WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.


Agenda

Libye is toch niet veilig!

DEMONSTREER MEE OP 29 OKTOBER IN DEN HAAG:

Libie brandt maar Nederland zet vluchtelingen op straat

 

Libie is een van de voorbeelden van landen waar oorlog en verwoesting het beeld vormen.

Maar waarvan Nederland vindt dat mensen er gewoon naar toe terug kunnen. Libiers die een status hadden, wordt deze afgenomen. Mensen die asiel aanvragen, worden afgewezen. En dat terwijl er niet eens een vliegveld is om naar terug te gaan, omdat het verwoest is. 150.000 buitenlanders zijn het land uitgevlucht (waaronder de Nederlanders). In het officiele reisadvies lezen we: 'Reis niet naar Libie. Als u in Libie verblijft, verlaat het land. (...) De Nederlandse ambassade in Tripoli is sinds 29 juli 2014 tijdelijk gesloten vanwege de slechte veiligheidssituatie. (...) Geweld richt zich zowel tegen Libiers als tegen buitenlanders. (...) In Libie geldt een hoge dreiging van terroristisch geweld'... Tevens vluchtten 100.000 Libiers uit hun huizen. Extreme Islamistische groepen hebben de macht gegrepen en bevechten elkaar. Er wordt geplunderd en gemoord en op de meest gruwelijke manier worden mensen om het leven gebracht. Human Right Watch spreekt over misdaden tegen de mensheid of zelfs oorlogsmisdaden. Vreemdgenoeg horen wij hierover haast niks in onze media. Heeft dat wellicht iets te maken met het feit dat de wapens waar de Islamisten mee vechten van ons afkomstig zijn? De groep Libiers van Wij Zijn Hier wil deze mediastilte doorbreken. Lees, bekijk en deel onderstaande informatie en steun hen tijdens de demonstratie op woensdag 29 oktober in Den Haag! (meer info volgt) Het is een duidelijk voorbeeld van het gat in het Nederlandse asielbeleid. Mensen die niet terug kunnen naar hun land, worden op straat gezet! Wij roepen Nederland op hun verantwoordelijkheid op het vlak van internationale mensenrechten te nemen. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wij Zijn Hier is een groep vluchtelingen in Amsterdam die vanuit de Nederlandse overheid geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven. Hun asielverzoek is geweigerd en / of hun status is ingetrokken. Zij kunnen echter niet terug naar het land van herkomst en mogen (vanwege de Dublin akkoorden) ook niet naar een ander Europees land. De groep heeft besloten de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken, door zich niet meer te verschuilen maar juist de situatie van deze groep vluchtelingen in Nederland aan de kaak te stellen. Dankzij de kracht van de vluchtelingen en de hulp van vele supporters, bestaat de groep al zo'n twee jaar.

Landelijke dag Vrouwen voor vrede

25 oktober 2014 in de Johanneskerk te Amersfoort

Het thema is dit jaar Syrië.
Doel van deze dag is aandacht voor Syrië met de nadruk op de situatie van vrouwen en mogelijkheden om steun te bieden.
Daartoe zijn er twee Syrische spreeksters uitgenodigd.

  • Yasmin Khalaf Haider, zij woont al zo’n tien jaar in Nederland. Zij zal iets vertellen over haar familie die nog in Damascus is en gedichten uit Syrië ten gehore brengen. 
  • Syrische journaliste Rula Asad. Het thema van het interview met haar zal de huidige situatie van vrouwen in Syrië zijn, niet alleen in Syrië zelf maar ook in de Vluchtelingenkampen in de regio. We vragen naar haar visie op de toekomst van het land, is er nog hoop? Wat kunnen wij doen?

Voor het programma van de dag kijk op www.vrouwenvoorvrede.nl

Aan de dag zijn geen kosten verbonden, al is een vrijwillige bijdrage altijd welkom.
Locatie Johanneskerk, Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort
Opgave graag bij het secretariaat van Vrouwen voor Vrede, vrouwenvoorvrede@antenna.nl

Nieuws

De foto etalage (1)

De eerste inzending is binnen!

We schreven in de vorstelijk dikke Jubileum Special van Vredesspiraal op p 24 immers een foto wedstrijd uit!
En ja wel Marianne Sormani uit Amsterdam reageerde.
Met bijgaande foto.

Met het volgende erbij geschreven.

Nu ik op het Begijnhof woon, vlag ik bijvoorbeeld deze week, (vredesweek red.) wanneer ik er ben met de Pace-vlag. Verschillende buren vroegen mij wat die vlag betekent. Ik ken hem van de Perugia-Assisi-loop, maar kwam al zoekend bij jullie site. Jullie vroegen foto’s voor de galerij. Ik heb geen foto van hier, maar ik vind deze foto wel mooi. Hij is genomen toen ik nog in het Suyckerhoff-hofje op de Lindengracht woonde en de vlag voor mijn raam had hangen.
Ik ben jullie site aan het doorlezen, nooit eerder gedaan vreemd genoeg. Hij is interessant. Veel dank.

Van harte voor jullie allen vrede en alle goeds.

 

Jubileumnummer Vredesspiraal

Een heel jaar lang vertellen we ieder die het horen wil dat Kerk en Vrede al 90 jaar Vredesbeweging is.
Niet in de laatste plaats doen we dat door middel van een Jubileumnummer van ons kwartaalblad Vredesspiraal. U vindt het extra dikke nummer op onze website. Maar we sturen u ook graag een papieren nummer toe, als u ons dat even laat weten. 
We gaven het ook een nieuw jasje.
Dit laatste deel van het jubileumjaar zullen we ons zo veel mogelijk naar biuiten richten. We hopen in contact te komen met nog meer mensen namens wie we het noodzakelijke vredeswerk mogen blijven doen.