WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.


Agenda

Allerzielen aan de grenzen van Europa

Herdenking overledenen aan de Europese buitengrenzen

Op Allerzielen, zondag 2 november, vindt om 18 uur aan de Amstel op de steiger voor museum De Hermitage in Amsterdam een herdenking plaats voor de overledenen aan de Europese buitengrenzen. Bij de herdenking nemen verhalen van omgekomenen een belangrijke plaats in. De herdenking wordt georganiseerd door de Catholic Worker Amsterdam en het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie.

Meer info: www.noelhuis.nl/allerzielen.

Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Naamloos, in stilte. Volgens cijfers die zijn verzameld door ‘United Against Racism’ gaat het sinds eind jaren ’90 om ruim duizend doden per jaar, in sommige jaren zelfs dubbel zoveel. Een belangrijke oorzaak is het strenge migratiebeleid van de EU dat vluchtelingen dwingt risicovolle routes te nemen.

Middagprogramma met documentairemaakster Jacqueline van Vught

Voorafgaand aan de herdenking wordt op de zolder van de Protestantse Diaconie (enkele minuten lopen van de Hermitage) de indringende documentaire ‘Borders’ getoond. Documentairemaakster Jacqueline van Vugt reisde langs alle grenzen die Afrikaanse asielzoekers passeren tijdens hun lange tocht naar Europa. Ze laat de ontberingen onderweg zien – en de ijskoude ontvangst in Europa. Jacqueline van Vugt zal na afloop in gesprek gaan met het publiek over de documentaire. 

 

Programma:

15.30 uur: inloop in de zolder van de Protestantse Diakonie, Nieuwe Keizersgracht 1a.

15.45 uur: vertoning van de documentaire ‘Borders’

17.15 uur: nagesprek met Jacqueline van Vugt, maakster van de documentaire

18.00 uur: start herdenking op steiger voor de Hermitage o.l.v. Jan Stuyt SJ, voormalig coördinator van het vluchtelingenwerk van de jezuïten in Europa.  

Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie Amsterdam (Matthias de Vries), tel. (020) 535 30 34/ 06-13583823 of Catholic Worker Amsterdam, tel. (020) 699 8 996 / 06 - 30295461 (Frits ter Kuile) of kijk op www.noelhuis.nl/allerzielen.

thema-avond religie en geweld Haarlem

Janneke Stegeman, Religie en Geweld: tot elkaar veroordeeld?

Volgens Hans Achterhuis hebben religie en geweld een 'gedeeld DNA'. Stegeman vraagt zich af wat Achterhuis daarmee bedoelt, en of dat betekent dat geweld per se bij religie hoort. Hebben mensen die zeggen dat een wereld zonder God vrediger zou zijn gelijk? Ze gaat vooral in op voorbeelden van geweld en geweldloosheid binnen Jodendom en Christendom, aan de hand van haar ervaringen in Israel en Palestina. 

Grote of St. Bavokerk, Haarlem 
Dinsdag 21 oktober, 20.00 u. 
gespreksleider ds. Bernard Luttikhuis

 

 

 

Nieuws

Masterpeace-jaar afgesloten


De doopsgezinde jongeren hebben hun MasterPeace-jaar afgesloten op de najaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk, 18 en 19 oktober.
Aan Ilco van der Linde, initiator van MasterPeace, werd een cheque voor € 6.500,- aangeboden met het resultaat van een jaar lang inzet voor de internationale vredesbeweging.
De samenwerkende doopsgezinde jongerenorganisaties hadden zich ten doel gesteld € 5.000,- op te halen voor MasterPeace én 5.000 mensen actief te betrekken bij de georganiseerde activiteiten. Het geldbedrag werd ruimschoots gehaald.
Daarnaast werden 4.262 mensen bereikt met de acties en activiteiten, waarbij het bereik van berichten in diverse media niet is meegeteld.
Van der Linde prees de jongeren voor hun inzet en enthousiasme. ‘De reden dat ik direct ‘ja’ heb gezegd tegen het verzoek om deze conferentie in te leiden, is dat ik zo de kans kreeg deze groep jongeren te ontmoeten en ze te bedanken.’ In zijn inleiding vertelde Van der Linde over zijn visie op vredeswerk. Daarin benoemde hij onder meer het belang van het geven van ruimte en kansen aan jonge mensen om zich te ontwikkelen, in te zetten, én om fouten te maken. De doopsgezinde jongeren hebben afgelopen jaar verschillende acties ontwikkeld, zie www.jongeren.doopsgezind.nl 

Eenheid

Ongeveer tweehonderd mensen hebben donderdag meegelopen tijdens de zogeheten Mars van de Eenheid. Ze wilden op die manier laten zien dat de stad eensgezind is.

Het protest was georganiseerd door tientallen Rotterdamse religieuze en maatschappelijke organisaties.

Een van de initiatiefnemers is Hendrik Verweel. Hij stelt dat juist in een stad als Rotterdam moet worden uitgestraald dat de mensen één zijn. ''Overal in de wereld is sprake van geweld, ook op religieus vlak. Met de tocht laten we zien dat we in Rotterdam in gesprek blijven en de rust bewaren.''

De deelnemers verzamelden zich om 17.00 uur bij café Pol aan de Meent. De tocht begon om 18.00 uur en voerde naar het Rotterdamse stadhuis. Daar sprak burgemeester Aboutaleb de menigte toe.