment: de beperking van de klimaatverandering, sociale onrechtvaardigheid en de strijd tegen de honger in de wereld."

Zie verder op: friedensdekade.de

Klap in
Niet geplaatst... helaas 4 augustus 2022

Onlangs verscheen een vervolg op de Open brief “Voor het te laat is” n.a.v. de oorlog in Oekraïne. Deze 2e brief werd o.a. onder de media verspreid. Hoe waren de reacties?

Lees verder

Van de Volkskrant werd de uitnodiging ontvangen om over de Open Brief en het vervolg daarop een artikel te schrijven dat ook voor de niet-ingevoerde lezer duidelijk zou zijn. Aldus geschiedde. Maar het artikel bleef enige dagen liggen en is uiteindelijk niet geplaatst met als reden: ”inmiddels heeft de opinieredactie de bijdrage grondig gelezen en bediscussieerd, maar al vinden wij de boodschap sympathiek en het andere geluid prima, stijl en argumentatie overtuigen niet, dus helaas wordt het alsnog een nee.”
Hier leest u het betreffende artikel, "Oorlogsretoriek brengt onheil over de wereld". Het is van de hand van Bram Grandia en Greetje Witte.

Bram Grandia reageerde eveneens op de kritisch column die Stevo Akkerman n.a.v. de vervolgbrief schreef in Trouw. U vindt zijn reactie hier, “Oogkleppen ter wille van de vrede?” Ook na enig aandringen werd dit artikel in Trouw niet geplaatst.

Het blijkt al met al niet eenvoudig te zijn om het eigen geluid uit de kring van Kerk en Vrede in de media gehoor te laten vinden.

Klap in
Vervolg op de Open Brief 21 juli 2022

Op 7 juni j.l., 2e Pinksterdag, verscheen er een Open Brief inzake Oekraïne "Voor het te laat is". Inmiddels is er een vervolgbrief.

Lees verder

De Open Brief riep herkenning op, maar evengoed tegenspraak. Inmiddels is er enige tijd verstreken. Graag wilden degenen die het initiatief tot deze brief genomen hebben ingaan op de diverse reacties om zo nodig weerwoord te bieden en de eigen intenties te verduidelijken. De brief is verstuurd naar degenen die reageerden op de Open brief, naar de media en naar andere mogelijk geïnteresseerden. Uiteraard staat deze ook op de website.

Klap in
Vredesdemonstratie bij Volkel 30 juni 2022 1 juli 2022

Op donderdag 30 juni werden er 4 nieuwe F-35-straaljagers ingevlogen op de vliegbasis Volkel in Oost-Brabant.

Lees verder

Een 30-tal ‘vredeswachters’ wilden laten merken en laten zien dat zulke geweldsmachines niet normaal zijn. Onder hen bevond zich het Kerk en Vrede lid Harry Pals. Zie hier zijn verslag met enkele foto's.

Beluister hier een fragment uit het NPO 1 Radio programma van "Dijkstra en Evenblij ter plekke" van zondag 26 juni waarin Yosé Höhne Sparborth wordt geïnterviewd bij de vliegbasis van Volkel.

Klap in
Frits ter Kuile een maand in Duitse gevangenis 30 juni 2022

In NieuwWij lezen we het bericht dat de in Kerk&Vrede kring bekende Frits ter Kuile op 4 juli 30 dagen de gevangenis in gaat.

Lees verder

Deze straf werd hem opgelegd omdat hij weigerde de boete te betalen die hij kreeg vanwege het bidden van het Onze Vader op een Duitse atoombunker. Frits lis lid van de Catholic Worker en woont in het Jeanette Noëlhuis in Amsterdam Zuidoost.

Hier leest u het bericht. Meer over Frits in het Nederlands Dagblad...

U kunt Frits een adhaesie sturen: noelhuis@antenna.nl

U kunt hem ook een kaart of brief sturen:

Frits ter Kuile, Justiz Vollzug Anstalt, Trierer Landstrasse 64, D-54516 Wittlich, Duitsland

Klap in
Vredestop 24 juni 2022

Het antwoord van de internationale vredesgemeenschap op de #NAVO-top in Madrid is een vredestop. Ook in Madrid.

Lees verder

 🕊️
Morgen gaat de #PeaceSummit van start! Bekijk hier het programma.

Klap in
In Wenen wordt het einde van kernwapens gepland 20 juni 2022

Van 18-23 juni is er in Wenen een week vol evenementen op hoog niveau en in het maatschappelijk middenveld om de urgente, existentiële dreiging van kernwapens aan te pakken. Kernwapens zijn een grotere bedreiging dan ooit tevoren...

Lees verder

De oorlog in Oekraïne toont aan dat kernwapens geen veiligheid creëren maar een middel zijn voor terreur en chantage. De wereld heeft dringend behoefte aan een op de realiteit gebaseerd plan om kernwapens af te schaffen, een plan waarbij regeringen, verkozen vertegenwoordigers, internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld en getroffen gemeenschappen worden betrokken. Nu regeringen bijeenkomen voor de eerste bijeenkomst van staten die partij zijn bij het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) in Wenen, komen alle geledingen van de samenleving in Wenen en over de hele wereld bijeen om hun stem te laten horen in een luid, ondubbelzinnig "nee" tegen deze massavernietigingswapens.

Zie verder hier.

Klap in
Vredesblok tijdens de klimaatmars in Rotterdam 20 juni 2022

Tijdens de klimaatmars in Rotterdam op zondag 19 juni was er onder de duizenden demonstranten ook een vredesblok.

Lees verder

Dit vredesblok was een initiatief van Stop de Wapenhandel. Kerk en Vrede had zich daarbij aangesloten. In dit vredesblok werd zichtbaar gemaakt dat we samen optrekken voor vrede, klimaatrechtvaardigheid en bescherming van vluchtelingen. Gesproken werd daarbij ondermeer door Benjamin Baars.

Foto's

Klap in
Kun je nog pacifist zijn in deze tijd? 15 juni 2022

In Vrij Nederland komen deze week diverse mensen aan het woord met een antwoord op deze vraag. Onder hen bevinden zich ondertekenaars van de Open brief "Voor het te laat is" Henk Baars en Joline Demmers.

Lees verder

Hier vindt u de link.

Klap in
Bedelf Poetin onder kaarten 13 juni 2022

Waar iedereen aan mee kan doen...

Een voorstel van de Duitse tak van de Ifor

Lees verder

Doe mee en geef dit idee door...

Klap in
Kerk en Vrede present op het Museumplein 13 juni 2022

Ook vandaag werd er op het Museumplein weer een demonstratie gehouden tegen de oorlog in Oekraïne.

Lees verder

Dit keer was ook Kerk en Vrede present in de persoon van Henk Baars. Hij las de open brief voor die onlangs verschenen is, "Voor het te laat is". Henk schrijft: "Gesproken tijdens de demo aldaar. Ging goed. Verklaring werd voorgelezen en kreeg applaus, daarna was men nieuwsgierig hoe we het gedaan hadden. Gezelschap realiseert zich heel goed dat we wat anders moeten. Men vroeg hoe we verder gingen. Daar hebben we nog geen duidelijk perspectief op, wel het idee samen te komen."

Klap in
Persbericht IFOR Parijs 12 juni 2022 12 juni 2022

De IFOR (International Fellowship of Reconciliation) was in Parijs bijeen (de Europese afdelingen). Ook Kerk en Vrede was daarbij vertegenwoordigd in de persoon van Geesje Werkman. Hierbij werd het hierna volgend persbericht uitgegeven n.a.v. de oorlog in Oekraïne.

Lees verder

PERSBERICHT IFOR (INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF RECONCILIATION)
Parijs, 12 juni 2022

Bijeengekomen in Parijs voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Europese afdelingen van de International Fellowship of Reconciliation (IFOR), spreken vertegenwoordigers uit Oostenrijk, Engeland, Schotland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland en Wales hun diepe bezorgdheid uit over de toename van de bewapening en de militaire uitgaven als antwoord op de voortdurende oorlog.


De geschiedenis leert dat een militaristische reactie leidt tot een toename van het gewapende conflict en dat oorlog een ramp is voor de mensheid en voor de hele planeet. Deze houding is gevaarlijk en creëert de illusoire veronderstelling om vrede te handhaven met wapengeweld.


De oorlog in Oekraïne toont eens te meer aan dat geweld meer geweld creëert en dat we behoefte hebben aan een efficiënte alternatieve manier om conflicten te transformeren en blijvende vrede te verzekeren. Actieve geweldloosheid is het alternatief dat een toekomst voor onze gemeenschap kan verzekeren. Wij erkennen de diverse geweldloze inspanningen van mensen in Oekraïne alsook door hen die vreedzaam protesteerden tegen de oorlog in Rusland en gevangen werden gezet.


IFOR begon in 1914 met een uitdrukkelijke verbintenis om te weigeren deel te nemen aan WO I. Als leden van IFOR nodigen wij uit om van het verleden te leren en geweldloos verzet, dialoog, vredesonderhandelingen, burgerinterventie en verzoeningsproces om het gewelddadige conflict te de-escaleren.
Wij zijn solidair met hen die weigeren deel te nemen aan de oorlog in Oekraïne en aan alle andere oorlogen, en met degenen die bezwaar maken en bescherming zoeken in andere landen.


Wij roepen alle Europese landen op te werken aan vrede, door middel van geweldloosheid, en niet naar vrede te zoeken door middel van wapens. Wij dringen er bij de Europese Unie op aan om in de praktijk en in daden werkelijk naar vrede te streven. Wij hebben een vredesalliantie nodig, geen militaire alliantie.
Wij nodigen ook kerkleiders en religieuze groeperingen van harte uit om zich uitdrukkelijk aan te sluiten om vrede te ondersteunen en oorlog te weigeren.
Wij doen een beroep op onze regeringen om zich dringend in te zetten voor de vrede en af te zien van het steunen van het militaire systeem en de oorlog door militaire uitgaven, wapenproductie en handel.
In het bijzonder één week voor de historische Conferentie die in Wenen zal plaatsvinden over het
VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW), dringen wij er bij alle overblijvende Europese landen op aan het VN-Verdrag te ondertekenen, ten minste als waarnemers aan de Conferentie van Wenen deel te nemen en zich ertoe te verbinden de wereld te bevrijden van deze op handen zijnde bedreiging voor het leven op aarde.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Klap in
Oproep IFOR t.b.v. dienstweigeraars Oekraïne 8 juni 2022

Op 7 juni j.l.  is er een oproep uitgegaan van IFOR aan de leden van het Europees Parlement en de leden van het Parlement van de Raad van Europa. Daarin wordt gevraagd om mensen, die weigeren om deel te nemen aan deze oorlog, de rechten te geven die ze verdienen. Kerk en Vrede heeft deze oproep mede ondertekend.

Lees verder

Kerk en Vrede is aangesloten bij IFOR, het International Fellowship of Reconciliation. 

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne heeft dit IFOR samenwerking gezocht met andere vredesorganisaties om op te komen voor de belangen van mensen die voor hun geweten niet deel willen of kunnen nemen aan oorlogshandelingen in deze oorlog, van beide kanten.  Die samenwerking is gevonden met o.a. EBCO, het Euopean Bureau for Conscientious Objection, en WRI, War Resisters International.

Gezamenlijk is een oproep geschreven aan de leden van het Europees Parlement en de leden van het Parlement van de Raad van Europa. Daarin wordt gevraagd om mensen, die weigeren om deel te nemen aan deze oorlog, de rechten te geven die ze verdienen. In de oproep wordt er op gewezen dat het recht om militaire dienst te weigeren één van de fundamentele rechten van de mens is. Dat is vastgelegd in verklaringen van de Verenigde Naties en van het Europees Parlement.

Het zal duidelijk zijn dat het momenteel zowel in Rusland als ook in Oekraïne niet eenvoudig is om van dit recht gebruik te maken.

Kerk en Vrede ondertekent deze verklaring, als steunbetuiging aan hen die ook in heel moeilijke omstandigheden willen getuigen van hun geloof in een wereld zonder oorlogsgeweld.

Klap in
VOOR HET TE LAAT IS - Open brief Oekraïne Pinksteren 2022 7 juni 2022


In de kring rond Kerk en Vrede is een open brief geschreven n.a.v. de situatie in en om Oekraïne, "Voor het te laat is". De brief is op 2e Pinksterdag verspreid onder de media en verstuurd aan de fracties van de 1e en 2e Kamer en aan de Nederlandse Europarlementariërs.

Lees verder

Initiatiefnemers zijn Henk Baars,  Dick Boer,  Harm Dane, Bram Grandia, Harry Pals, Piet Vliegenthart en Greetje Witte-Rang. Voor ondertekening is gestreefd naar een beperkte groep ondertekenaars. Daarvoor is een beperkte en tegelijk diverse groep benaderd, waarvan vervolgens weer een selectie positief reageerde.

U vindt de brief met de lijst van ondertekenaars hier.

Klap in
Yosé Höhne Sparborth stuurt laatste bericht en keert terug naar Nederland 2 juni 2022

De afgelopen maanden verbleef Yosé Höhne Sparborth in Irak. Regelmatig hield zij ons op de hoogte van het wel en wee aldaar. Nu ontvingen we haar laatste bericht want Yosé keert binnenkort weer terug naar Nederland.

 

Lees verder

Alhier haar 13e en laatste bericht.

Klap in
Church and Peace roept op tot een voortdurende inzet voor geweldloosheid (30 mei 2022) 31 mei 2022

Het bestuur van Church and Peace (waar Kerk en Vrede ook bij is aangesloten) roept op tot een voortdurende inzet voor geweldloosheid in plaats van zich over te geven aan de schijnbaar onvermijdelijke escalatie van militaire logica.

Lees verder

"In het licht van de brutale aanval van Rusland op Oekraïne en de omvang van dood en vernietiging zonder einde in zicht, streven we naar de radicaliteit van geweldloosheid waartoe Jezus ons uitnodigt", zo luidt de boodschap. De volledige tekst (engels en nederlands) vindt u hier.

Klap in
Onze politiek-morele waarden niet superieur 23 mei 2022

Ten Berge en Van Iersel roepen in Trouw van 20 mei op tot bezinning op politiek-morele waarden rond de oorlog in het Oekraïne ('Oproep tot de-escalatie helpt niet') maar het lukt hen daarbij niet de beperkte westerse blik los te laten.

Hun artikel riep diverse reacties op, o.a. van Wendela de Vries, onderzoeker en campaigner bij Stop Wapenhandel.

Lees verder

In Rusland zijn inmiddels zo'n 16.000 mensen opgepakt bij anti-oorlogsprotesten. In het westen mogen we gelukkig wel dingen zeggen die afwijken van het regeringsstandpunt. Maar veel ruimte voor nuance is er niet. In de media gaat het vooral over het grote verdriet van de Oekraïners, en het wrede geweld van het Russische leger. Emotie verkoopt, en reden tot boosheid en verdriet is er genoeg. Maar we zien weinig context en oorzaken. Alsof er alleen maar een hier en nu is.
Alsof er geen geschiedenis is. En geen toekomst waarin beslissen consequenties heeft. De Tweede Kamer komt ook niet echt verder dan: 'Wij zijn de goeien, zij zijn de slechten', en 'Met meer wapens lossen we alles op'. De Kamer wil meer geld naar de krijgsmacht bovenop de jaarlijkse 3 miljard euro extra die al eerder is toegezegd. Daaraan lijkt de regering nu tegemoet te komen door geld weg te halen bij het klimaat- en stikstofbeleid. Goed voor de wapenindustrie, maar het brengt niet meer veiligheid. Want hoe zal de krijgsmacht ons beschermen tegen de ineenstorting van het ecosysteem?

Om het nog verder te versimpelen is er nu een nieuw frame. En dat is:
'Dit is een oorlog van de democratie tegen autoritaire regimes. Dit is een oorlog van een hoge morele orde',  waarbij wij, westerse landen, uiteraard de hoge morele orde vertegenwoordigen. Wat fijn om bij de goeien te horen. Maar het klopt natuurlijk niet.

Als deze oorlog ergens over gaat dan is het, dat ieder land zijn eigen lot mag bepalen. Zonder dat het bang hoeft te zijn voor gewelddadige interventie van buitenaf.

Daarin hebben NAVO-landen niet zo'n beste reputatie. Als het westen moreel superieur gaat doen denken veel landen in andere delen van de wereld aan Irak, aan Afghanistan, aan Libië. Waar het geweld en de schade inmiddels vele malen groter is dan in Oekraïne. Het westen staat deze keer niet aan de kant van de agressor maar is zeker niet moreel superieur. De NAVO is gewoon een militaire organisatie die de belangen van het westen verdedigt. En daarbij soms een ander land met geweld binnenvalt, zoals Rusland bij Oekraïne gedaan heeft.

In andere delen van de wereld zijn ze daarom wat afhoudend als het westen oproept tot sancties tegen Rusland. Veel niet-westerse landen doen daar niet aan mee. Voor hen is dit is gewoon de zoveelste oorlog van witte mensen, waarin een wereldmacht probeert een ander land zijn wil op te leggen.

De mensen in Oekraïne verdienen onze steun. Als wij iets kunnen doen om de oorlog te stoppen moeten we dat doen. Maar we moeten ons wel bewust zijn van hoe de rest van de wereld naar ons kijkt. Er is een vreselijke burgeroorlog gaande de gang in de Ethiopische provincie Tigray met aanwijzingen voor massamoorden. NAVO-land Turkije is Iraaks-Koerdistan binnengevallen. Palestina is al tientallen jaren bezet. De rest van de wereld ziet die oorlogen ook, wij zien nu vooral Oekraïne. Wij helpen ook vooral de Oekraïense vluchtelingen, en laten mensen uit andere delen van de wereld in de steek. Terwijl die vaak vluchten voor oorlogen die NAVO-landen zijn begonnen.

Het interesseert Poetin geen jota wat de westerse vredesbeweging vindt.
Maar we zijn wel verantwoordelijk voor onze eigen regeringen. Wapens brengen geen vrede. In Oekraïne zal er een staakt-het-vuren moeten komen, en daarna onderhandelingen. De oorlogsstemming in de westerse landen en het fors verhogen van de oorlogsbudgetten zijn geen bijdrage aan een oplossing.

Wendela de Vries
Onderzoeker en campaigner bij Stop Wapenhandel

Klap in
Rob van Essen 75 jaar! 18 mei 2022

Op 14 mei vierde onze VredesSpiraal-redacteur en regelmatige auteur/columnist zijn triple zilveren jubileum.

 

Lees verder

Daarvoor had hij uit zijn enorme artikelproduktie voor vele kerkelijke/christelijke periodieken een selectie gemaakt voor tien hoofdstukken om een tijdsbeeld te geven van Kerk in de stad in de 21e eeuw onder de titel Toen was geloof niet meer gewoon. Dit boek is te bestellen bij de feestvierder voor € 19,90 + portokosten via een mail naar: ressen@xs4all.nl of op de website www.docete.nl waar het boek is gepubliceerd.

Klap in
Gids en getuige op de pelgrimage naar vrede 16 mei 2022

Mient Jan Faber overleden. (1940 - 2022)

Lees verder

In een eerste reactie gedenken we in de kring van Kerk en Vrede Mient Jan met eerbied. 
We noemen met respect zijn inzet tegen kernwapens. En de betrokkenheid bij het drama rond Srebrenica.
Wat heeft hij intense discussies op de (kerkelijke) Nederlandse agenda gezet. 
Wat heeft hij daar een enorme energie in gestoken.
Toen hij in een latere fase opriep om meer wapens in te zetten tegen IS raakten we wat bij elkaar uit de buurt. 
Zijn gedachtenis zij velen tot zegen. 

Uitgebreid In Memoriam bij Pax.

Klap in
Meer wapens sturen is een heilloze weg 9 mei 2022

Leden van Kerk en Vrede schrijven in Trouw.

Lees verder

De retoriek van Poetin, gesteund door zijn kerk,  belooft weinig goeds. Alle reden voor Westerse politici, militairen en conflictwetenschappers om zijn woorden heel serieus te nemen. Zo schrijft Trouw-columnist Stevo Akkerman in zijn column van 2 mei hoe op de Russische televisie een kernoorlog als een reële mogelijkheid wordt afgeschilderd.

Toch zijn er in Duitsland mensen die kanselier Scholz in een open brief vragen om de-escalatie. Stevo Akkerman geeft niet hoog op van de brief die door 28 Duitse intellectuelen en kunstenaars werd ondertekend. Klinkt goed de-escalatie, maar...

Jammer dat Trouw noch Stevo Akkerman de inhoud van deze open brief weergeeft. Wel het antwoord van de Oekraïense schrijfster Jevgenia Belorusets die de opstellers verwijt: "Jullie veroordelen ons eigenlijk tot verdwijnen". Dat doen de opstellers niet. Zij roepen op tot de-escalatie, tot een stoppen met het leveren van nog zwaardere wapens aan Oekraïne. Want langs die weg wordt Oekraïne het slagveld van een oorlog tussen het Westen en Rusland, uitgevoerd door Oekraïners en ten koste van de Oekraïners en hun land. Hoeveel geven we echt om de Oekraïners?

Deze noodlottige ontwikkeling lijkt nu in gang te zijn gezet. Het lijkt wel of Akkerman niet stil wil staan bij het scenario dat Poetin in al zijn woede en haat tegen het Westen bereid kan zijn velen mee te nemen in een dodelijk scenario. De sfeer in de column (en helaas niet alleen daar) is dat wie niet voor ons is, namelijk voor een steunen met alle middelen, die tegen ons is. Zo wordt het noodzakelijke debat gesmoord in oorlogstaal.

Zelenski en velen met hem pressen het Westen om nog sterker in te grijpen. Het Westen lijkt na alle afschuwelijke beelden van burgerslachtoffers bereid de drempel naar een directe betrokkenheid in de oorlog met Rusland over te steken. Dan is het leed niet te overzien.

Is er nog een andere weg? De Duitse opstellers van de open brief verwoorden een kritische stem. Dat geluid missen we in Akkermans column. Die stem missen we op dit moment in de krant, op de kritische artikelen van Jolle Demmers na. Wij, leden van Kerk en Vrede, hopen dat velen zich aansluiten bij de oproep van de Duitse intellectuelen, schrijvers, kunstenaars. Wij steunen die oproep om nog verder massaal bloedvergieten te voorkomen en de mensheid en de aarde niet bloot te stellen aan een kernoorlog.

Bram Grandia en Greetje Witte Rang leden van Kerk en Vrede

Klap in
Een nieuwe website voor een nieuwe eeuw Kerkenvrede 4 mei 2022

Welkom op de vernieuwde website van Kerk en Vrede.
Daarmee willen we ons klaar maken voor een komende eeuw vredesbeweging.
Kerk en Vrede viert in 2024 dat de vereniging al 100 jaar meegaat.
Op deze website kunt u volgen hoe we daarnaartoe leven. En verder.

Lees verder

Laten we beginnen met muziek. Indrukwekkende muziek van Karl Jenkins. 

The Armed Man: A Mass for Peace is een compositie voor solisten, koor en orkest uit 1999. Hij schreef dit stuk voor het Royal Armouries Museum ter gelegenheid van de feesten naar aanleiding van het nieuwe millennium en het werd voor het eerst uitgevoerd op 25 April 2000 in Londen. Het werk wordt opgedragen aan de slachtoffers van de Kosovo crisis. 
Zeer indrukwekkend, b.v. het Benedictus of het Agnus dei. 

Luister hier

Klap in
De paus steeds weer op het vredespad 3 mei 2022

We zoeken natuurlijk met alle macht naar berichten over acties die moeten leiden naar beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Waar gebeurt nog iets positiefs? Maar ook: hoe vast zit het toch!
Hier een paar berichten over Paus Franciscus. 

Lees verder

In een interview met de Corriere della Sera uit paus Franciscus forse kritiek op de Russische patriarch Kirill ,het hoofd van de Russisch-orthodoxe Kerk, omdat die de oorlog in Oekraïne steunt.
'Ik heb veertig minuten via zoom met Kirill gesproken. De eerste twintig minuten las hij me alle rechtvaardigingen voor de oorlog voor. Ik luisterde en zei: ‘Ik begrijp hier niets van. Broeder, wij zijn geen staatsklerken, wij mogen de taal van de politiek niet gebruiken, maar die van Jezus. Wij zijn herders van hetzelfde heilige volk van God. Daarom moeten we de weg van de vrede zoeken, het wapenvuur stoppen.’
De patriarch kan niet de misdienaar van Poetin worden. Ik had een afspraak met hem in Jeruzalem op 14 juni. Het zou onze tweede persoonlijke ontmoeting zijn geweest, die niets met de oorlog te maken had. Maar nu is zelfs hij het ermee eens: laten we stoppen, het zou een dubbelzinnig signaal kunnen zijn.
 
Poetin
Paus Franciscus bevestigt dat hij om een gesprek met Vladimir Poetin in Moskou heeft gevraagd om met hem te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Maar hij heeft geen reactie gekregen. 'Op de eerste dag van de oorlog heb ik de Oekraïense president Zelenski aan de telefoon gehad', vertelt de paus, 'maar ik heb Poetin niet gebeld. Ik hoorde van hem in december voor mijn verjaardag, maar deze keer niet. Ik wilde een duidelijk gebaar maken dat de hele wereld kon zien en daarom ging ik naar de Russische ambassadeur. Ik vroeg ze het uit te leggen, ik zei ‘hou alsjeblieft op’. Toen vroeg ik kardinaal Parolin (de staatssecretaris van de Heilige Stoel), na twintig dagen oorlog, om Poetin de boodschap te sturen dat ik bereid was om naar Moskou te gaan. Natuurlijk was het nodig dat de leider van het Kremlin wat openingen werden geboden. Wij hebben nog steeds geen antwoord gekregen en wij blijven aandringen, hoewel ik vrees dat Poetin deze ontmoeting op dit ogenblik niet kan en wil bijwonen. Maar hoe kan zo’n wreedheid niet gestopt worden? Vijfentwintig jaar geleden met Rwanda hebben we hetzelfde meegemaakt.'

De paus denkt dat Poetin voorlopig niet zal stoppen. Hij probeert ook te redeneren over de oorzaken van diens gedrag, over de beweegredenen die hem tot deze wrede oorlog drijven. 'Misschien', vermoedt de paus, 'heeft het geblaf van de NAVO aan de deur van Rusland, Poetin ertoe gebracht dit conflict te ontketenen. Een woede waarvan ik niet kan zeggen of ze werd uitgelokt, maar misschien werd ze in de hand gewerkt.' (vet door Bram Grandia)


Paus Franciscus heeft zich al geregeld uitgesproken over het bloedige conflict. Zo vroeg hij op Pasen om een einde aan de wrede en zinloze oorlog in Oekraïne en de broederhaat. Afgelopen zondag omschreef hij de oorlog als een macabere achteruitgang van de menselijkheid die hem doet lijden en huilen. Opnieuw bekritiseerde hij Rusland met een verwijzing naar de barbaarse verwoesting van Marioepol.

Bron: kro-ncrv.nl/katholiek

Klap in
OPEN BRIEF AAN BONDSKANSELIER OLAF SCHOLZ 2 mei 2022

28 intellectuelen en kunstenaars schrijven een open brief aan kanselier Scholz. Ze steunen zijn voorzichtigheid en waarschuwen voor een 3e wereldoorlog. De volledige brief treft u hier. Vanaf nu kan iedereen tekenen! Zie beneden.

Lees verder

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,

wir begrüßen, dass Sie bisher so genau die Risiken bedacht hatten: das Risiko der Ausbreitung des Krieges innerhalb der Ukraine; das Risiko einer Ausweitung auf ganz Europa; ja, das Risiko eines 3. Weltkrieges. Wir hoffen darum, dass Sie sich auf Ihre ursprüngliche Position besinnen und nicht, weder direkt noch indirekt, weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern. Wir bitten Sie im Gegenteil dringlich, alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann; zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können.

Wir teilen das Urteil über die russische Aggression als Bruch der Grundnorm des Völkerrechts. Wir teilen auch die Überzeugung, dass es eine prinzipielle politisch-moralische Pflicht gibt, vor aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen. Doch alles, was sich daraus ableiten lässt, hat Grenzen in anderen Geboten der politischen Ethik.

Zwei solche Grenzlinien sind nach unserer Überzeugung jetzt erreicht: Erstens das kategorische Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen allerdings könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Und ein russischer Gegenschlag könnte so dann den Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen. Die zweite Grenzlinie ist das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis.

Wir warnen vor einem zweifachen Irrtum: Zum einen, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die ihm sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern. Und zum andern, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren „Kosten“ an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Moralisch verbindliche Normen sind universaler Natur.

Die unter Druck stattfindende eskalierende Aufrüstung könnte der Beginn einer weltweiten Rüstungsspirale mit katastrophalen Konsequenzen sein, nicht zuletzt auch für die globale Gesundheit und den Klimawandel. Es gilt, bei allen Unterschieden, einen weltweiten Frieden anzustreben. Der europäische Ansatz der gemeinsamen Vielfalt ist hierfür ein Vorbild.

Wir sind, sehr verehrter Herr Bundeskanzler, überzeugt, dass gerade der Regierungschef von Deutschland entscheidend zu einer Lösung beitragen kann, die auch vor dem Urteil der Geschichte Bestand hat. Nicht nur mit Blick auf unsere heutige (Wirtschafts)Macht, sondern auch in Anbetracht unserer historischen Verantwortung - und in der Hoffnung auf eine gemeinsame friedliche Zukunft.

Wir hoffen und zählen auf Sie!
Hochachtungsvoll
 

DIE ERSTUNTERZEICHNERiNNEN

Andreas Dresen, Filmemacher
Lars Eidinger, Schauspieler
Dr. Svenja Flaßpöhler, Philosophin
Prof. Dr. Elisa Hoven, Strafrechtlerin
Alexander Kluge, Intellektueller
Heinz Mack, Bildhauer
Gisela Marx, Filmproduzentin
Prof. Dr. Reinhard Merkel, Strafrechtler und Rechtsphilosoph
Prof. Dr. Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler
Reinhard Mey, Musiker
Dieter Nuhr, Kabarettist
Gerhard Polt, Kabarettist

 

Wer den offenen Brief ebenfalls unterzeichnen möchte,
bitte ab sofort auf Change.org

Klap in
Veel liefs uit Moskou 22 april 2022

Groeten uit Moskou

 

Lees verder

Die groeten doe ik er zelf bij. Maar wie schetst hedenmorgen mijn verbazing als ik zie in de statistieken van mijn website dat iemand op een account in Rusland mijn website heeft bezocht. Hij of zij moet hem gezien hebben.
Over de ‘banaliteit’ (in de goede zin van het woord ) van de weg van alle vlees.
Ik hoop tegen beter weten in, dat die lezer toch het verschil kan maken voor een omkeer naar vrede.
De ‘weg van alle vlees’ is immers niet dat men zijn gang maar moet gaan. Maar een uitdaging om wél de weg van vrede te gaan ontwikkelen.
Ik herinner tegelijk ook maar aan een oude gewoonte in Rusland (als ik lieg dan lieg ik in commissie) dat daar de mensen op Pasen elkaar (op straat) begroeten met: ‘De Heer is opgestaan’ (en dan in het Russisch).
Laat het echte Rusland opstaan. Ze hebben daar a.s. zondag Pasen voor.

Moge het zo zijn.

Klap in
ACTIE KERK EN VREDE VOOR HULP OEKRAÏNE 6 april 2022

Behalve de overwegingen en verklaringen die vredesbewegingen de wereld in sturen n.a.v. de oorlog in Oekraïne, roept Kerk en Vrede graag op om zo veel mogelijk aan huizen en gebouwen de Vredesvlag uit te hangen. Als reminder. 

Lees verder

Her en der 'kleuren dorpen al Regenboog'. Dat is een heel ander gezicht! We merken een flinke toename van bestellingen van vredesvlaggen op ons kantoor. Kerk en Vrede een doneerde tot Pasen  €5 per (grote/kleine) bestelde vlag aan giro 555. Voor daadwerkelijke hulp aan de mensen daar. Dat leverde een totaal op van € 1285,- en daarmee is deze actie tot een einde gekomen. De verkoop van vlaggen gaat natuurlijk door!

Dank u wel.

Klap in
VERKLARING KERK EN VREDE NAV INVAL VAN RUSLAND IN OEKRAÏNE 6 april 2022

Met afgrijzen heeft Kerk en Vrede kennis genomen van de Russische invasie in Oekraïne. Kerk en Vrede veroordeelt deze Russische militaire agressie op dezelfde gronden als waarop zij in het recente verleden westerse militaire invasies in bijvoorbeeld Irak heeft veroordeeld. Omdat ze leiden tot afschuwelijke oorlogen met enorme aantallen slachtoffers onder de burgerbevolking.

Lees verder

Met afgrijzen heeft Kerk en Vrede kennis genomen van de Russische invasie in Oekraïne. Kerk en Vrede veroordeelt deze Russische militaire agressie op dezelfde gronden als waarop zij in het recente verleden westerse militaire invasies in bijvoorbeeld Irak heeft veroordeeld. Omdat ze leiden tot afschuwelijke oorlogen met enorme aantallen slachtoffers onder de burgerbevolking.

Onze gedachten gaan allereerst uit naar de huidige slachtoffers  en de slachtoffers die nog zullen gaan vallen. De ouders van kinderen die zich grote zorgen maken over persoonlijke gevolgen van deze oorlog. De soldaten die vaak tegen hun wil naar het front gestuurd worden. Mensen in Rusland, Oekraïne en ook in Europa, die onbedoeld getroffen zullen worden door de effecten van economische sancties. Niemand wenst dat persoonlijk leed op zijn of haar pad komt. Toch is het weer aan het gebeuren. We leven mee met de bevolking van Oekraïne in deze zware tijd. We verheugen ons over de stemmen van protest in Rusland die, hoewel met harde hand onderdrukt, daar toch op vele plaatsen klinken. Wij hopen van harte dat de vredelievende krachten in Rusland groeien en steun vinden. 

Weer hebben de grootmachten niet weten te voorkomen dat geweld wordt ingezet. Weer is een partij gezwicht voor de duivelse verleiding militair een conflict te willen oplossen; nu Rusland, zoals eerder westerse bondgenoten in bijvoorbeeld Irak. Weer hebben loze beloften van bescherming niet gewerkt. We zien een weinig consistent beleid van enerzijds diplomatie en anderzijds retoriek en het dreigen met sancties. Kerk en Vrede spreekt de vurige hoop uit dat er niet nog verdere escalaties zullen plaatsvinden. 

Kerk en Vrede doet daarom een  beroep op de Nederlandse regering zich te onthouden van escalerende stappen en zich, ook binnen bondgenootschappen en internationale gremia, maximaal in te zetten voor deëscalatie  en dialoog. Dit houdt onder meer in dat Nederland geen wapens moet leveren of andere vormen van militaire steun moet verlenen. Immers nog meer militair materieel maakt het risico op escalatie groter, maakt meer slachtoffers en zal in dit geval het lijden van de bevolking slechts verlengen. We geloven niet in de heroïek van een feitelijk onmogelijke verdediging hoe nobel ook bedoeld. We roepen op tot een onmiddellijk staakt het vuren en een terugkeer  naar de onderhandelingstafel tot er een duurzame oplossing is bereikt.

Kerk en Vrede bepleit met klem, dat ondanks alles opnieuw vredesbesprekingen worden geïnitieerd tussen Rusland, Oekraïne, de VS, Canada en de EU over het erkennen van de soevereiniteit en territoriale grenzen van de bij dit conflict betrokken lidstaten in de VN. Tevens dat binnen de NAVO gesprekken gestart worden over een moratorium op verdere uitbreiding van het bondgenootschap. Om zo, hoewel dat tegen alle huidig gevoel ingaat, gevoelens van onveiligheid in Rusland serieus te nemen. 

Voorts bepleiten we een wederzijdse demilitarisering en ontwapening aan de grenzen van West en Oost Europa, waaronder volledige nucleaire ontwapening. Een eerste stap daarbij moet een einde aan de huidige troepenopbouw aan elkaars grenzen zijn. Een totaal andere veiligheidsarchitectuur in samenwerking met OVSE en de Raad van Europa is zeer noodzakelijk. Deze is nu gebaseerd op wapens en nucleaire afschrikking die blijven leiden tot bloedige en gewelddadige escalaties.

We vragen de Raad van Kerken om via de Wereldraad van Kerken de kerken in Rusland op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen om op te komen voor geweldloosheid, humaniteit en vreedzame oplossingen. Juist nu schreeuwt de wereld om kerken die niet bang zijn voor politieke leiders en juist wel bang zijn voor de onderdrukking van minderheden.

 

Henk Baars, vz. vereniging Kerk en Vrede

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Nadere informatie:

Henk Baars, voorzitter bestuur
06-41170229
hbaars@me.com

Klap in

Nieuws

Preken over "Hebt uw vijanden lief", één jaar na de inval van Rusland in Oekraïne...

Of de duivel ermee speelt... Of is het juist door toedoen van de Eeuwige?

Op zondag 19 februari a.s. staat in het Gemeenschappelijk Leesrooster (dat in vele kerken gevolgd wordt) Matteüs 5:33-48 vermeld. Daar klinken onder meer de veelbesproken woorden van Jezus "Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen". En dat aan het begin van een week waarin herdacht wordt dat Rusland vorig jaar op 24 februari Oekraïne binnenviel. Met alle gevolgen van dien, tot op de dag van vandaag.

Lees verder
Waarom neutrale landen moeten bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne

In de Economist van 18 januari j.l. verscheen over deze vraag een artikel van de hand van Jeffrey Sachs. Sachs is van onder meer drie secretarissen-generaal van de VN adviseur geweest, evenals van de laatste Sovjet-president en de eerste Russische president Boris Jeltsin, maar ook van de voormalige president van de onafhankelijke Oekraïne, Koetsjma. Sinds enkele jaren behoort hij tot de adviseurs van paus Franciscus, die hem in 2021 benoemde tot lid van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. Daarnaast is Sachs onder meer directeur van het UN Sustainable Development Solutions Network.

Lees verder
Alleen een akkoord tussen Rusland en de NAVO kan voor duurzame vrede zorgen

Onder deze kop schrijven Paul Aarts en Henk Overbeek in de NRC van 2 februari j.l. over het belang van onderhandelingen tussen de NAVO en Rusland. Daarbij wordt ook teruggekeken naar wat in de afgelopen decennia tussen beide machtsblokken gebeurde.

Lees verder

Agenda

26 februari 2023 Demonstratie in Brussel

Europa voor vrede en solidariteit - Stop de oorlog in Oekraïne!

Om 13.00 uur bij het Noordstation

Lees verder
25 september 2023 Vredesweek 2023

Noteer alvast de vredesweek in 2023: 16-24 september

Lees verder