WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Walk of peace in Zwolle

In het kader van de landelijke Vredesweek wordt de WALK OF PEACE dit jaar gehouden in Zwolle.  

Start 13.30 uur bij Openbare Basisschool De Springplank, Beukenstraat 83 in Zwolle. Hier zullen we de Walk of Peace openen. Dat doen we samen met Geert van Dartel (voorzitter Raad van Kerken in Nederland), Maryem Lhajoui (Pax voor Vrede) en de Zwolse wethouder Michiel van Willigen. 

Behalve een 3.5 km voor wandelaars, gaat er ook een fietsgroep van start. 
Typisch 'samen dingen': dat past natuurlijk bij het thema ‘Inclusief samenleven’ (‘Jij hoort er bij’!) een prachtige aanzet tot verbinding.

Doe je mee? Graag vooraf opgeven via: vredesplatformzwolle@gmail.com

Nieuws

Inspiratiefestival 2021 Terschelling

• Walk of Peace. with Creation -41- Zaterdag 23 oktober start 9.00uur, 

Organisator Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede uit de Raad van Kerken Nederland olv. Kees Nieuwerth (vicevoorzitter  Raad van Kerken NL.). (op zaterdag)

Een pelgrimagewandeling door bos en duin. Bij de start vertellen we eerst iets over het hoe en waarom de oproep tot een wereldwijde Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad van Kerken. Voor velen is de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede nog nieuw. Onderweg komen we verschillende ‘staties’ tegen: 

1. Gerechtigheid (vluchtelingenwerk mmv. INLIA)

2. Vrede (kernwapenproblematiek mmv. PAX)

3. Heelheid van de schepping (mmv. Christian Climate Action/Extinction Rebellion)

4. Groene kerk (Kerk in Actie)

De staties bieden actiemogelijkheden in het teken van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, die we toe kunnen passen in ons dagelijks leven en op kunnen zetten in de plaatsten waar we zelf wonen. Letterlijk: ‘Geloven in beweging’. We kunnen samen de natuur van Terschelling beleven o.m. door elkaar onderweg op bijzondere  planten en dieren te wijzen. 

De wandeling gaat over een afstand van maximaal zes kilometer en duurt ruim    

anderhalf uur. Geschikt voor alle leeftijden.

 

Zie voor het hele  Programma | Inspiratie Festival Terschelling (inspiratiefestival-terschelling.nl)

In Memoriam Henk Blom

In de vroege morgen van vrijdag 1 oktober overleed in de leeftijd van 79 jaar onze voormalig secretaris Henk Blom. Hij zou volgende week 80 geworden zijn. Nog niet lang geleden zwaaiden wij Henk uit als bestuurslid van Kerk en Vrede. We weten nog goed dat hij tijdens een algemene ledenvergadering spontaan zei dat het leek of het bestuur wel wat hulp kon gebruiken. Daarop werd grif ja gezegd. Hij ontpopte zich als een echte, ook administratieve, verbinder. Feitelijk professionaliseerde hij het secretariaat van het bestuur en hield ons enorm bij de les, met z'n beroemde lijst van nog niet gedane zaken die elke bestuursvergadering weer moest worden doorgenomen. Henk was tevens lid van het operationeel team van Kerk en Vrede, dat de dagelijkse werkzaamheden in de gaten hield. Hij maakte deel uit van de redactie van Vredesspiraal, hield contact met de Theologische werkgroep en hield allerlei ontwikkelingen bij in het land op vredesgebied. Vooral de initiatieven van andere organisaties en met name die van het Doopsgezinde netwerk. Lokaal in Zwolle was Henk een van de grote ondersteuners van allerlei plaatselijke vredesinitiatieven. Ook internationaal was hij actief en ging hij als het even kon naar bijeenkomsten o.a van Church and Peace. Henk was het gezicht van Kerk en Vrede in het buitenland en verzorgde in dat verband de correspondentie.

Wij verliezen in hem een trouwe en uiterst alerte, zorgvuldige vredeswerker. Het bestuur en de hele vereniging zijn hem ziels dankbaar voor zijn volgehouden inzet. Hij ruste in de vrede die hij zo nastreefde. Wie hem erg zullen missen, in het bijzonder denken wij aan zijn vrouw Coot Winkler Prins, wensen wij veel sterkte toe. Moge de gedachtenis aan Henk Blom hen en ons tot zegen zijn.

 

Namens het bestuur,

Henk Baars, voorzitter

De afscheidsdienst is op donderdag 7 oktober om 14:00 uur in de Doopsgezinde kerk te Zwolle. U kunt deze afscheidsdienst volgen via een livestream met de volgende inloggegevens: https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA 

De afsluitende bijeenkomst is op vrijdag 8 oktober om 13:30 uur in crematorium Middelburg.  U kunt die bijeenkomst volgen via een livestream met de volgende inloggegevens: https://start.memoriam.tv/PFYE-XMW8