WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Ons bureau is tot 21 Juli niet bemensd. Voor dringende bestellingen e.d. neem contact op met bosjananne@gmail.com

 

 


Agenda

Presentatie educatief pakket Kerk en Vrede

Op woensdag 24 juni 2015 zal Kerk en Vrede een aantal lessen Vredeseducatie presenteren in de aanloop naar de Vredesweek 2015, die duurt van 19-27 september. Als plaats van samenkomst is Den Haag gekozen:de internationale stad van vrede en recht. Prof. Dr. Ir. Joris Voorhoeve, Lector Internationale Vrede, Recht en Veiligheid aan de Haagse Hogeschool zal onze gastheer zijn.

Waarom dit pakket vredeseducatie?
Op 26 september 2013 is de werkgroep vredeseducatie in het leven geroepen. Een nieuw initiatief van Kerk en Vrede. Juist bij haar jubileum; 90 jaar Kerk en Vrede een initiatief voor jongeren. Lennart Vriens omschrijft die missie als volgt: ‘Kerk en Vrede streeft al ruim 90 jaar naar vrede en ontwapening. We hebben de overtuiging dat vrede alleen een kans maakt als dit gebeurt vanuit een pacifistische traditie.
Maar vrede komt niet vanzelf, mensen moeten leren wat vrede is en bereid zijn om deze vrede op te bouwen. Vrede is een groots doel, maar begint klein. Komend najaar brengt Kerk en Vrede daarom een educatief pakket Vredeseducatie uit, met daarin aandacht voor:

  • vrede als politieke en humane opdracht,

  • de waarde van de democratie,

  • goed met elkaar samen leven

  • zonder geweld conflicten oplossen

  • opbouw van een mondiale samenleving.

Deze lessen zijn bedoeld als een aanvulling op wat programma’s als de Vreedzame School, programma’s tegen pesten, en andere projecten die zich richten op een goede sociale ontwikkeling in een veilige leeromgeving. Deze programma’s doen prima werk, maar vredeseducatie is ook een oriëntatie op het gegeven dat ieder mens tegenwoordig wereldburger is en daarmee medeverantwoordelijk voor vrede.

De lessen van Kerk en Vrede bieden kinderen en jongeren een oriëntatie op wat vrede als mondiale uitdaging in de huidige wereld betekent, wat daarvoor nodig is en hoe men daarin zelf – als dat nodig is – verantwoordelijk mee kan omgaan. De nadruk ligt daarbij vooral op de positieve voorbeelden.

Wie hebben de lessen ontwikkeld?

De werkgroepleden zijn: Jan Anne Bos, Arie de Bruijn, Heine Tillema, René van Engelen en Margreet Bos. Margreet Bos en René van Engelen hebben als scribenten de volgende lessen vredeseducatie, wereldburgerschap ontwikkeld in de aanloop naar de Vredesweek 2015. Zoals: Costa Rica, land zonder leger, Tibet, vreedzaam strijden, Zuid Afrika, verzoenen met de vijand, Nederland, tekens van vrede. In voorbereiding: Israël/Palestina, Greenpeace en Kindsoldaten. De eindredactie wordt gevormd door: Janneke Stegeman, Lennert Vriens en Bert Duhoux.
Kerk en Vrede hoopt met dit project ook de allerjongsten te betrekken bij het vredeswerk.

Hoe ziet de presentatie middag eruit?

De presentatie zal plaatsvinden op woensdag 24 juni ‘s middags van 13:30 – 16:00 uur in de Haagse Hogeschool. De Haagse Hogeschool ligt direct achter station Den Haag Hollands Spoor. Als u de uitgang Laakhaven neemt loopt u in drie minuten naar de hogeschool. Adres: Johanna Westerdijkplein 75. Hoofdingang , gebouw Slinger, zaal 1.54 (1e verdieping).

Programma

- opening door dagvoorzitter René van Engelen
- Hand-out met gegevens educatief pakket en vraag om verdere suggesties…
- welkom door gastheer Joris Voorhoeve
- debat o.l.v. de dagvoorzitter met: Joris Voorhoeve, Krista van Velzen (SP en PAX), Lennart Vriens, Em. Hoogleraar Vredesopvoeding,  Janneke Stegeman en Erno Eskens (Int. School voor Wijsbegeerte) over een dilemma uit het educatiepakket 
- korte filmimpressie van het educatiepakket op basisschool
- overhandiging van het pakket aan Janneke Stegeman, projectcoördinator van Kerk en Vrede  en aan Joris Voorhoeve door René van Engelen 
- kort betoog van Janneke Stegeman over geweldloosheid
- nazit onder het genot van ...

U bent van harte uitgenodigd!

Info en aanmelding via: T. 030-2316666 of E. secretariaat@kerkenvrede.nl 
Namens de werkgroep: 
Arie de Bruijn Officemanager Kerk en Vrede
Haydnlaan 2a Kamer 013
3572 EC Utrecht
a.debruijn@kerkenvrede.nl  www.kerkenvrede.nl
aanwezig: di/wo/do 

 

Nieuws

Bestel je vredesvlag

Nederland kleurt regenboog.

Het wordt tijd om je vredesvlag te bestellen. De vredesweek komt er aan. Maar hang hem vooral ook uit op een dag als  6 Augustus: de bommen op Hiroshima en Nakagsaki. (Had je al de PAX-aktie getekend om de kernwparens alsnog en wel degelijk de wereld uit te krijgen?) Het is natuurlijk ook een schitterend gezicht als alle deelnemers aan de Walk of peace in Den Haag op 20 september gehuld gaan in Regenboogvlag. 

Kerk en vrede kan ze leveren: groot en klein. http://kerkenvrede.nl/pagina/Webwinkel/21/

walk for peace 20 september Den Haag

Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede

Deze vredeswandeling  staat in het teken van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede en het motto is: Vrede Verbindt! Zij wordt georganiseerd door de kerkelijke vredesbeweging PAX in nauwe samenwerking met de Raad van Kerken –landelijk en lokaal-  en de oecumenische Vereniging Kerk en  Vrede.

We starten tussen 12.30 en 1.300 uur bij Hollands Spoor, daar komen de vredeswandelaars vrijwel direct in het multiculturele hart van Den Haag. Daar zal burgemeester van Aartsen een aantal hoofdrolspelers verwelkomen, waaronder Hielke Wolters (Wereldraad van Kerken) en Freek Landmeter (PAX). 
De burgemeester krijgt een ‘vredesvlam’ aangeboden en opent de vredesloop. 
De eerste groep wandelaars gaat danop weg. Overigens kunnen wandelaars op ieder moment starten m.b.v. een programmaboekje. Geadviseerd wordt wel tegen 15.30 bij het eindpunt (Vredespaleis) te zijn voor de gezamenlijke afsluitende bijeenkomst… (zie verder).

We lopen dan van Hollands Spoor naar de Aksa moskee. Binnen (schoenen uit) krijgen we een roos van het moskee bestuur. Daarna lopen we naar het Rabbijn Maarsenplein waar het joods kindermonument staat en leggen daar de roos neer. We ontvangen daar een vredesvlaggetje en mogen een vredeswens/gebed schrijven. Daarna lopen we via het Binnenhof naar het Lange Voorhout en het Vredesplein. Daar hangen we onze vredevlaggetjes op en ontvangen een vredeskaart voor vredesactiviste Olena in de Oekraïne. 
Vervolgens lopen we via Plein 1813 naar het Noordeinde en kunnen daar deelnemen aan de activiteiten van Peace in the Park dat in de Paleistuin gehouden wordt. 
Dan wandelen we verder door de Anna Paulownastraat naar het Vredespaleis. Hier kunnen we de kaarten naar Olena posten.

Vanaf 15.30 kunnen we de tuinen van het Vredespaleis in. Let op: daarvoor hebben we een geldig identiteitsbewijs nodig! Ben je al eerder bij het Vredespaleis dan kun je doorlopen naar het Museon waar een tentoonstelling over internationaal vredeswerk te zien is. In de tuin van het Vredespaleis vieren we samen het begin van onze pelgrimage van gerechtigheid en vrede, onze tocht naar meer recht en vrede in die stad van recht en vrede, zoals Den Haag zich internationaal profileert. Er wordt muziek gemaakt en samen gezongen en Hielke Wolters en Freek Landmeter zullen ieder (kort) een afsluitend woord spreken.

Daarna een afsluitende ‘eenvoudige doch voedzame maaltijd’  in het groen van het Vredespaleis , aangeboden door de moslimgemeenschap en het Leger des Heils!

Misschien kunnen leden van Kerk en Vrede zich al eerder melden bij HS en samen de Walk of Peace wandelen?