WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

 

 


Agenda

Brieven dienstweigeraars en deserteurs

Van 9 januari t/m 30 juni 2016 is in Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid een indrukwekkende tentoonstelling te
zien van foto�s en brieven van dienstweigeraars en deserteurs uit de tijd van Hitler-Duitsland.

 

Tijdens de tentoonstelling is een brochure met de uit het
Duits vertaalde, vaak ontroerende teksten van de
tentoonstelling beschikbaar (1 euro). De teksten zijn
genummerd, zodat ze makkelijk in de brochure zijn terug te
vinden.

De expositie wordt uitgebracht door het Museum voor Vrede en Geweldloosheid, dat nauwe banden met de
Friedensbibliothek/Antikriegsmuseum onderhoudt. Een van de vele �Peace museums� die er in de wereld te vinden zijn en
waarvan het onderlinge netwerk INMP, International Network of Museums for Peace, in 1998 door de VN als een NGO werd
erkend. Wij danken het Fonds Vredesprojecten voor hun bereidheid om deze expositie te helpen financieren.

Adres: Museum voor Vrede en Geweldloosheid/ Verzetsmuseum
Zuid Holland, Turfmarkt 30 Gouda

Open: di t/m vr 10 - 17, za 12 - 17 uur.

Gratis rondleidingen voor scholen.

Nuttige adressen:

http://Www.vredesmuseum.nl -
http://Www.friedensbibliothek.de -
http://Www.museumsforpeace.org
 

Nieuws

Oproep vredesgroepen aan EU: stel wapenboycot in tegen Saoedi-Arabië

In het kader van de informele EU ministerraad van aanstaande vrijdag en zaterdag in Amsterdam roept Stop Wapenhandel, samen met andere organisaties van het European Network Against Arms Trade (ENAAT), de Europese Unie op tot het instellen van een wapenembargo tegen alle strijdende partijen in het conflict in Jemen, met name Saoedi-Arabië.

Volgens de jaarlijkse EEAS rapportage wapenexport behoren de EU-lidstaten tot de belangrijkste leveranciers van wapens aan Saoedi-Arabië. Volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) kwam in de periode 2009-2014 59 procent van Saoedische wapenimporten uit Europa. Tussen 2009 en 2013 verstrekte de Europese landen licenties voor de export van strategische goederen met een totale waarde van € 19 miljard.

Uit onderzoek van Stop Wapenhandel (rapport Dutch arms trade with coalition forces in the Yemen war1 ) van november 2015 blijkt dat ook Nederland – zij het in bescheiden mate – aan Saoedi Arabië levert.

Ondanks voortdurende berichten over schendingen van het Internationaal Humanitair Recht door de Saoedische coalitie blijven Europese landen tot op de dag van vandaag vergunningen verstrekken voor grote hoeveelheden wapens. Dit is in strijd met het gemeenschappelijk standpunt van de EU betreffende de uitvoer van strategische goederen, waarin duidelijk staat dat lidstaten een wapenexportvergunning zullen weigeren als er een groot risico bestaat dat de goederen gebruikt zullen worden in strijd met het internationaal recht en/of mensenrechten.

De organisaties van het European Network Against Arms Trade doen een publiek beroep op de in Amsterdam verzamelde ministers van Buitenlandse Zaken om

  • onmiddellijk alle wapenleveranties en andere militaire steun van EU-lidstaten aan Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten op te schorten;

  • op zo kort mogelijke termijn een EU-wapenembargo (met inbegrip van militaire training) tegen Saoedi-Arabië in te stellen stelt; en

  • het gemeenschappelijk standpunt van de EU strikt te interpreteren en nationale parlementen toezien op de uitvoering daarvan.

Meer informatie Wendela de Vries 06 506 522 06

Deze oproep wordt onderschreven door

Kampagne gegen Rüstungsexport bei Ohne Rüstung Leben (Germany) - www.ohne-ruestung-leben.de
Campaign Against Arms Trade (UK) – www.caat.org.uk 
Centre Delàs for Peace Studies (Spain) - www.centredelas.org 
Group Switzerland Without an Army – GSoA (Switzerland) - http://www.gsoa.ch
Human Rights Institute – (Slowakia) - www.facebook.com/ludskeprava 
L'Observatoire des armements (France) - www.obsarm.org 
Peace Union of Finland - http://www.rauhanliitto.fi/frontpage
Rete Italiana per il Disarmo (Italy) - www.disarmo.org 
Stop Wapenhandel (The Netherlands) - www.stopwapenhandel.org 
Vredesactie (Belgium) – www.vredesactie.be

Manifestatie 'Welkom Hier'

Zondag 7 februari 2016, 12 – 17 uur, Theater aan het Spui & Filmhuis Den Haag:

Manifestatie 'Welkom Hier', over vluchtelingen en lokale initiatieven van vrijwilligers.

Veel vrijwilligers in de regio zetten zich op diverse manieren in voor vluchtelingen, ze geven taallessen, leren Syriërs fietsen, zamelen spullen in of gaan samen sporten. Al die initiatieven samen laten zien dat het draagvlak voor de komst van mensen uit conflictgebieden in Nederland groot is. Tijdens de manifestatie maken we dit draagvlak zichtbaar en delen experts, ervaringsdeskundigen en diverse performers hun visies op het vluchtelingenvraagstuk.

Kom kennis maken met lokale initiatieven van vrijwilligers, die zich inzetten voor mensen die voor oorlog en geweld uit hun land gevlucht zijn en doe mee aan het debat.

'Welkom Hier' is een gezamenlijk initiatief van Justice and Peace, The Human Security Collective, Het Nutshuis en Fonds 1818.

Meer informatie: https://welkomhier.wordpress.com