WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Nieuws

Afwijzing kernwapens

WCC viert de 50e ratificatie van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens

De Wereldraad van Kerken (WCC) verwelkomt en viert de bekrachtiging door 50 staten van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW), dat voor het eerst streeft naar een alomvattend verbod op het ontwikkelen, testen, produceren en aanleggen van voorraden, stationering, overdracht, gebruik en dreiging met het gebruik van kernwapens, evenals verplichtingen voor slachtofferhulp en milieusanering.

Decennialang heeft de Wereldraad van Kerken op internationaal niveau gepleit voor samenwerkings-inspanningen om de ontwikkeling, het testen en het gebruik van kernwapens te verbieden en heeft zij samengewerkt met kerken om hun regeringen de immoraliteit van kernwapens en de noodzaak van hun totale eliminatie te benadrukken.

"De 50ste ratificatie is een belangrijke mijlpaal op weg naar de totale eliminatie van kernwapens", legt Peter Prove uit, directeur van de Commissie van de Kerken voor Internationale Aangelegenheden. ”Het heeft nu de aanzet gegeven tot de periode van 90 dagen waarna het Verdrag van kracht wordt, wat betekent dat er een nieuwe normatieve norm in het internationaal recht is gecreëerd en - voor de staten die er partij bij zijn - het Verdrag nu is geïmplementeerd."

Critici van de TPNW - met name de regeringen van de negen landen die kernwapens blijven houden en ontwikkelen, en die van landen die denken te worden beschermd onder de 'paraplu' van nucleair bewapende staten - proberen de betekenis ervan te minimaliseren door te wijzen op het feit dat de staten die het verdrag hebben geratificeerd sowieso geen kernwapens hebben.

Hoewel de TPNW de staten die er geen partij bij zijn niet bindt, creëert het een nieuwe mondiale norm voor het afwijzen van kernwapens, die naar verwachting hun gedrag zal beïnvloeden en beperken. Zoals dr. Emily Welty, vice-moderator van de WCC's Commission of the Churches on International Affairs (CCIA) en ontwapening academicus en activist, uitlegt: “een blik terug in de geschiedenis van andere verdragen, die wapens zoals clustermunitie, landmijnen, hebben verboden, chemische en biologische wapens, toont aan hoe een wettelijk verbod het gedrag van alle staten kan beïnvloeden. Naarmate die wapens over de hele wereld steeds meer gedelegitimeerd en gestigmatiseerd werden, reageerden regeringen positief op de groeiende interne en externe druk waarmee ze aan de goede kant van de geschiedenis stonden, en zetten ze zich uiteindelijk in voor een volledig wettelijk verbod op dergelijke wapens. "

Naast het groeiende stigma dat aan het bezit van dergelijke massavernietigingswapens kleeft, worden de regeringen van de negen nucleair bewapende staten geconfronteerd met toenemende binnenlandse woede over de enorme sommen die ze elk jaar uitgeven om hun kernwapenarsenaal in stand te houden en te ontwikkelen wanneer deze middelen in plaats daarvan zouden kunnen worden toegepast ter ondersteuning van gezondheidszorg, onderwijs en alle andere essentiële diensten die nodig zijn om mensen te beschermen tegen de huidige pandemie en om een nieuwe te voorkomen.

De staten die partij zijn bij het Verdrag, evenals waarnemende staten, zullen ergens volgend jaar bijeenkomen voor een eerste vergadering van de TPNW-staten, die partij zijn en besluiten nemen over de uitvoering ervan. Relevante instellingen en niet-gouvernementele organisaties kunnen ook deelnemen als waarnemers.


Bron: WCC WEEKLY 29-10-2020

Zie ook: "Gezamenlijke interreligieuze verklaring roept op tot afwijzing van kernwapens" - WCC persbericht (6 augustus 2020)

Manifest wereldleiders

Kerk en vrede is medeondertekenaar van een Manifest aan de wereldleiders 2020.

Het kreeg als titel mee: For A World In Which All Children Can Play

De tekst vindt U hier.