WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.


Agenda

Naar de boeren

Expositie van 30 september 2014 t/m 12 april 2015 in Verzetsmuseum Amsterdam

Aangrijpende expositie over de ongeveer 40.000 kinderen die in de Hongerwinter vanuit het stedelijke westen van het land zijn geevacueerd om te voorkomen dat ze van de honger zouden sterven. De reddingsacties vonden plaats onder zeer moeilijke omstandigheden.
70 jaar na de Hongerwinter haalt het Verzetsmuseum dit indrukwekkende verhaal op uit de vergetelheid. In de tentoonstelling vertellen zeven personen die als kind 'naar de boeren' zijn gegaan over hun ervaringen.

Tegelijk met de tentoonstelling, gaat een documentaire van ENTROP&DEZWARTFILMS over hetzelfde onderwerp in première.

Openingstijden museum Plantage Kerklaan 61, Amsterdam, NL di-vr 10.00 - 17.00 uur tel: 020-6202535 / www.verzetsmuseum.org<http://www.verzetsmuseum.org> za-zo-ma/feestdagen 11.00 - 17.00 uur

Opening vredesmuseum Gouda

Het nieuwe Museum voor Vrede en Geweldloosheid opent op zaterdag 27 september 14.00 uur zijn deuren. Het museum is gevestigd aan de Turfmarkt 30 te Gouda. Daar is ook het Verzetsmuseum Zuid-Holland gevestigd.

Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid is in 1995 opgericht vanuit de Nederlandse en Vlaamse vredesbeweging en maakt deel uit van het door de VN erkende internationale netwerk van vredesmusea. Het museum wil bijdragen aan een cultuur van vrede en geweldloosheid. Het museum toont met museale middelen hoe conflicten geweldloos kunnen worden opgelost. Ook laat het de oorzaken van conflicten in actuele en historische voorbeelden zien.
Tot nu toe was het Museum voor Vrede en Geweldloosheid vooral een virtueel museum op internet (www.vredesmuseum.nl) met daarnaast door het land reizende exposities. Met de opening op 27 september beschikt het museum nu ook over een vaste presentatieruimte. Daar zal naast wisseltentoonstellingen, een vaste presentatie te zien zijn met onder meer een tijdlijn, die de geschiedenis van de vredesbeweging laat zien met foto's en objecten uit de eigen collectie. Verder is er een interactief gedeelte met testen, een zoekspel naar verborgen vredessymbolen en meer verrassende zaken.

Op 27 september start ook de bijzondere wisselexpositie 'Len Munnik tekent voor de Vredesweek'. 

Wel graag aanmelden bij Loes Sjerp, e-mail: sjerploes@quicknet.nl

Nieuws

Petitie tolk

D.d. 12.8.14 publiceerde de NRC een artikel over Ahmadzai, een Afghaanse tolk die voor de Nederlandse militaire missie heeft gewerkt, serieus gevaar loopt in eigen land en geen asiel krijgt in Nl omdat hij reeds in Noorwegen is afgewezen. Omdat dit wel zeer onrechtvaardig en inhumaan is, is er een petitie gestart: http://petities.nl/petitie/asiel-voor-de-afghaanse-tolk-ahmadzai.
Er tekenen veel mensen, nu staat de teller op bijna 1400. Dit is echter onvoldoende. Het zou fijn zijn als er meer bekendheid aan gegeven wordt. Ik wil u dan ook vragen om

  • A. de petitie te tekenen;
  • B. de petitie te verspreiden onder uw netwerk,

Het artikel is terug te lezen op http://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/12/nederland-weigert-eigen-tolk-asiel/.

Gebed tegen ISIS

Poging tot GEBED TEGEN ISIS.

Goede God,
Onze wereld in rep en roer na een onthoofding op TV.
Die beul en heel zijn gruwelijk succesvolle beweging.
Hen stoppen zal niet zonder schieten en verdelgen kunnen.
Wat kunnen we dan bidden….
We durven de geweldsspiraal niet op te voeren.
Nog meer slachtoffers is het enige wat we u te bieden hebben.
Zo ver zijn we heen.
Wij bidden om een oplossing die we nu niet zien.
Elke oplossing slaat op ons zelf terug
want u verwacht die van ons …. (stilte)

Daarom bidden we om de moed tot inkeer.
Dat moet tot de mogelijkheden behoren.

We bidden om de moed niet te geloven in een dodelijk bestaan
waar dergelijke misdaden steeds opduiken.

We bidden ook om andere leiders die niet meer
voortgaan op de ingeslagen dodelijke weg.
Dat wij hen daar zeker niet de ruimte voor geven.

Geef ons een een diep geloof in uw menselijkheid
vanwege Jezus Christus onze broer. Amen.

 

(afkomstig uit blog van Jan Anne Bos )