WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.


Agenda

Schipholwakes

13 juli, 10 augustus, 14 september Schipholwakes Iedere tweede zondag van de maad van 14:00 – 15:30 uur.

In de nieuwe Schipholgevangenis zitten veel mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven, omdat ze niet over voldoende papieren beschikken. Met deze wakes willen we een teken van solidariteit aan de migrantengevangenen geven. Ook willen we duidelijk maken dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben. Zie: www.schipholwakes.nl

wake Zeist

6 juli, 3 augustus, 7 september Wake detentiecentrum 
Elke eerste zondag van de maand om 16.30 uur, Richelleweg 13, Soesterberg. Breng bloemen mee! 
Informatie via: 030-6920592 / 06-38795678 of 030-6975362 / 06-29025008.
Zie: www.wakezeist.nl

Nieuws