WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Kerk en Vrede verhuist per 7 april 2015! Ons nieuwe adres wordt Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht (Dienstencentrum PKN).

 

 

 


Agenda

Conferentie Dopersduin

7-8 maart (aanvang 13.30 uur, v.a. vrijdagavond voor jongeren 16-30 en groep 30+), Dopersduin, Schoorl: 'Mine, mine, mine', Voorjaarsconferentie Doopsgezind WereldWerk over (vrede met) de schepping. 

Inleiding, workshops, avondsluiting, zondagse viering, wandelen, zingen en alle gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Ook opvang en programma voor kinderen. Informatie en aanmelding: daan.steef@gmail.com 

Benefietavond

6 maart 2015 Joodse, Islamitische, Christelijke musici samen voor Syrische vluchtelingen

19.30 uur, Benefietavond in Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam (5 minuten van A'dam NS)

De opbrengst is bestemd voor oorlogsvluchtelingen in Syrië en Noord-Irak. Deze avond maakt ook een ‘statement’ tegen het huidige klimaat van angst voor ‘de ander’. In een afwisselend programma treden topmusici op onder het motto: ‘Together for a culture of peace’. Meer informatie over de avond lees je hier.

 

Nieuws

Demonstranten NSS gaan vrijuit

DEN HAAG, 26 februari 2014 - De veertig vredesactivisten die vandaag voor de kantonrechter verschenen om zich te verantwoorden voor het negeren van het demonstratieverbod tijdens de NSS in maart 2014, gaan vrijuit. Het Openbaar Ministerie werd door de Haagse rechter niet-ontvankelijk verklaard. De boetes die aan de demonstranten waren opgelegd, worden kwijtgescholden en het O.M. moet de kosten van het proces en de reiskosten van de gedaagden betalen. Frits ter Kuile, woordvoerder namens de demonstranten, verklaarde achteraf teleurgesteld te zijn dat de inhoudelijke aspecten van het vredesprotest totaal niet aan de orde waren geweest: ,,Ons doel was om tijdens de Nuclear Security Summit de onveiligheid van kernwapens en de modernisering daarvan aan de kaak te stellen. Dat werd ons onmogelijk gemaakt. En ook vandaag in de rechtbank is het woord 'kernwapens' niet één keer genoemd. We gaan door met onze strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen''. 

Expertmeeting in De Nieuwe Liefde: Margrietha Reinders

Op 16 februari organiseerde Kerk en Vrede een expertmeeting over de gevolgen van extremistsich Islamitisch geweld voor de Amsterdamse religieuze gemeenschappen. Aanwezig waren o.a. vertegenwoordigers van synagogen, moskeeen en kerken. Aan het woord kwamen o.a. Fatimazohra Hadjar (Think-KABIR, jongerenwerken in Nieuw West) en Ron van der Wieken, voorzitter verbond liberaal-joodse gemeenten in Nederland)  en ds. Margrietha Reinders (predikant bij Heilig Vuur West en voorzitter van Stop Wapenhandel). Magrietha sprak met passie over Westerse verantwoordelijkheid voor leed en dood in het Midden Oosten. De volgende tekst is een bewerking van wat zij zei:

Veertig dagen angst: vastentijd in Aleppo .

Het is gebedsweek 2015. Een kleine man in een lange zwarte pij rept zich langs de kade naar de H. Fatima parochie kerk, waar hij de openingsviering zal bijwonen. Ik ben verrast en schud hem de hand. ”Ik ben priester in de oudste kerk van Europa” zegt hij. “De Oosters Orthodoxe kerk van Antiochië. Jullie moeder!” En inderdaad, al in het jaar 60 en waarschijnlijk eerder bestond er een christelijke gemeenschap in die stad dicht bij de kust van Klein Azië.  Waarschijnlijk een vluchtelingengemeente waar christenen zich vestigden die Jeruzalem waren ontvlucht. Ook nu zijn veel christenen op de vlucht , vertelt mijn collega uit het Midden Oosten. Ik schaam mij een beetje dat ik zo weinig weet heb van wat de christenen in Syrië en Libanon doormaken. Ook de Armeense gemeenschap , verspreid over dit hele gebied, is op drift geraakt door het oorlogsgeweld. In de Armeense kerk in Beiroet worden honderden vluchtelingen opgevangen met eten en onderdak: mensen uit de stad Aleppo, die dagelijks te lijden heeft onder bombardementen waarbij veel burgerslachtoffers vallen. Mijn Syrische  gebedsgenoot is er kapot van.

“Deze bombardementen zijn mensonterend, een totale vernedering. Eerst creëert het Westen een monster als ISIS, en dan claimen ze ook nog het recht om onze steden en kerken plat te bombarderen. “ hoor ik later de Armeense bisschop Panossian citeren, die net als andere kerkleiders tot over zijn oren in de diakonale zorgen zit.  Het zijn woorden van een vreedzame Arabische christen, die zijn leven dagelijks deelt met  andere geloofsgroepen die te lijden hebben van extremisme en polarisatie. “Een gevolg van westers machtsvertoon “ zegt de bisschop  ronduit. “Als Amerika haar economische belangen niet zo zou laten meespelen zou Isis sneller gekortwiekt kunnen worden.” Een pittig standpunt voor een kerkleider! Je moet maar durven….

Wie waagt met evenveel hartstocht en politieke felheid als bisschop Shahe Panossian te zeggen dat  wij zelf grote verantwoordelijkheid  dragen  voor de ellende van oorlogsslachtoffers in het Midden Oosten? Een feit is, dat op een van de  grootste wapenbeurzen ter wereld in Abu Dabi , die deze week begint,  ook 15 Nederlandse bedrijven hun produkten voor de veiligheids- en defensiesector presenteren ….. er bestaat hier een aantrekkelijke markt voor wie het niet zo nauw neemt met mensenrechten. Terwijl in West Europa vrijheid van meningsuiting, democratie en mensen rechten fel worden verdedigd tegen een  religieus geïnspireerd Islamistisch extremisme worden er ook in onze naam bommen afgeworpen in Syrië en andere conflictgebieden waar IS opereert. Durven we ons af te vragen hoezeer wij zelf hebben bijgedragen aan het ontstaan van een voedingsbodem voor terrorisme? Durven we op te houden met een moraliserende  vinger te wijzen naar “de religie “ en te onderkennen dat we zelf dagelijks mede schuldig zijn? Hebben we de moed om niet langer het grote gelijk te claimen in een ongelijkwaardige discussie met Europese moslims?  Is het mogelijk even weg te kijken van ons persoonlijke terrorismeleed en opportunisme  rond onze democratische waarden ? Kunnen we het misschien op gaan nemen voor de echte slachtoffers van economische en politieke belangenstrijd….tienduizenden vluchtelingen en burgers, die 'in de eigen regio' worden opgevangen? 

 Geloofsgenoten uit onze moederkerk moeten noodgedwongen hun linker wang  toekeren in een kwetsbaar verweer tegen het kwaad van stigmatisering, honger en geweld….laten we hen niet vergeten deze 40 dagen!

Meer nieuws over deze ontmoeting volgt.