WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Walk of peace in Zwolle

In het kader van de landelijke Vredesweek wordt de WALK OF PEACE dit jaar gehouden in Zwolle.  

Start 13.30 uur bij Openbare Basisschool De Springplank, Beukenstraat 83 in Zwolle. Hier zullen we de Walk of Peace openen. Dat doen we samen met Geert van Dartel (voorzitter Raad van Kerken in Nederland), Maryem Lhajoui (Pax voor Vrede) en de Zwolse wethouder Michiel van Willigen. 

Behalve een 3.5 km voor wandelaars, gaat er ook een fietsgroep van start. 
Typisch 'samen dingen': dat past natuurlijk bij het thema ‘Inclusief samenleven’ (‘Jij hoort er bij’!) een prachtige aanzet tot verbinding.

Doe je mee? Graag vooraf opgeven via: vredesplatformzwolle@gmail.com

Nieuws

Vredesheld

Het is Vredesweek en op 21 September is het niet alleen de Derde Dinsdag, maar ook de Internationale Dag van de Vrede.

Een bijzondere Vredesheld dit jaar in een bijzondere vorm. Op 22 april ontving oud diplomaat en de latere vredesactivist Edy Korthals Altes, uit handen van de burgemeester van Den Haag Jan van Zanen, de vredesmedaille, waarbij hij werd gehuldigd als Vredesheld. Net als voorgaande jaren stond de huldiging tevens symbool voor de vele andere vredeswerkers die zich zonder wapens inzetten voor vrede en veiligheid, vaak onopgemerkt en buiten de publiciteit. Korthals Altes is de 20e vredesheld die wordt gehuldigd door de coalitie, sinds de start in 2015. 

In zijn ontroerende dankwoord maakt Edy Korthals Altes korte metten met het aloude adagium: “Wie vrede wil moet zich voorbereiden op de oorlog”. “We zijn volstrekt verkeerd bezig”, zei hij. Nu is vereist: “Wie de vrede wil moet zich daadwerkelijk op de vrede voorbereiden”. Hij wees op initiatieven als dat van de Duitsers met Sicherheit neu Denken en de werkgroep Inclusieve Veiligheid. Hij riep de burgemeester op tot een extra inspanning in de stad van Recht en Vrede om in denktanks, waar Den Haag zo rijk aan is, een nieuw vredesconcept te ontwikkelen en een krachtig mondiaal bewustzijn daartoe te stimuleren. Edy Korthals Altes: ”Wanneer dat het geval is, zou de ooievaar de paling met de sabel in de bek kunnen verruilen voor een rol perkament met het nieuwe vredesconcept dat aan een nieuwe internationale vredesconferentie zou kunnen worden aangeboden.”

Van onze Vredesheld en de huldiging is een korte indringende documentaire gemaakt: Van Havik tot Vredesheld. Op dinsdag 21 september - de Internationale Dag van de Vrede - wordt deze documentaire gelanceerd en jullie ontvangen dan ook de link naar de documentaire van 10 minuten.. De trailer van de docu is nu te zien via de volgende link:: https://www.dropbox.com/sh/kdv7jf2m2m0fh98/AADQ5KQWMr5taQceEQV-S-2ha?dl=0&preview=20210914+ALTES+v18+TRAILER+EN+subs.mp4

Op 21 september organiseert de Werkgroep Inclusieve Veiligheid een Webinar van 14:00 tot 16:00 uur De documentaire zal in aanwezigheid van de heer Edy Korthals Altes worden getoond. Bij het webinar zal ook aanwezig zijn Ralf Becker, trekker van het Duitse initiatief Sicherheit Neudenken. Verder zal er voldoende ruimte zijn om met elkaar gedachten uit te wisselen over de betekenis van de boodschap van Edy voor ons en wat we daarmee kunnen doen. Aanmelding voor het Webinar per mail naar info@samenveilig.earth.

Het verhaal van Korthals Altes is ook anno 2021 erg relevant. Dat verhaal verdient het om verteld te blijven worden. Daarom vriendelijk verzoek deze aankondiging te delen op jullie website en sociale media. Zegt het voort. 

En zo hebben we als coalitie, samen met de Werkgroep Inclusieve Veiligheid, een nieuwe stap gezet op zoek naar publiciteit voor onze idealen. Met bijzondere dank voor de steun van Peace Brigades Nederland, Eirene en Kerk en Vrede.

 

Een goede vredesweek gewenst , Vredesmissies zonder wapens.

Waar blijft de beweging voor vrede?

De Vredesweek is een jaarlijks terugkerend appèl. Maar wat gebeurt daarmee?

In Den Haag, de stad van vrede en recht houdt dat niet over, vindt Rob van Essen. Lees zijn bijdrage in het oecumenische magazine 'Kerk in den Haag' van deze maand. 

Zijn overwegingen zijn wellicht ook elders dan in Den Haag actueel.